Loading...
 

GENETIKA

Prehľad genetiky na Wikipédii, weby o genetike na slovenskom, českom, anglickom a nemeckom internete.
Aktualizované: 2014

genetika-banner.jpg

Weby o genetike
Články o genetike, základné pojmy, dedičnosť
http://www.biopedia.sk/?cat=genetika
Základy genetiky a príbuzných odborov (cz)
http://www.genetika-biologie.cz
Multimediálna učebnica lekárskej biológie, genetiky a genomiky (cz)
http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/index.htm
Články o genetike + FB (cz)
http://www.osel.cz/index.php?kat=3
https://www.facebook.com/OSEL.cz
Čo je genetické testovanie?
http://www.eurogentest.org/index.php?id=502

Katedra genetiky UK Bratislava
http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=kge
Základy genetiky, referát
http://referaty-seminarky.sk/zaklady-genetiky/
Ľ. Kádaši: Genetika človeka (pdf)
http://www.ulozto.sk/xqT356Tk/l-kadasi-genetika-cloveka-pdf
Chcete vědět, co vás čeká? Budoucnost se dá předvídat. Co všechno testy prozradí (cz)
http://zena.centrum.cz/zdravi/novinky/clanek.phtml?id=806460

Ambulancie lekárskej genetiky, onkogenetické ambulancie
http://www.sgssls.sk/rychle-linky/ambulancie-lekarskej-genetiky/

Genetické laboratóriá
Gendiagnostica s.r.o., Bratislava, Košice, Banská Bystrica. Diagnostika geneticky podmienených vrodených a získaných ochorení molekulovými metódami
http://www.gendiagnostica.sk
Medgene s.r.o., Bratislava. Laboratórium lekárskej genetiky
http://www.medgene.com/sk/
Genexpress s.r.o., Bratislava
http://genexpress.sk
ProGen s.r.o., Nitra. Laboratórium molekulovej genetiky Progen s.r.o. poskytuje molekulárno-genetické vyšetrenia mutácií a polymorfizmov génov, ktoré sa zúčastňujú na patogéneze mnohých ochorení
http://www.progen.sk
GHC GENETICS, s.r.o., Praha
http://www.genscan.com
https://www.facebook.com/ghcgenetics

Anglické weby o genetike
Human Genome Project (HGP) (Projekt ľudského genómu)
http://web.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/index.shtml
Genetika a cytológia, archív článkov vedeckého časopisu
http://cytgen.com
Learn Genetics - Genetics science learning center
http://learn.genetics.utah.edu/
Genes to Cognition
http://www.g2conline.org/#
DNA Interactive
http://www.dnai.org/index.htm
Your Genes, Your Health - a multimedia guide to genetic disorder
http://www.ygyh.org/index.htm
DNA from the Beginning
http://www.dnaftb.org/

DNA Learning center
http://www.dnalc.org/
The National Human Genome Research Institute
http://www.genome.gov/
Genetics Home Reference
http://ghr.nlm.nih.gov/
National Center for Biotechnology Information
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
The Tech Museum - Understanding Genetics
http://www.thetech.org/genetics/
Genetics engeneering and biotechnology news
http://www.genengnews.com/
PharmaGKB - Pharmacogenomic knowledge base
http://www.pharmgkb.org/
The American Society of Human Genetics
http://www.ashg.org/
ExploreDNA
http://www.exploredna.co.uk/

GeneMANIA
http://genemania.org/
Cancer Genome Anatomy Project
http://cgap.nci.nih.gov/cgap.html
National Biological Information Infrastructure - Genetic Diversity
http://www.nbii.gov/portal/server.pt/community/genetic_diversity/219
Science Daily - Genetics news
http://www.sciencedaily.com/news/plants_animals/genetics/
neoK12 - education videos, lessons and game for K-12 school kids
http://www.neok12.com/Genetics.htm
Genetics Education Center
http://www.kumc.edu/gec/

Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology - EDUCATIONAL ITEMS in HUMAN GENETICS
http://atlasgeneticsoncology.org//GeneticEng.html
Illustrated Glossary - Terms and Definitions
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK5191/
Wikibooks - General Biology
http://en.wikibooks.org/wiki/General_Biology
Biology-Online
http://www.biology-online.org/
National center institute - Understanding...
http://www.cancer.gov/cancertopics/understandingcancer

The genographic project
https://genographic.nationalgeographic.com
Genetics origins
http://www.geneticorigins.org/
European Society of Human Genetics
https://www.eshg.org/
GeneCards - The Human Gene Compendium
http://www.genecards.org/
Genetic Alliance UK
http://www.geneticalliance.org.uk/

Nemecké weby o genetike
http://www.biologie-online.eu/genetik/
Biologiekurses - Molekulargenetik, Klassische Genetik, Evolution
http://www.biokurs.de/skripten/13/bs13.htm
Max Planck Institute for Molecular Genetics
http://www.molgen.mpg.de/
Gene ABC!
http://www.gene-abc.ch/
Frustfrei-Lernen - Genetik Übersicht
http://www.frustfrei-lernen.de/biologie/genetik-uebersicht.html
Lukopolis - biologie
http://www.lukashensel.de/biomain.php?biopage=genetik

