Anatómia – srdce

ANATÓMIA – SRDCE
Zoznam webov s obrázkami srdca, plastové makety orgánov, videá o srdci a obehovom systéme.
Aktualizované: 2014

Anatómia srdca
sk.wikipedia.org/wiki/Srdce_(orgán)
Srdcovo-cievna sústava
www.biopedia.sk/?cat=clovek&file=srdcova
Cardiovascular system (en)
www.innerbody.com/image/cardov.html

Galéria 3D obrázkov – srdce
www.creativecrash.com/marketplace/3d-models/scienc…
www.fallingpixel.com/heart-3d-model/9340
www.fallingpixel.com/circulatory-system-heart-3d-m…
www.fallingpixel.com/heart-lung-3d-model/32695
www.fallingpixel.com/human-heart-3d-model/20017

www.turbosquid.com/3d-model/anatomy?keyword=heart
www.argosymedical.com/Circulatory/index.html
www.fallingpixel.com/human-heart-model-no-textures…
www.fallingpixel.com/human-heart-hipoly-3d-model/3…
www.fallingpixel.com/human-heart-internal-3d-model…

www.turbosquid.com/3d-models/heart-anatomy-3d-c4d/…
www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/533414
www.turbosquid.com/3d-models/human-heart-ma/428584
www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/537026
www.turbosquid.com/3d-models/heart-organ-max/56815…

www.exchange3d.com/3D-Model-of-Human-Heart-Anatomy…
www.exchange3d.com/3D%20Model%20of%20Heart/prod_94…
www.exchange3d.com/3D%20Model%20of%20Human%20Heart…
www.exchange3d.com/3D%20Model%20of%20Anatomy%20-%2…
www.exchange3d.com/3D%20Model%20of%20Heart%20+%20L…
www.fallingpixel.com/human-heart-anatomy-3d-model/…

Videá – srdce a obehový systém
www.youtube.com/watch?v=DAXa4eR1s0M
www.youtube.com/watch?v=hL8WR-tOXx8
www.youtube.com/watch?v=PgI80Ue-AMo
www.youtube.com/watch?v=JA0Wb3gc4mE&feature=r…
www.youtube.com/watch?v=84PrHxJri9Q&feature=r…
www.youtube.com/watch?v=UxzZyrX2Q_w&feature=r…
www.youtube.com/watch?v=fx5OR6eOfz8
www.youtube.com/watch?v=Vr-DAhgq75w&feature=r…

Súvisiaca téma: Anatomické atlasy

KATALÓG: ANATÓMIA