Genetika

GENETIKA
Prehľad genetiky na Wikipédii, weby o genetike na slovenskom, českom, anglickom a nemeckom internete.
Aktualizované: 2014

Weby o genetike
Články o genetike, základné pojmy, dedičnosť
www.biopedia.sk/?cat=genetika
Základy genetiky a príbuzných odborov (cz)
www.genetika-biologie.cz
Multimediálna učebnica lekárskej biológie, genetiky a genomiky (cz)
biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/index.htm
Články o genetike + FB (cz)
www.osel.cz/index.php?kat=3
www.facebook.com/OSEL.cz
Čo je genetické testovanie?
www.eurogentest.org/index.php?id=502

Katedra genetiky UK Bratislava
www.fns.uniba.sk/index.php?id=kge
Základy genetiky, referát
referaty-seminarky.sk/zaklady-genetiky/
Ľ. Kádaši: Genetika človeka (pdf)
www.ulozto.sk/xqT356Tk/l-kadasi-genetika-cloveka-p…
Chcete vědět, co vás čeká? Budoucnost se dá předvídat. Co všechno testy prozradí (cz)
zena.centrum.cz/zdravi/novinky/clanek.phtml?id=806…

Ambulancie lekárskej genetiky, onkogenetické ambulancie
www.sgssls.sk/rychle-linky/ambulancie-lekarskej-ge…

Genetické laboratóriá
Gendiagnostica s.r.o., Bratislava, Košice, Banská Bystrica. Diagnostika geneticky podmienených vrodených a získaných ochorení molekulovými metódami
www.gendiagnostica.sk
Medgene s.r.o., Bratislava. Laboratórium lekárskej genetiky
www.medgene.com/sk/
Genexpress s.r.o., Bratislava
genexpress.sk
ProGen s.r.o., Nitra. Laboratórium molekulovej genetiky Progen s.r.o. poskytuje molekulárno-genetické vyšetrenia mutácií a polymorfizmov génov, ktoré sa zúčastňujú na patogéneze mnohých ochorení
www.progen.sk
GHC GENETICS, s.r.o., Praha
www.genscan.com
www.facebook.com/ghcgenetics

Anglické weby o genetike
Human Genome Project (HGP) (Projekt ľudského genómu)
web.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/index….
Genetika a cytológia, archív článkov vedeckého časopisu
cytgen.com
Learn Genetics – Genetics science learning center
learn.genetics.utah.edu/
Genes to Cognition
www.g2conline.org/#
DNA Interactive
www.dnai.org/index.htm
Your Genes, Your Health – a multimedia guide to genetic disorder
www.ygyh.org/index.htm
DNA from the Beginning
www.dnaftb.org/

DNA Learning center
www.dnalc.org/
The National Human Genome Research Institute
www.genome.gov/
Genetics Home Reference
ghr.nlm.nih.gov/
National Center for Biotechnology Information
www.ncbi.nlm.nih.gov/
The Tech Museum – Understanding Genetics
www.thetech.org/genetics/
Genetics engeneering and biotechnology news
www.genengnews.com/
PharmaGKB – Pharmacogenomic knowledge base
www.pharmgkb.org/
The American Society of Human Genetics
www.ashg.org/
ExploreDNA
www.exploredna.co.uk/

GeneMANIA
genemania.org/
Cancer Genome Anatomy Project
cgap.nci.nih.gov/cgap.html
National Biological Information Infrastructure – Genetic Diversity
www.nbii.gov/portal/server.pt/community/genetic_di…
Science Daily – Genetics news
www.sciencedaily.com/news/plants_animals/genetics/
neoK12 – education videos, lessons and game for K-12 school kids
www.neok12.com/Genetics.htm
Genetics Education Center
www.kumc.edu/gec/

Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology – EDUCATIONAL ITEMS in HUMAN GENETICS
atlasgeneticsoncology.org//GeneticEng.html
Illustrated Glossary – Terms and Definitions
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK5191/
Wikibooks – General Biology
en.wikibooks.org/wiki/General_Biology
Biology-Online
www.biology-online.org/
National center institute – Understanding…
www.cancer.gov/cancertopics/understandingcancer

