Hypnóza

HYPNÓZA
Zoznam stránok o hypnóze. Hypnoterapia, poskytovatelia hypnózy, články o hypnóze, knihy a videá o hypnóze.
Dátum: 2014

Čo je hypnóza?
Hypnóza je stav zmenenej pozornosti, ktorý si človek navodzuje buď sám (autohypnóza) alebo vo väčšine prípadov iná osoba. Predpokladom pre navodenie stavu hypnózy je individuálna schopnosť jedinca pohrúžiť sa do hypnózy, zvaná hypnabilita. Hypnotické účinky má i hudba. K navodeniu hypnózy sa spravidla používajú nepretržite opakované tóny, rytmy a sugescie, smerované k uvoľneniu a sústredeniu pozornosti, vnímania, myslenia, emócií a správania, napr. na verbálne i neverbálne podnety hypnotizéra.

Hypnóza na Wikipédii
sk.wikipedia.org/wiki/Hypnóza
cs.wikipedia.org/wiki/Hypnóza
en.wikipedia.org/wiki/Hypnosis

Hypnóza a hypnoterapia, poskytovatelia
Hypnotizér Daniel Gershom, Bratislava. Reinkarnačná hypnóza, články o hypnóze, zážitky z reinkarnačnej hypnózy
www.hypnoza.sk
HYPNOS, Bratislava. Centrum hypnózy a hypnoterapie. Chudnutie hypnoterapiou, prestať fajčiť pomocou hypnózy, zážitková hypnóza, riešenie náročnej situácie, športová hypnóza, osobnostný rozvoj + FB
www.hypnos.sk
www.facebook.com/hypnos.sk
Bc. Jana Dobošová, Veľký Ďur. Špeciálna pedagogika a hypnoterapia
www.hypnozaterapia.sk
PhDr. M. Muráriková, Pezinok. Klinický a dopravný psychológ, psychoterapeut, hypnóza
www.terapeutka.sk/hypnoza.html
Eva Rozsypalová, Bratislava. Regresná terapeutka, dietológ, individuálne poradenstvo, kurzy zdravia, liečba bolesti chrbtice
www.regresna-terapia.sk
Mgr. Jozef Gluvňa, Košice. Intenzívny kurz direktivnej hypnózy podľa Dave Elmana. Nevyhnutné teoretické východiská, praktické individuálne nácviky navodenia hypnotického tranzu a tvorenia sugescií + FB
hypnotizer.sk
www.facebook.com/art.podlahy
NPL Akadémia, Bratislava. Tajomstvá Hypnózy – zmeny pomocou NLP v praxi
www.nlp-akademia.sk/seminar-dni-tranzu-hypnozy-a-u…

PhDr. Renáta Ráchelová, Bratislava. Okrem kurzov Hypnózy, Autohypnózy a Chudnutia Hypnózou ponúka i HYPNOTERAPIU – teda LIEČENIE človeka prostredníctvom Hypnózy – klasickej, regresnej, reinkarnačnej a progresnej
www.lamedix.sk/liecenie_hypnozou.html
SENAZ, Trnava, Bratislava. Celostné terapeutické centrum – Stránky o hypnoterapii, mediterapii, liečení energiou, psychologické a duchovné poradenstvo + FB
www.hypnoterapia.sk
www.facebook.com/pages/hypnoterapiask/178932925491…
Martin Kominek, Bratislava.
Hypnóza a Hypnoterapia. Možnosť nezáväznej telefonickej konzultácie zdarma + FB
www.hypnotherapy.sk
www.facebook.com/hypnotherapysk
TotalTraining, Bratislava. Rôzne psychologické tréningy: Hypnotický pohovor do zamestnania, Hypnotická komunikácia a Miltonov model
www.totaltraining.sk/index.php/clanky/detailnejsi-…
MUDr. Ferdinand Mojš, Pezinok.
Psychiatrická ambulancia so zameraním na hypnoterapiu
www.hypnoterapeut.sk/index.htm

Madlén Smreková, Košice. Poradenstvo pre deti a dospelých, vzťahové problémy, fóbie, hypnóza, biofrekvenčná diagnostika IMAGO
www.harmoniavzivote.eu.sk/psychoterapia.html
Albisa s.r.o., Kežmarok. Lepšie vzťahy, zdravie, práca. Autohypnózou proti stresu – školenie
www.albisa.sk/autohypnoza-zbavte-sa-stresu/
Mgr. Jana Pivarčeková, Zvolen.
Andragogická poradňa, hypnoterapia. Naučte sa pomocou hypnózy vnímať skutočné potreby vášho tela a duše
www.hypnoterapia.eu.sk
PhDr. Alena Bednárová, Trenčín. Ateliér duševného zdravia. Hypnóza a hypnoterapia, autogénny tréning, arteterapia, relaxačné techniky
www.atelier-dusevneho-zdravia.sk/news/hypnoza-a-hy…
Samuel – osobný masér, Prievidza. Terapia hypnózou, liečenie energiou, masáže, akupresúra, Bioquant, kvantový analyzátor
terapeutickemasaze.eu/terapia-hypnozou/
www.facebook.com/terapeutickemasaze
Inštitút I.P.O.R., Ružomberok. Inštitút zdravia a osobnostného rozvoja. Progresívna hypnóza
www.institutipor.eu/techniky/progresivnahypnoza/

