Srdce

SRDCE
Zoznam webov zaoberajúcich sa problematikou srdca, videá, obrázky.
Aktualizované: 2014

Obrázky pre dopyt srdce

Weby zaoberajúce sa problematikou kardiovaskulárnych ochorení
Slovenská nadácia srdca. Informácie o kardiovaskulárnych ochoreniach: infarkt, mozgová porážka, zlyhávanie srdca, vysoký krvný tlak, rizikové faktory
www.tvojesrdce.sk
Kardiovaskulárne ochorenia a život s týmito ochoreniami, detailné popisy chorôb
www.kardioklub.sk
Komplexný portál na tému: choroby srdca, srdcové zlyhávanie, poruchy srdcového rytmu a ich prístrojová liečba, implantovateľný kardiostimulátor
www.cardio.sk
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave
www.nusch.sk
Encyklopédia zdravotnej sestry
sestra.sk/Srdce

Rýchle informácie pre medikov a lekárov
www.medinfo.sk
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice
www.vusch.sk
Kardiocentrum Nitra
www.kardiocentrumnitra.sk
Echokardiografické panoptikum. Echokardiografické obrázky a animácie
www.medx.szm.com/echopan/
Profesionálna internetová stránka určená pre záujemcov o kardiochirurgickú problematiku (cz)
www.kardiochirurgie.cz
Články o srdci (cz)
www.ulekare.cz/nemoci-vysetreni/srdce
Projekt „Vaše srdce“ je spoločným projektom Slovenskej lekárnickej komory a Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
www.vasesrdce.sk

Blog liečiteľa Sašu Puebla: Srdce

Videá anatómia srdca, obehový systém
www.youtube.com/watch?v=DAXa4eR1s0M
www.youtube.com/watch?v=hL8WR-tOXx8
www.youtube.com/watch?v=PgI80Ue-AMo
www.youtube.com/watch?v=JA0Wb3gc4mE&feature=r…
www.youtube.com/watch?v=84PrHxJri9Q&feature=r…
www.youtube.com/watch?v=UxzZyrX2Q_w&feature=r…

Srdce na Wikipédii
Srdce človeka je uložené v medzipľúcí (mediastíne). Má tvar kužeľa, ktorého báza je orientovaná smerom hore. Hrot srdca smeruje dopredu a dole. Približne 2/3 srdca sú uložené v ľavej a 1/3 v pravej časti hrudníka. Srdce dospelého človeka má hmotnosť priemerne 300 g u muža a 250 g u žien. Jeho dĺžka od bázy po hrot je v priemere asi 12 cm.
sk.wikipedia.org/wiki/Srdce_%28org%C3%A1n%29
cs.wikipedia.org/wiki/Srdce
de.wikipedia.org/wiki/Herz
en.wikipedia.org/wiki/Heart
Endokard
sk.wikipedia.org/wiki/Endokard
de.wikipedia.org/wiki/Endokard
en.wikipedia.org/wiki/Endocardium
Osrdcovník
cs.wikipedia.org/wiki/Osrde%C4%8Dn%C3%ADk
de.wikipedia.org/wiki/Herzbeutel
en.wikipedia.org/wiki/Pericardium
Myokard
sk.wikipedia.org/wiki/Myokard
cs.wikipedia.org/wiki/Myokard
de.wikipedia.org/wiki/Herzmuskel
en.wikipedia.org/wiki/Cardiac_muscle
Srdcová svalovina
sk.wikipedia.org/wiki/Srdcov%C3%A1_svalovina
cs.wikipedia.org/wiki/Srde%C4%8Dn%C3%AD_svalovina
Aorta
sk.wikipedia.org/wiki/Srdcovnica
cs.wikipedia.org/wiki/Aorta
de.wikipedia.org/wiki/Aorta
en.wikipedia.org/wiki/Aorta
Srdcovo-cievna sústava
sk.wikipedia.org/wiki/Srdcovocievna_sústava
cs.wikipedia.org/wiki/Oběhová_soustava
de.wikipedia.org/wiki/Blutkreislauf
en.wikipedia.org/wiki/Circulatory_system
Srdcové ozvy
cs.wikipedia.org/wiki/Srde%C4%8Dn%C3%AD_ozvy
de.wikipedia.org/wiki/Herzton
en.wikipedia.org/wiki/Heart_sounds
Systólia
cs.wikipedia.org/wiki/Systola
de.wikipedia.org/wiki/Systole
en.wikipedia.org/wiki/Systole
Diastólia
cs.wikipedia.org/wiki/Diastola
de.wikipedia.org/wiki/Diastole
en.wikipedia.org/wiki/Diastole

Psychotronická poradňa
Navštívte liečiteľskú poradňu Sašu Puebla.
Konzultácia chorobných stavov srdca.
Možnosť dať si na diaľku spraviť návrh,
ako liečiť Vaše srdce.
www.cimax.sk/lieky/sasa-pueblo

