Loading...
 

TEÓRIA HIER

Prehľad teórie rôznych hier, stratégie, stolové hry, šachy, poker.
Aktualizované: r.2014

teoria-hier-baner.jpg

Teória hier na Wikipédii
Základné informácie z teórie hier
http://sk.wikipedia.org/wiki/Teória_hier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_her
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Hry
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Teória_hier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Teorie_her
Stratégia v teórii hier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strategie_(teorie_her)
Metóda alfa-beta slúžiaca na vylepšenie algoritmu minimax
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfa-beta_ořezávání

UK Bratislava. Vyučovanie teórie hier
http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=2293
Teória hier a etika
http://plato.stanford.edu/entries/game-ethics/
Stránka o teórii hier
http://www.gametheory.net

Definícia kombinatoriky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kombinatorika
Definícia kombinatorickej definície hier
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kombinatorick%C3%A1_teorie_her
Definícia teórie o kradnutí stratégie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Argument_o_kraden%C3%AD_strategie
Teória nevýhodného ťahu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nev%C3%BDhoda_tahu
Situácia straty
http://cs.wikipedia.org/wiki/No-win_situation
Paretov princíp
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paret%C5%AFv_princip
Paretovo optimum - popisuje stav spoločnosti z ekonomického hľadiska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paretovo_optimum
Hra väzňova dilema, v ktorej každý hráč sleduje svoj prospech a neberie ohľad na prospech protihráčov
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bz%C5%88ovo_dilema
Strategická hra - bitka pohlaví, kde každý z hráčov sleduje svoj prospech, ktorý nie je v rozpore s výhodami protihráčov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_pohlav%C3%AD
Americký matematik pracujúci v oblasti teórie hier
http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Forbes_Nash
Chainstore paradox
http://en.wikipedia.org/wiki/Chainstore_paradox
Kombinačná teória hier
http://en.wikipedia.org/wiki/Combinatorial_game_theory

Slovník teórie hier
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_game_theory
Zoznam hier
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_games_in_game_theory
Mechanizmus dizajnu
http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanism_design
Behaviorálna teória hier
http://en.wikipedia.org/wiki/Behavioural_game_theory
Opakovateľné hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Repeated_game
Normálna forma hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Normal-form_game
Rozsiahla forma hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Extensive_form_game
Kooperatívna hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_game
Symetrická hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Symmetric_game
Nulový súčet
http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-sum_(game_theory)

Sekvenčná hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Sequential_game
Definícia dokonalej informácie
http://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_information
Teória determinovanosti
http://en.wikipedia.org/wiki/Determinacy
Spojovacia hra - abstraktná strategická hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Connection_game
Gonnect - strategická stolná hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Gonnect
Havannah - strategická stolná hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Havannah_(game)
Stolná hra Hex
http://en.wikipedia.org/wiki/Hex_(board_game)

Stolná hra Punct
http://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%9CNCT
Stolná hra Star
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_(board_game)
Abstraktná strategická hra TwixT
http://en.wikipedia.org/wiki/TwixT
Abstraktná strategická hra Y
http://en.wikipedia.org/wiki/Y_(game)
Fuzzy game
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_game
Nim - matematická herná stratégia
http://en.wikipedia.org/wiki/Nim
Star (game) - kombinačná teória hier
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_(game)
Zero game
http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_game
Definícia zložitosti hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Game_complexity

Charakteristika hry Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_complexity
Charakteristika hry Solved
http://en.wikipedia.org/wiki/Solved_board_games
Definícia Shannon čísla
http://en.wikipedia.org/wiki/Shannon_number
Zoznam hier a puzzle
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_NP-complete_problems#Games_and_puzzles
Charakteristika hry Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_(board_game)
Ázijské hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_at_the_2010_Asian_Games
Zoznam Go turnajov
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_competitions
Informácie o hre Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_equipment
Matematika v hre Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_and_mathematics

Popis stratégie hry Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_opening_strategy
Slová používané v hre Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_proverb
Terminológia v hre Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_terms
Varianty v hre Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_variants
Hry hrané pomocou Go zariadení
http://en.wikipedia.org/wiki/Games_played_with_Go_equipment
Hra Hikaru no Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Hikaru_no_Go
Zoznam stolových hier
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_board_games
Herná stratégia - Gundy´s game
http://en.wikipedia.org/wiki/Grundy's_game
Herná teória - Grundy theorem
http://en.wikipedia.org/wiki/Sprague%E2%80%93Grundy_theorem
Matematická hra - Wythoff´s game
http://en.wikipedia.org/wiki/Wythoff's_game
Hra Substract a square
http://en.wikipedia.org/wiki/Subtract_a_square

Hra Nim
http://en.wikipedia.org/wiki/Nim
Hra Dr.Nim
http://en.wikipedia.org/wiki/Dr._NIM
Hra Nimber
http://en.wikipedia.org/wiki/Nimber
Octal hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Octal_games
Hra Nimrod
http://en.wikipedia.org/wiki/NIMROD
Hra Android Nim
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_Nim
Hra Greedy Nim
http://en.wikipedia.org/wiki/Greedy_Nim
Charakteristika nereálneho čísla
http://en.wikipedia.org/wiki/Surreal_number
Banach-Mazur hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Banach-Mazur_game

Sylver cionage hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Sylver_coinage
Topologická hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Topological_game
Zugzwang hra
http://en.wikipedia.org/wiki/Zugzwang
Popis šachových pohybov
http://en.wikipedia.org/wiki/Corresponding_squares
Terminológia hry Go
http://en.wikipedia.org/wiki/Go_terms#Seki_.28.E3.82.BB.E3.82.AD.29
Key square - pohyby v šachu
http://en.wikipedia.org/wiki/Key_square
King and pawn versus king game
http://en.wikipedia.org/wiki/King_and_pawn_versus_king_endgame
Heuristická technika v počítačovom šachu - null move heuristic
http://en.wikipedia.org/wiki/Null-move_heuristic
Hra Triangulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Triangulation_(chess)