Články o hypnóze
Hypnóza, techniky hypnózy
mysticismus.blogspot.sk/search/label/Hypnoza
Psychologické služby, hypnóza. Na stránke na stiahnutie autogénny tréning a Jacobsenova relaxácia (cz)
www.psyx.cz/hypnoza.php
Blog o psychológii. Hypnóza a sugescia, Päť základných hypnotických stavov, článok + FB
littlepsychologist.blogspot.sk/2014/02/hypnoza-sug…
www.facebook.com/pages/Little-psychologist-blogspo…
Skúsenosti z navodzovania hypnotického tranzu, kurzy hypnózy
hypnotizer.sk
Štandardný postup pri reinkarnačnej hypnóze + FB
www.2012rok.sk/wp/hypnoza-a-regresna-terapia/10557…
www.facebook.com/eugenika.sk
Články o hypnóze
eprakone.wordpress.com/tag/hypnoza/

Hypnotické techniky pri terapii nadváhy (cz)
www.arcana.cz/texty/problemy-psychoterapie/hypnoti…
Techniky regresnej terapie + FB
www.2012rok.sk/wp/hypnoza-a-regresna-terapia/26183…
www.facebook.com/eugenika.sk
Ako hypnotizovať? (cz)
www.hypnoza.minipage.cz/jak-hypnotizovat/
Hypnóza dokáže odstranit zdravotní i psychické problémy (cz) + FB
www.spektrumzdravi.cz/hypnoza-dokaze-odstranit-zdr…
www.facebook.com/SpektrumZdravi
Porod v hypnóze – jak vypadá a co obnáší? (cz)
vasemiminko.cz/clanky/porod-v-hypnoze/
Výučba angličtiny v stave hypnózy (cz)
www.anglictina-s-hypnozou.com/hypnoza.html

Adresár hypnoterapeutov ČR a SR
www.psycholog.coolnet.cz/adresar

Zoznam regresných terapeutov
www.regresnaterapia.sk/?section=497
www.facebook.com/Regresnaterapia

Videá o hypnóze
Hypnoterapia do života medzi životmi – čo je to?
www.youtube.com/watch?v=-1ODoKuyvSY
Autohypnóza
www.youtube.com/results?search_query=autohypnoza&#…
Hypnose
www.youtube.com/results?search_query=hypnose&…
Hypnóza – Chudnutie – Pre ženy
www.youtube.com/watch?v=sqgBL1_9cRE
Hypnosis relaxation stress
www.youtube.com/results?search_query=hypnosis+rela…;

Knihy
Kníhkupectvo Martinus, Martin. Knihy o hypnóze a hypnoterapii + FB
www.martinus.sk/?uMod=list&uTyp=search&u…
www.facebook.com/Martinus.sk

Books Google – čítajte online
Stanislav Kratochvíl: Experimentální hypnóza
books.google.sk/books?id=5ApbAgAAQBAJ&pg=PA30…

Mozgové vlny
Mozgové vlny Alfa
en.wikipedia.org/wiki/Alpha_wave
Mozgové vlny Beta
en.wikipedia.org/wiki/Beta_wave
Mozgové vlny Gama
en.wikipedia.org/wiki/Gamma_wave
Mozgové vlny Delta
en.wikipedia.org/wiki/Delta_wave
Mozgové vlny Theta
en.wikipedia.org/wiki/Theta_wave
Mozgové vlny Mu
en.wikipedia.org/wiki/Mu_wave
EEG
en.wikipedia.org/wiki/EEG
cs.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalogram

Hlboká hypnotická relaxácia pomocou psychowalkmanu
Zoznam e-shopov s predajom psychowalkmanov
www.cimax.sk/lieky/relaxacia-relaxacne-techniky#ps…

Holotropné dýchanie
Holotropné dýchanie je metóda, ktorú v polovici 70. rokov 20. storočia vyvinul český psychiater a psychoterapeut Stanislav Grof spoločne so svojou ženou Christinou. Táto terapeutická stratégia, vzišla z predpokladu možnosti vyvolania iných stavov vedomia pomocou intenzívneho dýchania alebo naopak zadržiavanie dychu.
cs.wikipedia.org/wiki/Holotropní_dýchání

Wikipédia
Sugescia ako podnet je obvykle tvrdenie formulované a oznamované tak, aby vyvolalo zamýšľaný účinok samočinne, bez kritického uvažovania a bez účasti vôle subjektu. Sugescia sa môže chápať aj ako psychologický proces ovplyvňovania či manipulovania osobnosti, najmä jeho vnímania, myslenia a úsudku sugestívnymi citovými, ale i racionálnymi podnetmi.
sk.wikipedia.org/wiki/Sugescia
cs.wikipedia.org/wiki/Sugesce
Hypnotická citlivosť – ako ľahko môže byť človek zhypnotizovaný (en)
en.wikipedia.org/wiki/Hypnotic_susceptibility
História hypnózy (en)
en.wikipedia.org/wiki/History_of_hypnosis
Autosugescia (en)
en.wikipedia.org/wiki/Autosuggestion
Lekár klinickej hypnoterapie (en)
en.wikipedia.org/wiki/Doctor_of_Clinical_Hypnother…
Hypnochirurgia (en)
en.wikipedia.org/wiki/Hypnosurgery
Hypnotiká
sk.wikipedia.org/wiki/Hypnotikum
en.wikipedia.org/wiki/Hypnotic
Flunitrazepam (Rohypnol) patrí medzi prvé pripravené benzodiazepínové deriváty s mohutným hypnotickým účinkom.
sk.wikipedia.org/wiki/Flunitrazepam
Javisková hypnóza (en)
en.wikipedia.org/wiki/Stage_hypnosis
Tranzová hypnóza (en)
en.wikipedia.org/wiki/Trance

KATALÓG: LIEČITEĽSTVO