Informationszentrum Chemie Biologie Pharmazie - Chemie, Biologie und verwandte Gebiete im Internet. DNA, RNA und Genetik: Biochemie und Molekularbiologie.
http://www.infochembio.ethz.ch/links/biochem_dna.html
Biologie-Kurs: Einführung in die klassische Genetik
http://www.mallig.eduvinet.de/bio/Repetito/Genetik.html
Biologie - Genetik
http://www.biologie-abitur.de/genetik.html
Fachbereich Biologie - Lehrmaterial
http://www.biologie.uni-hamburg.de/lehrfr.htmOboznámte sa s genetikou na Wikipédii
Genetika je disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť. Genetiku založil Johann Gregor Mendel, ktorý 1865 vyslovil prvé pravidlá o dedení znakov a vlastností. Patrí medzi biologické vedy a vydeluje sa podľa hľadiska štúdia organizmov (podobne ako anatómia alebo fyziológia). Sleduje variabilitu, rozdielnosť a prenos druhových a dedičných znakov medzi rodičmi a potomkami aj medzi potomkami navzájom.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetics
http://de.wikipedia.org/wiki/Genetik
Index článkov o genetike
http://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_genetics_articles
Rozdelenie genetiky do jednotlivých oblastí
http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_genetics
Dejiny genetiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dejiny_genetiky
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_genetics
Gregor Mendel - zakladateľ genetiky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
http://en.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
Molekulárna genetika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Molekul%C3%A1rna_genetika
Cytogenetika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cytogenetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cytogenetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Cytogenetics
http://de.wikipedia.org/wiki/Zytogenetik
Human Genome Project (HGP) (slov. Projekt ľudského genómu)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Human_Genome_Project
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Genome_Project
Väzba génov
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4zba_g%C3%A9nov
Genetika človeka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Genetika_%C4%8Dloveka
Imunogenetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imunogenetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Immunogenetics
http://de.wikipedia.org/wiki/Immungenetik
Onkogenetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetics_of_cancer

Populačná genetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Popula%C4%8Dn%C3%AD_genetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Population_genetics
http://de.wikipedia.org/wiki/Populationsgenetik
Lekárska genetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lékařská_genetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_genetics
Farmakogenetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Farmakogenetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Pharmacogenetics
http://de.wikipedia.org/wiki/Pharmakogenetik
Nutrigenetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nutrigenetika
Epigenetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Epigenetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics
http://de.wikipedia.org/wiki/Epigenetik
Transkripcia (genetika)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Transkripcia_%28genetika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transkripce_%28DNA%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Transcription_%28genetics%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Transkription_%28Biologie%29

Translácia (genetika)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Transl%C3%A1cia_%28genetika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Translace
http://en.wikipedia.org/wiki/Translation_%28biology%29
Genetický kód
http://sk.wikipedia.org/wiki/Genetick%C3%BD_k%C3%B3d
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetick%C3%BD_k%C3%B3d
Molekulárna biológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Molekulárna_biológia
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_biology
http://cs.wikipedia.org/wiki/Molekulární_biologie
Geneticky modifikovaný organizmus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovaný_organizmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovaný_organismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_organism

Dedičnosť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dedi%C4%8Dnos%C5%A5
http://en.wikipedia.org/wiki/Heredity
http://de.wikipedia.org/wiki/Vererbung_%28Biologie%29
Gén
http://sk.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gen
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_code
http://de.wikipedia.org/wiki/Genetischer_Code
Chromozóm
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chromoz%C3%B3m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom
http://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome
http://de.wikipedia.org/wiki/Chromosom
Bunka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bunka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_%28biology%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Zelle_%28Biologie%29
Bunkové jadro
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bunkov%C3%A9_jadro
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_nucleus
http://de.wikipedia.org/wiki/Zellkern

Mitochondriálne jadro
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrion
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitochondrium
Ribonukleová kyselina (RNK)
http://sk.wikipedia.org/wiki/RNK
http://cs.wikipedia.org/wiki/RNA
http://en.wikipedia.org/wiki/RNA
http://de.wikipedia.org/wiki/Ribonukleins%C3%A4ure
Deoxyribonukleová kyselina (DNA)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Deoxyribonukleov%C3%A1_kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/DNA
http://en.wikipedia.org/wiki/DNA
http://de.wikipedia.org/wiki/Desoxyribonukleins%C3%A4ure
Dvojzávitnica
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvou%C5%A1roubovice
http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid_double_helix
http://de.wikipedia.org/wiki/Doppelhelix

Mitochondriálna DNA
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondri%C3%A1lna_DNA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondri%C3%A1ln%C3%AD_DNA
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitochondrial_DNA
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitochondriale_DNA
Nukleová kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleov%C3%A1_kyselina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nukleov%C3%A1_kyselina
http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleic_acid
Klonovanie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Klonovanie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klonov%C3%A1n%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloning
http://de.wikipedia.org/wiki/Klonen
Mutácia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mut%C3%A1cia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mutace
http://en.wikipedia.org/wiki/Mutation
http://de.wikipedia.org/wiki/Mutation
Alela
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alela
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alela
http://en.wikipedia.org/wiki/Allele
http://de.wikipedia.org/wiki/Allel
Nukleotid
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nukleotid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nukleotid
http://en.wikipedia.org/wiki/Nucleotide
http://de.wikipedia.org/wiki/Nukleotide
Onkogén
http://sk.wikipedia.org/wiki/Onkog%C3%A9n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Onkogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oncogene

Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Hlavné menu ll