Arteterapia

ARTETERAPIA
Zoznam stránok o arteterapii, muzikoterapii, tanečno-pohybovej terapii, terapii hrou a dramatoterapii. Články, videá, obrázky, knihy.
Dátum zberu: 2014

Prináša náš sponzor: terapeut Saša Pueblo
cimax.sk/lieky/sasa-pueblo
sasapueblo@meditacia.sk

Čo je arteterapia?
Arteterapia je liečenie prostredníctvom obrazu a výtvarných aktivít. Arteterapeutické sedenia sa uskutočňujú vo dvojici, v skupinovej práci, v rodinnej psychoterapii a poradenstve. Arteterapia využíva tvorbu ako je kresba, maľba, koláž, práca s hlinou alebo iným materiálom, príbeh, hudbu, divadlo.

Arteterapia na Wikipédii
sk.wikipedia.org/wiki/Arteterapia
en.wikipedia.org/wiki/Art_therapy
MAUT – Medzinárodná asociácia umeleckých terapií, Brno. Arteterapia, muzikoterapia, tanečno-pohybová terapia, dramaturgia. Novinky, konferencie, pozvánky
www.maut.cz

Články o arteterapii
Ľuďom, ktorí majú citové problémy, môže arteterapia (liečenie umením) pomôcť vizuálne vyjadriť najhlbšie myšlienky a pocity. Namiesto podávania liekov potlačujúcich príznaky sú pacienti povzbudzovaní, aby svoje pocity k iným ľuďom vyjadrili kresbami a maľovaním
www.horoskopy.sk/alternativne-terapie/arteterapia/
Čo je arteterapia, a kedy si len tak kreslíme
www.slovenskypacient.sk/clanok/1749/co-je-artetera…
Arteterapia je psychoterapeutická a psychodiagnostická disciplína, ktorá sa využíva pri deťoch, dospievajúcich, mentálne postihnutých a starších ľuďoch trpiacimi psychózami
www.femme.sk/index.php?option=com_content&vie…
Arteterapia sa pri práci s deťmi s autizmom využíva ako podporná metóda
autizmus.f84.sk/arteterapia/
Automatická kresba – zoznam webov z českého internetu
apoort.net/esoterika/reiki-znaky/#automaticka-kres…
Význam kresby jako prostředku diagnózy a terapie (cz)
nadrevo.blogspot.sk/2009/10/vyznam-kresby-jako-pro…
Detská kresba. Čo zistíme z detskej kresby
babetko.rodinka.sk/starame-sa/grafomotorika-kresle…
Liga za duševné zdravie, Bratislava. Arteterapia v Galérii Nezábudka
www.galerianezabudka.sk
Test kresby stromu (cz)
ografologii.blogspot.sk/2007/12/test-kresby-stromu…
O čom vypovedá detská kresba?
www.mamaaja.sk/zdravie/psychologia/o-com-vypoveda-…
Význam detskej kresby ako projektívnej metódy v diagnostickej činnosti sociálneho pracovníka
www.prohuman.sk/socialna-praca/vyznam-detskej-kres…

Ateliéry, kluby, OZ, ktoré sa venujú arteterapii
OZ Terra therapeutica, Bratislava. Je mimovládna nezisková organizácia. Teoretické východisko, z ktorého centrum Terra therapeutica vychádza pri svojej práci s deťmi a mládežou, je intervencia umením – arteterapia. Prednášky, semináre, kurzy arteterapie
www.terratherapeutica.sk
Cieľom Klubu OZ Artea je združovať všetkých, čo majú záujem o arteterapiu a vzdelávanie sa v tejto oblasti
www.arte-terapia.sk
Celostné terapeutické centrum SENAZ, Bratislava a Trnava. Kurz arteterapie, tanečné workshopy + FB
www.senaz.sk/metody/psychoterapia/arteterapia/
Ateliér Evalon, Mgr. Eva Černoková, Piešťany. Arteterapia + FB
artevalon.sk
sk-sk.facebook.com/pages/Ateli%C3%A9r-Evalon-Artet…
Ateliér duševného zdravia, PhDr. Alena Bednárová, Trenčín. Ponúkame arteterapeutický individuálny alebo skupinový program zameraný na objavovanie zdrojov
www.atelier-dusevneho-zdravia.sk/news/arteterapia/