The genographic project
genographic.nationalgeographic.com
Genetics origins
www.geneticorigins.org/
European Society of Human Genetics
www.eshg.org/
GeneCards – The Human Gene Compendium
www.genecards.org/
Genetic Alliance UK
www.geneticalliance.org.uk/

Nemecké weby o genetike
www.biologie-online.eu/genetik/
Biologiekurses – Molekulargenetik, Klassische Genetik, Evolution
www.biokurs.de/skripten/13/bs13.htm
Max Planck Institute for Molecular Genetics
www.molgen.mpg.de/
Gene ABC!
www.gene-abc.ch/
Frustfrei-Lernen – Genetik Übersicht
www.frustfrei-lernen.de/biologie/genetik-uebersich…
Lukopolis – biologie
www.lukashensel.de/biomain.php?biopage=genetik

Informationszentrum Chemie Biologie Pharmazie – Chemie, Biologie und verwandte Gebiete im Internet. DNA, RNA und Genetik: Biochemie und Molekularbiologie.
www.infochembio.ethz.ch/links/biochem_dna.html
Biologie-Kurs: Einführung in die klassische Genetik
www.mallig.eduvinet.de/bio/Repetito/Genetik.html
Biologie – Genetik
www.biologie-abitur.de/genetik.html
Fachbereich Biologie – Lehrmaterial
www.biologie.uni-hamburg.de/lehrfr.htm

Oboznámte sa s genetikou na Wikipédii
Genetika je disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť. Genetiku založil Johann Gregor Mendel, ktorý 1865 vyslovil prvé pravidlá o dedení znakov a vlastností. Patrí medzi biologické vedy a vydeluje sa podľa hľadiska štúdia organizmov (podobne ako anatómia alebo fyziológia). Sleduje variabilitu, rozdielnosť a prenos druhových a dedičných znakov medzi rodičmi a potomkami aj medzi potomkami navzájom.
sk.wikipedia.org/wiki/Genetika
cs.wikipedia.org/wiki/Genetika
en.wikipedia.org/wiki/Genetics
de.wikipedia.org/wiki/Genetik
Index článkov o genetike
en.wikipedia.org/wiki/Index_of_genetics_articles
Rozdelenie genetiky do jednotlivých oblastí
en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_genetics
Dejiny genetiky
sk.wikipedia.org/wiki/Dejiny_genetiky
en.wikipedia.org/wiki/History_of_genetics
Gregor Mendel – zakladateľ genetiky
sk.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
cs.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
en.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
Molekulárna genetika
sk.wikipedia.org/wiki/Molekul%C3%A1rna_genetika
Cytogenetika
sk.wikipedia.org/wiki/Cytogenetika
cs.wikipedia.org/wiki/Cytogenetika
en.wikipedia.org/wiki/Cytogenetics
de.wikipedia.org/wiki/Zytogenetik
Human Genome Project (HGP) (slov. Projekt ľudského genómu)
sk.wikipedia.org/wiki/Human_Genome_Project
en.wikipedia.org/wiki/Human_Genome_Project
Väzba génov
sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4zba_g%C3%A9nov
Genetika človeka
sk.wikipedia.org/wiki/Genetika_%C4%8Dloveka
Imunogenetika
cs.wikipedia.org/wiki/Imunogenetika
en.wikipedia.org/wiki/Immunogenetics
de.wikipedia.org/wiki/Immungenetik
Onkogenetika
en.wikipedia.org/wiki/Genetics_of_cancer

Populačná genetika
cs.wikipedia.org/wiki/Popula%C4%8Dn%C3%AD_genetika
en.wikipedia.org/wiki/Population_genetics
de.wikipedia.org/wiki/Populationsgenetik
Lekárska genetika
cs.wikipedia.org/wiki/Lékařskágenetika
en.wikipedia.org/wiki/Medical_genetics
Farmakogenetika
cs.wikipedia.org/wiki/Farmakogenetika
en.wikipedia.org/wiki/Pharmacogenetics
de.wikipedia.org/wiki/Pharmakogenetik
Nutrigenetika
cs.wikipedia.org/wiki/Nutrigenetika
Epigenetika
cs.wikipedia.org/wiki/Epigenetika
en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics
de.wikipedia.org/wiki/Epigenetik
Transkripcia (genetika)
sk.wikipedia.org/wiki/Transkripcia_
%28genetika%29
cs.wikipedia.org/wiki/Transkripce_%28DNA%29
en.wikipedia.org/wiki/Transcription_%28genetics%29
de.wikipedia.org/wiki/Transkription_%28Biologie%29

