Diagnostika tukových buniek

06. Diagnostika tukových buniek

Saša Pueblo zaháji celkovú mimozmyslovú diagnostiku zdravotného stavu. To je štandardný postup. Potom môže nasledovať špeciálna diagnostika samotných tukových buniek.

Saša Pueblo diagnostikuje tukové bunky a to biele tkanivá, hnedé tkanivá a tekutý tuk. Diagnostika tukových tkanív sa robí hlavne z toho dôvodu, že je možné dosiahnuť v tukových tkanivách zaujímavý efekt, aby sa tukové tkanivá vnútorne upravili a začali produkovať pre organizmus viac užitočných látok ako je to bežné.

Tento jav je možné pozorovať u niektorých žien v prechode. Tvorba ženských hormónov klesá a treba ju nahradiť prírodnými alebo syntetickými hormónmi. Ale je tu ešte jedna možnosť a to prinútiť tukové bunky, aby sa upravili a začali produkovať ženské hormóny. A niečo podobné je možné dosiahnuť aj v širšom rozsahu ako iba pri tvorbe ženských hormónov.

Saša Pueblo diagnostikuje aj hnedý tuk v ľudskom tele a hlavne preto, aby zistil, či sa v ňom nachádzajú rezervné zálohy organizmu v prípade ochorenia a núdze.

  1. Môžete Sašu Puebla kontaktovať, pokiaľ si chcete ujasniť podrobnosti tohto druhu diagnostiky.
  2. Pokiaľ máte záujem o takýto typ vešteckej diagnostiky, kontaktujte Sašu Puebla