Dotazník na krv a krvotvorbu

Dotazník na krv a krvotvorbu

Mali ste problémy s krvou počas života?
Mali problémy vaši rodičia, bratia a vnuci?
Kedy vám zistili, že nemáte dosť krviniek?
Čím vás liečili?
Aké vyšetrenia ste absolvovali?
Ako prebiehalo zmenšovanie počtu červených krviniek?
Aká bola diagnostika – čo spôsobilo zničenie kostnej drene: leukémia alebo iná choroba, mikroorganizmy alebo niečo iné?
Ako často dostávate náhradnú krv?
Krv vám čistia nejakým prístrojom?
Dávali vám niečo ako náhradnú kostnú dreň formou operácie?
Dávali vám náhradnú kostnú dreň formou injekcie do žily?
Aké lieky ste dostávali?
Dostávate aj krvnú plazmu do žily?
Aká hladina vlastných červených krviniek sa dá namerať alebo vlastné červené krvinky už vôbec nemáte?
V akom množstve máte v krvi hormón erytropoetín, zisťoval niekto hladinu tohto hormónu?
Zisťoval niekto hladinu B 9 a silu tohoto vitamínu v krvi a v tele?
V akom stave je štítna žlaza a jej produkcia hormónov – zistovali to lekári?
Kontroluje sa hladina a kvalita Fe – železa?
Kontroloval niekto či nemáte v pečeni žltačku?
Kontroloval niekto hladinu medi v krvi?
Overil niekto genetiku a či strata kostnej drene a červených krviniek je daná geneticky?
Kontroloval niekto tvorbu nukleových kyselín?
Kontroloval niekto, či nemáte vnútorné krvácanie do priestorov medzi orgánmi?
Brali vám vzorky kostnej drene z kosti na rozbor, čo sa tam deje?
Kontroloval niekto tvorbu hemu v pečeni?
Máte novotvary v kostnej dreni?
Skúmal niekto hladiny sodíka uloženého v tele?
Zisťoval niekto uloženie ťažkých kovov a olova v tele?
Nepracovali ste v prostredí s ťažkými kovmi?
Brali ste lieky s obsahom ťažkých kovov?
Užívali ste v posledných rokoch peľové zrniečka?