Ateliér Maják, Mgr. Katarína Borguľová, Nitra
atelier-majak.webnode.sk
Združenie pre integrálne vzdelávanie, Bratislava. Arteterapia, meditatívne maľovanie, Workshop Skupinová arteterapia + FB
www.ziv.sk/arteterapia-meditativne-malovanie.html
www.facebook.com/zivbratislava
Alena Wagnerová, slovenská ilustrátorka, výtvarníčka. Arteterapia pre dospelých, deti zdravé a deti s mentálnym, telesným postihom. Výtvarné dielne vedie v Senci a v Bratislave.
www.wagner-art.sk/alenka/
PHOTO ACADEMY s.r.o., Bratislava. Kurzy arteterapie + FB
www.photoacademy.sk/?novinky-1&clanok=arteter…
www.facebook.com/PhotoAcademySK

Arteateliér Mgr. Katarína Ondrušová, Trenčín. Ponúkame skupinovú, ale i individuálnu formu arteterapie
www.arteatelier.sk/art/home.html
Otvára sa prvý ARTE ateliér v Prešove + FB
www.socialnypresov.sk/novinky/899-otvara-sa-prvy-a…
Centrum Mandala, Brno. Arteterapeutický ateliér, sebepoznání prostřednictvím tvorby (cz)
centrum-mandala.cz/kurz/atelier-skupinove-artefile…
Česká arteterapeutické asociace (cz)
www.arteterapie.cz

Videá o arteterapii
www.youtube.com/results?search_query=arteterapia&#…
Videá a weby o automatickej kresbe
facearcane.apoort.net/?s=automatick%C3%A1+kresba

Knihy o arteterapii
Kníhkupectvo Martinus s.r.o, Martin. Jaroslava Šicková – Fabrici: Základy arteterapie
www.martinus.sk/?uItem=11957
www.facebook.com/Martinus.sk

Obrázky
Arteterapia
www.google.sk/search?q=art+therapy&source=lnm…
Art brut na Slovensku v Galérii 19
www.facebook.com/artbrutsk

NASPÄŤ

MUZIKOTERAPIA

Čo je muzikoterapia?
Muzikoterapia je liečebná metóda používajúca ako terapeutický prostriedok hudbu. V psychoterapii sa hudba používa na liečbu adaptability, komunikácie, v súvislosti s neurózami a pod.

Muzikoterapia na Wikipédii
cs.wikipedia.org/wiki/Muzikoterapie
en.wikipedia.org/wiki/Music_therapy

Weby a články o muzikoterapii
Slovenská asociácia muzikoterapie, Trenčín. Čo je muzikoterapia, kto je muzikoterapeut. Muzikoterapeutické podujatia u nás a v zahraničí
www.muzikoterapia.eu
Hĺbková bunková muzikoterapia. Pri terapiách je využívaná liečivá sila zvuku. Môže byť pasívna – počúvanie hudby, aktívna – aktívne hranie a spev alebo bunková – pôsobenie zvuku a jeho vibrácií na bunky živých organizmov
www.ezopress.sk/2014/10/hlbkova-bunkova-muzikotera…
Muzikoterapia lieči dušu i telo
najmama.aktuality.sk/clanok/224559/muzikoterapia-l…
Ananda. PhDr. Nina Jassingerová, Bratislava. Vedomý pohyb, hlas a tanec, gongové kúpele
www.ananda.sk/clanky/muzikoterapia/
www.facebook.com/pages/Ananda-Dance/374168729725
Hudobná terapia, Ing. Jana Popová. Indická hudba – muzikoterapia: aktivuje životné sily, lieči, odstraňuje stres a napätie. V prípade záujmu si môžete objednať hodiny muzikoterapie u vás. Hodiny poskytujeme bezplatne (len cestovné náklady).
hudobnaterapia.sk/?page_id=13