Charakteristika videohry
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game
Definícia audio hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_game
Romány založené na videohrách
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Novels_based_on_video_games
Vzdelávacie hry
http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_Games
História hier
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Games
Zberateľstvo počítačových hier
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_collecting
Závislosť na počítačových hrách
http://en.wikipedia.org/wiki/Video_game_addiction
Zoznam developerov hier
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_developers
Zoznam publikateľov hier
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_publishers
Zoznam hier založených na komiksoch
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_games_based_on_comics
Zoznam hier založených na kreslených rozprávkach
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_games_based_on_cartoons

Zoznam web stránok videohier
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_video_game_websites
Hra väzňova dilema
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4z%C5%88ova_dilema
Definícia šachu
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ach_(hra)
http://en.wikipedia.org/wiki/Chess
Používaný slovník v šachu
http://en.wikipedia.org/wiki/Chess_terminology
Metódy porovnávania top šachových hráčov v histórii
http://en.wikipedia.org/wiki
Zoznam šachových kníh
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chess_books
Zoznam šachových hráčov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chess_players
Šachové udalosti
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chess_topics
Zoznam šachových majstrovstiev
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chess_world_championship_matches
Zoznam šachových hier
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_famous_chess_games
Zoznam šachových turnajov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_strong_chess_tournaments
Charakteristika šachovej partie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achov%C3%A1_partie
Gambit - šachové zahájenie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gambit
Americký šachista Wilhelm_Steinitz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Steinitz

Počítačový program vyvinutý pre šach
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybka
Šachový server
http://cs.wikipedia.org/wiki/Free_Internet_Chess_Server
Spoločnosť, ktorá vedie šachový web, server a vytvára šachový softvér
http://cs.wikipedia.org/wiki/ChessBase
Šachové stránky a šachový softvér
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Počítače_a_šachy
Šachový internetový server
http://cs.wikipedia.org/wiki/Free_Internet_Chess_Server
Šachová hra dáma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l_(%C5%A1achy)

Charakteristika šachového koňa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezdec_(%C5%A1achy)
http://en.wikipedia.org/wiki/Knight_%28chess%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jazdec_%28%C5%A1ach%29
Charakteristika šachovej figúrky voľný pešiak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voln%C3%BD_p%C4%9B%C5%A1ec
Charakteristika šachovej figúrky krytý pešiak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kryt%C3%BD_p%C4%9B%C5%A1ec
Charakteristika pešiakovej štruktúry
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9B%C5%A1cov%C3%A1_struktura
http://en.wikipedia.org/wiki/Pawn_structure
Charakteristika šachovej figúrky izolovaný pešiak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Izolovan%C3%BD_p%C4%9B%C5%A1ec
http://en.wikipedia.org/wiki/Isolated_pawn
Charakteristika šachovej figúrky dvojpešiak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dvojp%C4%9B%C5%A1ec
http://en.wikipedia.org/wiki/Doubled_pawns
Charakteristika šachu
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achy
Charakteristika šachovej figúrky - strelec
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99elec_(%C5%A1achy)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bishop_%28chess%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Strelec_%28%C5%A1ach%29

Charakteristika šachovej figúrky - veža
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9B%C5%BE_(%C5%A1achy)
Zoznam šachových zahájení
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_šachových_zahájení
Charakteristika Sokolského hry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sokolsk%C3%A9ho_hra
Šachový veľmajster Pachman
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lud%C4%9Bk_Pachman
Združenie šachistov a šachové súťaže
http://problem64.beda.cz/zpravy.htm
Slovenský šachový zväz
http://www.chess.sk
Stránka šachového zväzu Českej republiky
http://www.chess.cz
Na stránke je popísaný druh ťahu v šachu - branie mimochodom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bran%C3%AD_mimochodem

Charakteristika šachovej koncovky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achov%C3%A1_koncovka
Poker
http://sk.wikipedia.org/wiki/Poker
http://en.wikipedia.org/wiki/Poker
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_poker_hands
Slovník termínov používaných pre poker.
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_poker_terms
Príbuzná terminológia v pokri
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_poker_related_topics
Stratégia v pokri
http://en.wikipedia.org/wiki/Poker_strategy
Variácie v hre poker
http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_variations_(poker)
Človeče nehnevaj
http://sk.wikipedia.org/wiki/Človeče_nehnevaj_sa
http://en.wikipedia.org/wiki/Mensch_%C3%A4rgere_dich_nicht

Sudoku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sudoku
http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Sudoku_terms_and_jargon
Sudoku puzzles
http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematics_of_Sudoku
http://en.wikipedia.org/wiki/Futoshiki
http://en.wikipedia.org/wiki/Hidato
http://en.wikipedia.org/wiki/Kakuro
http://en.wikipedia.org/wiki/KenKen
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nikoli_puzzle_types
http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_puzzle
Maľovaná krížovka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Maľovaná_krížovka

Články zaoberajúce sa teóriou hier
Evolučná teória hier
http://diplomovka.sme.sk/praca/2588/evolucna-teoria-hier.php
Teória hier a terorizmus
http://www.blisty.cz/2003/5/22/art14094.html
Teória hier (en)
http://www.maximumpc.comKATALÓG: VZDELÁVANIEHlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Hlavné menu ll