Autorské práva na tejto stránke

AUTORSKÉ PRÁVA NA TEJTO STRÁNKE

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich majiteľ stránky. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného alebo elektronického súhlasu nie je dovolené.

Nemôžete tu nič kopírovať, šíriť a prenášať toto dielo, meniť alebo upravovať toto dielo. Ak toto dielo zmeníte, prevediete do inej formy alebo ho použijete ako základ pre iné dielo, budete tým porušovať autorské práva.

Pokiaľ by ste mali záujem zverejniť na svojich webových stránkach obsah našich stránok, je potrebné, aby ste nás kontaktovali e–mailom sasapueblo@meditacia.sk Nie je problém sa dohodnúť na podmienkach zverejnenia a využívania obsahu tejto webovej stránky. Zvyčajne budeme požadovať zverejnenie zdroja, ktorý informácie vytvoril a to na viditeľnom mieste. Sú možné aj iné odchodné dohovory.

Poprosíme každého nášho klienta, pokiaľ zistí, že obsah tejto stránky niekto zverejnil na svojej internetovej aplikácii, aby nám nahlásil porušenie autorských práv majiteľa tejto webovej stránky. Vopred Vám ďakujeme.

Autorské práva a ich uplatnenie v internetovej praxi

Uplatnenie autorského práva
sk.wikipedia.org/wiki/Autorské_právo

Čo je to autor a jeho právna definícia
sk.wikipedia.org/wiki/Autor

Čo je to umelecké dielo
sk.wikipedia.org/wiki/Umelecké_dielo

Čo je to licencia
sk.wikipedia.org/wiki/Licencia

Čo je to ochranná známka
sk.wikipedia.org/wiki/Ochranná_známka

Kategórie duchovného vlastníctva
sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Pr%C3%A1vo_du…

Čo je to patent
sk.wikipedia.org/wiki/Patent

Čo je to GNU a ako sa uplatňuje
sk.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License

Znenie autorského zákona
www.vyvlastnenie.sk/predpisy/autorsky-zakon/

Porušovanie autorských práv
www.itpravo.sk/dusevne-vlastnictvo/spristupnovanie…

Porušovanie práv a duševné vlastníctvo
www.zodpovedne.sk/kapitola3.php?cl=autorske_prava

Postihy a možnosti kopírovania
www.streetparty.sk/doc/autorsky_zakon.htm

Porušenie autorských práv nie je bez dôsledkov
www.lita.sk/index.php?c=4&a=178

Ako nahlásiť vlastníkovi porušovanie autorských práv
sk.netlog.com/go/helpdesk/view=question&faqid…
support.google.com/bin/request.py?hl=sk&produ…