Rodina, rodičovstvo, rodokmeň

RODINA, RODIČOVSTVO, RODOKMEŇ
Zoznam stránok, ktoré sa venujú rodine, rodičovstvu, náhradnej rodinnej starostlivosti, adopcii a rodokmeňom.
Aktualizované: 2014

Rodina
O rodine vo Wikipédii
sk.wikipedia.org/wiki/Rodina
cs.wikipedia.org/wiki/Rodina
Portál o rodinnom živote + FB
zaostri.sk
www.facebook.com/pages/Zaostri-na-rodinu/100108876…
Portál pre rodičov, Bratislava. Vychovávame, liečime, učíme sa, staráme sa, tvoríme + FB
www.nasarodina.sk
www.facebook.com/prerodicov.sk
OZ Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, Bratislava. Jej poslaním je podporovať zodpovedné a kultivované sexuálne správanie a obhajovať ľudské práva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia + FB
rodicovstvo.wordpress.com
www.facebook.com/Spolocnost.pre.planovane.rodicovs…
OZ Fórum života a rodiny, Bratislava. Chránime ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť a podporujeme rodinu ako ideálny priestor pre vznik a rozvoj života.
www.forumzivota.sk/rodina
www.facebook.com/forumzivota
Rodina a jej funkcie – referát
www.zones.sk/studentske-prace/psychologia/4533-rod…
www.facebook.com/referaty

Náhradná rodinná starostlivosť
Osvojenie (Podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine)
www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-prav…
Nielen o adopcii, ale aj o nej
www.adopcia.sk
Pestúnska starostlivosť. Pestúnom sa môže stať len fyzická osoba: s trvalým pobytom na území SR, ktorá má spôsobilosť na právne úkony – zdravotné, osobnostné, morálne.
www.ratolest.sk/pestunska-starostlivost.phtml?id3=…
Profesionálne rodičovstvo
www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-prav…
Klub náhradných rodín v Hlohovci
www.nahradnerodinyvhlohovci.estranky.cz/clanky/nah…
Časopis Šanca. Hniezda záchrany, otcovská škôlka, adoptuj si starých rodičov, kmotričky + FB
www.sancaoz.sk
www.facebook.com/pages/%C5%A0anca-oz/1695675731088…

Rodičovstvo
Prirodzené plánovanie rodičovstva – metódy
sk.wikipedia.org/wiki/Prirodzené_plánovanie_rodi…
Sexuálna výchova
sk.wikipedia.org/wiki/Sexuálna_výchova
Wikicitáty o rodičovstve
sk.wikiquote.org/wiki/Rodi%C4%8D
OZ Elep – Prirodzené plánovanie rodičovstva (PPR)
www.elep.sk
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
www.planovanirodiny.cz
Centrum pre rodinu Kvapka, Bratislava. Kurzy aktívneho rodičovstva
www.dietaaja.sk
www.facebook.com/CPRKvapka
Kurzy prípravy na manželstvo Žilina, Bratislava, Kysucké Nové Mesto
www.domanzelstva.sk
Kurzy rodičovstva Bratislava, Žilina
www.efektivne-rodicovstvo.sk
Narodenie dieťaťa a čo všetko treba zvládnuť + FB
www.alinka.sk/r/materstvo-rodicovstvo
www.facebook.com/pages/Alinkask-web-plný-zaujíma…

Spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo, Bratislava
www.family-sk.sk
Občianske združenie MiniBodka
www.minibodka.estranky.cz
Kurzy pre rodičov a deti. Znaková reč pre batoľatá. Kurzy sú vhodné pre deti od šiesteho mesiaca do troch rokov
znakujemesdetmi.meu.zoznam.sk/kurzy-pre-rodicov-a-…
Navštívte kurzy pre deti a rodičov, pri ktorých sa vaše batoľa naučí komunikovať znakmi pri hre a veselých pesničkách.
baby-znakovanie.webnode.sk/kurzy-pre-deti-a-rodico…
Krúžky a kurzy pre rodičov a deti
www.jurion.sk
Kurzy detských masáží
www.damara.sk/damara2/index.php
Dialóg s, r.o. Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia, Bratislava. Kurzy pre rodičov
www.dialogzdravotnictvo.sk
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči, Bratislava. Kurzy špeciálnej pedagogiky pre rodičov
www.detskarec.sk
Manželstvo a rodičovstvo – referát
referaty.aktuality.sk/manzelstvo-a-rodicovstvo/ref…

Rodokmeň
Rodokmeň alebo rozrod je genealogická tabuľka uvádzajúca všetkých potomkov určitej osoby, rodičovského páru. Niekedy len v mužskej línii, tj. bez potomstva vydatých dcér.
sk.wikipedia.org/wiki/Rodokmeň
Rodokmeň predkov. Používa sa pri historických osobnostiach a pri panovníkoch a šľachticoch žijúcich v súčasnosti.
sk.wikipedia.org/wiki/Šablóna:Rodokmeň_predkov
sk.wikipedia.org/wiki/Šablóna:Infobox_dynastia
Rodokmeň rodiny českého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka
cs.wikipedia.org/wiki/Rodokmen_Masarykov%C3%BDch
Pôvod rodu Habsburgovcov
www.habsburg.estranky.sk/clanky/habsburgovci/rod-h…
Všetko pre váš rodokmeň. Súpisy, sčítania, kolonizácia Slovenska
www.geni.sk
Genealógia, pátranie po predkoch. Zoznam archívov a inštitúcií slovenských a zahraničných
www.genealogy-heraldry.sk/slo/adr.html
Slovenská národná knižnica Martin. Kabinet genealógie
www.snk.sk/?genealogia
Predkovia.sk je špecializovaná genealogicko – heraldická spoločnosť zameraná na odborný výskum rodokmeňov a erbov
www.predkovia.sk
Súkromný rodostrom Miloslava Kráľa
www.rodostrom.itmk.sk
Stránka o histórii šľachtických rodov
slachta.kosztolanyi.com
Vytvorte si svoj vlastný rodokmeň – bezplatné programy
www.rodokmen.com
www.myheritage.sk
Ako si zostaviť rodokmeň
rodokmen.ine.sk