Anatómia – kostra

ANATÓMIA – KOSTRA
Zoznam webov s obrázkami a videami ľudskej kostry.
Aktualizované: 2014

Anatómia kostry
sk.wikipedia.org/wiki/Kostra_človeka
www.innerbody.com/image/skelfov.html
www.personal.psu.edu/faculty/j/a/jas43/skel/skelet…
www.argosymedical.com/Skeletal/index.html

Galéria 3D obrázkov – kostra
www.fallingpixel.com/skeleton-3d-model/14738
www.fallingpixel.com/human-skeleton-with-separated…
www.exchange3d.com/3D%20Model%20of%20Human%20Skele…
www.exchange3d.com/3D%20Model%20of%20Human%20Textu…
www.exchange3d.com/3D%20Model%20of%20Skeleton/prod…

www.exchange3d.com/3D%20Model%20of%20Human%20Skele…
www.exchange3d.com/3D%20Model%20of%20Human%20Skele…
www.exchange3d.com/3D%20Model%20of%20Human%20skele…
www.exchange3d.com/3D%20Model%20of%20Body%20Circul…

www.fallingpixel.com/human-skeleton-3d-model/33839
www.fallingpixel.com/human-skeleton-torso-3d-model…
www.fallingpixel.com/human-skeleton-3d-model/626
www.fallingpixel.com/torso-muscles-of-the-human-bo…
www.fallingpixel.com/human-male-body-muscular-syst…

www.fallingpixel.com/muscular-system-and-skeleton-…
www.turbosquid.com/3d-models/anatomically-human-mu…
www.fallingpixel.com/cervical-spine-3d-model/26799
www.fallingpixel.com/hand-skeleton-3d-model/13180
www.fallingpixel.com/human-bone-anatomy-3d-model/3…

www.fallingpixel.com/human-brain-skull-3d-model/30…
www.fallingpixel.com/human-forearm-bone-and-muscle…
www.fallingpixel.com/human-leg-skeleton-3d-model/3…
www.fallingpixel.com/human-skull-with-separated-bo…

www.fallingpixel.com/human-spine-3d-model/38580
www.fallingpixel.com/human-vertebra-skull-3d-model…
www.fallingpixel.com/lumbar-vertebrae-and-spinal-c…
www.fallingpixel.com/skull-humanbiomedical-3d-mode…
www.fallingpixel.com/vertebrae-c1-c2-3d-model/2676…

www.turbosquid.com/3d-models/3d-human-bone-hand/60…
www.turbosquid.com/3d-models/3d-human-hip-knee-foo…
www.turbosquid.com/3d-models/3d-human-spine/609397
www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-bones-human-…
www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-human-arm-sk…

www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-shoulder-bon…
www.turbosquid.com/3d-models/3ds-foot-bones/504423
www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-c1-c2-vertebr…
www.turbosquid.com/3d-models/3d-vertebral-column-h…
www.turbosquid.com/3d-models/cervical-bones-max/56…

www.turbosquid.com/3d-models/female-pelvis-max/634…
www.turbosquid.com/3d-models/foot-bones-human-max/…
www.turbosquid.com/3d-models/human-bone-foot-3d-mo…
www.turbosquid.com/3d-models/max-male-human-leg-sk…
www.turbosquid.com/3d-models/maya-human-spine-bone…

Videá ľudská kostra
www.youtube.com/watch?v=Fq1UzyH_rwU
www.youtube.com/watch?v=7vLAE_P_u_4
www.youtube.com/watch?v=q5MyCwatq6E
www.youtube.com/watch?v=8d-RBe8JBVs
www.youtube.com/watch?v=vya4wpS2fgk
www.youtube.com/watch?v=TnY6l9hMOew
www.youtube.com/watch?v=dMglTDY-JOQ
www.youtube.com/watch?v=Y8bCTgF6kvI
www.youtube.com/watch?v=mgNLchwqJ8Q

Súvisiaca téma: Anatomické atlasy

KATALÓG: ANATÓMIA