Translácia (genetika)
sk.wikipedia.org/wiki/Transl%C3%A1cia_%28genetika%…
cs.wikipedia.org/wiki/Translace
en.wikipedia.org/wiki/Translation_%28biology%29
Genetický kód
sk.wikipedia.org/wiki/Genetick%C3%BD_k%C3%B3d
cs.wikipedia.org/wiki/Genetick%C3%BD_k%C3%B3d
Molekulárna biológia
sk.wikipedia.org/wiki/Molekulárna_biológia
en.wikipedia.org/wiki/Molecular_biology
cs.wikipedia.org/wiki/Molekulární_biologie
Geneticky modifikovaný organizmus
sk.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovaný_orga…
cs.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovaný_orga…
en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_organis…

Dedičnosť
sk.wikipedia.org/wiki/Dedi%C4%8Dnos%C5%A5
en.wikipedia.org/wiki/Heredity
de.wikipedia.org/wiki/Vererbung_%28Biologie%29
Gén
sk.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n
cs.wikipedia.org/wiki/Gen
en.wikipedia.org/wiki/Genetic_code
de.wikipedia.org/wiki/Genetischer_Code
Chromozóm
sk.wikipedia.org/wiki/Chromoz%C3%B3m
cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom
en.wikipedia.org/wiki/Chromosome
de.wikipedia.org/wiki/Chromosom
Bunka
sk.wikipedia.org/wiki/Bunka
cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
en.wikipedia.org/wiki/Cell_%28biology%29
de.wikipedia.org/wiki/Zelle_%28Biologie%29
Bunkové jadro
sk.wikipedia.org/wiki/Bunkov%C3%A9_jadro
en.wikipedia.org/wiki/Cell_nucleus
de.wikipedia.org/wiki/Zellkern

Mitochondriálne jadro
sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondria
cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie
en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion
de.wikipedia.org/wiki/Mitochondrium
Ribonukleová kyselina (RNK)
sk.wikipedia.org/wiki/RNK
cs.wikipedia.org/wiki/RNA
en.wikipedia.org/wiki/RNA
de.wikipedia.org/wiki/Ribonukleins%C3%A4ure
Deoxyribonukleová kyselina (DNA)
sk.wikipedia.org/wiki/Deoxyribonukleov%C3%A1_kysel…
cs.wikipedia.org/wiki/DNA
en.wikipedia.org/wiki/DNA
de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleins%C3%A4ure
Dvojzávitnica
cs.wikipedia.org/wiki/Dvou%C5%A1roubovice
en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_double_helix
de.wikipedia.org/wiki/Doppelhelix

Mitochondriálna DNA
sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondri%C3%A1lna_DNA
cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondri%C3%A1ln%C3%AD_DN…
en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_DNA
de.wikipedia.org/wiki/Mitochondriale_DNA
Nukleová kyselina
cs.wikipedia.org/wiki/Nukleov%C3%A1_kyselina
sk.wikipedia.org/wiki/Nukleov%C3%A1_kyselina
en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid
Klonovanie
sk.wikipedia.org/wiki/Klonovanie
cs.wikipedia.org/wiki/Klonov%C3%A1n%C3%AD
en.wikipedia.org/wiki/Cloning
de.wikipedia.org/wiki/Klonen
Mutácia
sk.wikipedia.org/wiki/Mut%C3%A1cia
cs.wikipedia.org/wiki/Mutace
en.wikipedia.org/wiki/Mutation
de.wikipedia.org/wiki/Mutation
Alela
sk.wikipedia.org/wiki/Alela
cs.wikipedia.org/wiki/Alela
en.wikipedia.org/wiki/Allele
de.wikipedia.org/wiki/Allel
Nukleotid
sk.wikipedia.org/wiki/Nukleotid
cs.wikipedia.org/wiki/Nukleotid
en.wikipedia.org/wiki/Nucleotide
de.wikipedia.org/wiki/Nukleotide
Onkogén
sk.wikipedia.org/wiki/Onkog%C3%A9n
cs.wikipedia.org/wiki/Onkogen
en.wikipedia.org/wiki/Oncogene