Etnobubnová škola Rytmika, Bratislava. OZ Zvuky cez ruky. Muzikoterapia a rozvoj človeka prostredníctvom hudby. Kurzy, firemné bubnovanie, workshopy, programy pre školy a škôlky
www.rytmika.sk
Drumbľa – komunitné centrum Zvolen je nezisková organizácia, zaoberajúca sa rozvojom ľudského potenciálu pôsobením rytmu. Realizačný tím tvorí psychopéd – muzikoterapeut, liečebný pedagóg a odborník v sociálnej práci
www.drumbla.sk
OZ Archangelos, Šenkvice. Muzikoterapia, arteterapia pre onkologických pacientov
www.archangelos.sk
Centrum Radosť, Bratislava. Muzikoterapia, kreatívny tanec, gravidjoga
www.centrumradost.sk/podujatia-2/muzikoterapia/
www.facebook.com/pages/Centrum-Rados%C5%A5/3006047…
Soul art, Marcela Bílá, Bratislava. Organizuje rôzne kurzy a školenia, Arteterapia, tanečná a pohybová terapia
www.soulart.sk

Videá o muzikoterapii
Muzikoterapia – zoznam videí
www.youtube.com/muzikoterapia
Muzikoterapie I. Lubomír Holzer
www.youtube.com/watch?v=8oOjYXyhMU8
Bubnování s Lubomírem Holzerem
www.youtube.com/watch?v=0gwEbaXnuX4
Muzikoterapia Petr Broniš
www.youtube.com/results?search_query=anand+muzikot…
Muzikoterapia – Hudobná meditácia 1
www.youtube.com/watch?v=y0YSaU9uBLg
Krátký dokument o muzikoterapii s lidmi s handicapem Muzikohraní, o. s. Ostrava
www.youtube.com/watch?v=OEegYo-fYH8

Knihy o muzikoterapii
Kníhkupectvo Martinus s.r.o., Martin. Výber kníh o muzikoterapii
www.martinus.sk/?uMod=list&uTyp=search&u…
www.facebook.com/Martinus.sk

Relaxačná hudba
Pure Spirit Of Relaxation – 2 hour Escape with the most Beautiful Relaxing Music (HD)
www.youtube.com/watch?v=_JgHVlcaQJ0
Archangel Michael Relaxing Music Crystal Angels 2005
www.youtube.com/watch?v=0ktVCqH9HfA
Relaxation music for stress relief and healing meditation
www.youtube.com/watch?v=0YCAcXiHEdk
1hr relaxing music Aquarium Screensaver Fishtank HD
www.youtube.com/watch?v=_e7LunwobX0
„Kamakura Evening“Japan Relaxing Music,Background Guitar Music,Instrumental
www.youtube.com/watch?v=_gBMffBG8Yk
3 hours relaxing music.piano music,background music,okanokumo
www.youtube.com/watch?v=_V_RZoUUScY
2 Hours Long Native American Indians Spiritual Vocal Shamanic Music | Relax Music – Soothing Music
www.youtube.com/watch?v=_wMOOHV_OSg
1 hour Healing Music for Massage and Concentration
www.youtube.com/watch?v=T2qbFLfmivA

NASPÄŤ

TANEČNO-POHYBOVÁ TERAPIA

Čo je tanečno-pohybová terapia?
Tanec je vo všeobecnom hľadisku pohyb, ktorým môžeme vyjadrovať svoje vlastné emócie , komunikovať s okolitým svetom aj vyjadriť názor na určitú tému. Tanečná terapia je zaraďovaná ako súčasť psychoterapie u pacientov, ktorí majú problém s verbálnou komunikáciou a vyjadrením vlastných pocitov, ktorí majú chudobný emočný prejav alebo zvláštne obavy o svoje telo.
www.wikiskripta.eu/index.php/Tane%C4%8Dn%C3%AD_ter…