EKG
sk.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiografia
cs.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogram
de.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogramm
en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography
Kardiológia – choroby srdca
sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Kardiológia
cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Kardiologie
de.wikipedia.org/wiki/Kardiologie
en.wikipedia.org/wiki/Cardiology
Angioplastika
cs.wikipedia.org/wiki/Angioplastika
en.wikipedia.org/wiki/Angioplasty
de.wikipedia.org/wiki/Angioplastie
Angina pectoris
cs.wikipedia.org/wiki/Angina_pectoris
de.wikipedia.org/wiki/Angina_pectoris
en.wikipedia.org/wiki/Angina_pectoris
Aortálne chlopne
en.wikipedia.org/wiki/Aortic_valve_stenosis
de.wikipedia.org/wiki/Angeborene_Aortenstenose
Arteriálna hypertenzia
cs.wikipedia.org/wiki/Arteriální_hypertenze
en.wikipedia.org/wiki/Hypertension

Ateroskleróza
cs.wikipedia.org/wiki/Ateroskler%C3%B3za
en.wikipedia.org/wiki/Atherosclerosis
Bainbridgov reflex
cs.wikipedia.org/wiki/Bainbridge%C5%AFv_reflex
en.wikipedia.org/wiki/Bainbridge_reflex
Bradycardia
cs.wikipedia.org/wiki/Bradykardie
en.wikipedia.org/wiki/Bradycardia
Dilatačná kardiomyopatia
cs.wikipedia.org/wiki/Dilatační_kardiomyopatie
en.wikipedia.org/wiki/Dilated_cardiomyopathy
de.wikipedia.org/wiki/Dilatative_Kardiomyopathie

Elektrokardiogram
cs.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogram
de.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogramm
en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography
Embólia
cs.wikipedia.org/wiki/Embolie
de.wikipedia.org/wiki/Embolie
en.wikipedia.org/wiki/Embolism
Fibrilácia komôr
cs.wikipedia.org/wiki/Fibrilace_komor
de.wikipedia.org/wiki/Kammerflimmern
en.wikipedia.org/wiki/Ventricular_fibrillation
Hypertenzia
cs.wikipedia.org/wiki/Hypertenze
de.wikipedia.org/wiki/Arterielle_Hypertonie
en.wikipedia.org/wiki/Hypertension
Hypotenzia
cs.wikipedia.org/wiki/Hypotenze
de.wikipedia.org/wiki/Arterielle_Hypotonie
en.wikipedia.org/wiki/Hypotension
Infarkt myokardu
cs.wikipedia.org/wiki/Infarkt_myokardu
de.wikipedia.org/wiki/Myokardinfarkt
en.wikipedia.org/wiki/Myocardial_infarction
Infekčná endokarditída
cs.wikipedia.org/wiki/Infekční_endokarditida
cs.wikipedia.org/wiki/Endokarditida
en.wikipedia.org/wiki/Infective_endocarditis
Ischemická choroba srdca
cs.wikipedia.org/wiki/Ischemická_choroba_srdečn…
en.wikipedia.org/wiki/Ischaemic_heart_disease
Kardiomyocyt
cs.wikipedia.org/wiki/Kardiomyocyt
Kŕč
cs.wikipedia.org/wiki/Spasmus
de.wikipedia.org/wiki/Krampf
en.wikipedia.org/wiki/Spasm
Myokarditída
cs.wikipedia.org/wiki/Myokarditida
Myxóm
cs.wikipedia.org/wiki/Myxom
en.wikipedia.org/wiki/Myxoma
de.wikipedia.org/wiki/Myxom
Palpitácia
cs.wikipedia.org/wiki/Palpitace
de.wikipedia.org/wiki/Palpitation
en.wikipedia.org/wiki/Palpitation
Syndróm hypoplastického ľavého srdca
cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_hypoplastického_lev…
de.wikipedia.org/wiki/Hypoplastisches_Linksherz-Sy…
en.wikipedia.org/wiki/Hypoplastic_left_heart_syndr…
Srdcová arytmia
cs.wikipedia.org/wiki/Srde%C4%8Dn%C3%AD_arytmie
de.wikipedia.org/wiki/Herzrhythmusst%C3%B6rung
en.wikipedia.org/wiki/Cardiac_dysrhythmia
Trombóza
de.wikipedia.org/wiki/Thrombose
en.wikipedia.org/wiki/Thrombosis
Žilový návrat
cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiln%C3%AD_n%C3%A1vrat
Tachykardia
cs.wikipedia.org/wiki/Tachykardie
Transplantácia srdca
cs.wikipedia.org/wiki/Transplantace_srdce

Súvisiaca téma: Choroby srdca a ciev     Anatómia srdca

KATALÓG: ORGÁNY