Weby a články o tanečno-pohybovej terapii
Labanov ateliér Bratislava. Workshopy, akreditované vzdelávanie, tanečno-pohybová terapia
www.labanbratislava.sk
www.facebook.com/LabanovAtelierBratislava
Focus, Mgr. Monika Stehlíková, Bratislava, Nové Mesto nad Váhom. Tanečná pohybová terapia
www.tanecnaterapia.sk/uvod/terapia/
SENAZ, Celostné terapeutické centrum Bratislava a Trnava. Kurz arteterapie, tanečné workshopy, Pohybová a tanečná terapia TRANCE DANCE
www.senaz.sk/metody/psychoterapia/arteterapia/
Ananda. PhDr. Nina Jassingerová, Bratislava. Vedomý pohyb, hlas a tanec, gongové kúpele, AnandaDance
www.ananda.sk/clanky/muzikoterapia/
www.facebook.com/pages/Ananda-Dance/374168729725
TANTER- České asociace taneční a pohybové terapie
www.tanter.cz
www.facebook.com/pages/Taneční-terapie-TANTER/18…
Americká asociácia tanečnej terapie
www.adta.org

Videá o tanečnej terapii
Tanečná terapia
www.youtube.com/watch?v=hPfo01sPDDU
AnandaDance v STV
www.youtube.com/watch?v=1kvqqu2uuSU
Taneční terapie – Helena Jasyčková šamanka
www.youtube.com/watch?v=B7SSngM-Jvg
II. Mezinárodní sympozium / video – sestřih
www.youtube.com/watch?v=zTNJsAzEbZA
„Ars Terapeutica 2014“ – Mezinárodní konference uměleckých terapií
www.youtube.com/watch?v=XQ3ShanrnZ0

Knihy o tanečnej terapii
Kníhkupectvo Gorila. Joan Chodorow: Taneční terapie a hlubinná psychologie
www.gorila.sk/product/169325
Kníhkupectvo Martinus s.r.o., Martin. Jaroslava Dosedlová: Terapie tancem, E-kniha
www.martinus.sk/?uItem=151987

NASPÄŤ

TERAPIA HROU

Čo je terapia hrou?
Terapia hrou sa používa sa hlavne u detí s poruchami správania. V hre sa odrážajú skúsenosti dieťaťa, jeho postoje, city, túžby i obavy. Hračky sa vyberajú tak, aby sa primerane veku a schopnostiam stimuloval senzomotorický vývin dieťaťa.
sk.wikipedia.org/wiki/Terapia_hrou
PTI – Inštitút Terapie Hrou, Pezinok. Je dobrovoľné OZ osôb so záujmom o terapiu hrou a filiálnu terapiu
terapiahrou.sk
Psychoterapia detí prostredníctvom hry
babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/p…
OZ Návrat. Detstvo potrebuje hru. Námety na hru, filiálna terapia hrou + FB
hra.navrat.sk
www.facebook.com/navrat.sk
Modelovanie hliny
www.dietaaja.sk/hlina.php

NASPÄŤ

DRAMATOTERAPIA

Čo je dramatoterapia?
Dramatoterapia je metóda využívajúca rôzne formy hrania divadla – psychodrámu, sociodrámu, bábkové divadlo, rolové hry, pantomímu, etudy. Využíva sa pri integrovaní detí s telesným, ale aj duševným postihnutím.
www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kormanik1…
OZ Bábky v nemocnici, Bratislava. Dramatoterapia, alebo ako môžu bábky liečiť + FB
www.babkyvnemocnici.sk/index.php/aktuality/11-co-s…
www.facebook.com/babkyvnemocnici
Medzinárodný divadelný festival Arteterapia
www.divadlozpasaze.sk/project/arteterapia-2002/
www.facebook.com/ArteterapiaBezmocniMocnym
DSS Merema, Modra. Divadelný súbor Agape vznikol ako prostriedok podpory dramatoterapeutického procesu
merema.sk/divadelny-subor-agape/
Asociace dramaterapeutů ČR. Dramaterapiu možno definovať ako psychoterapeutický prístup využívajúci divadelné prostriedky pre nájdenie priaznivej rovnováhy v oblasti duševnej a telesnej alebo vo vzťahoch či so zámerom osobného rozvoja.
adcr.cz
www.facebook.com/adcr.cz
Divadlo pro radost i jako forma terapie… (cz)
www.vscr.cz/veznice-opava-83/o-nas-1603/vykon-tres…

NASPÄŤ

KATALÓG: LIEČITEĽSTVO