Loading...
 

PSYCHOLOGICKÉ POJMY S – Š

Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2017

psychologicke-pojmy-sš-baner.jpg



Samonaplňujúca predpoveď
Samonaplňujúca predpoveď je sociálne presvedčenie alebo očakávanie, ktoré ovplyvňuje skutočnosť tak, že sa preto stáva pravdivá. Vzťahuje sa ako k prístupu človeka k sebe samému, tak k hodnoteniu iných osôb, očakávania udalostí atď.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sebenaplňující_předpověď
Sociálna psychológia - chyby vo vnímaní iných, referát + FB
http://www.zadania-seminarky.sk/referat/socialna-psychologia-chyby-vo-vnimani-inych/35894
http://www.facebook.com/pages/Zadania-seminarkysk/134548579934039
Teória nálepkovania
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_nálepkování

Sebapoňatie
Sebapoňatie je pojem, ktorý vyjadruje postoje a očakávania, ktoré jedinec chová voči sebe samému. Vytvára sa po celý život už od prenatálneho obdobia v sociálnych interakciách, jeho dôležitými súčasťami sú sociálne porovnania a spätná väzba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sebepojet%C3%AD
Pojem ja, sebaponímanie, sebavedomie, referát + FB
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/pojem-ja-sebaponmanie-sebavedomie.html
http://www.facebook.com/pages/bezucenicz/260781799570
Sebapoňatie, strach a zóna bezpečia
http://www.timemanagement.sk/sebapojatie-strach-a-zona-bezpecia/
http://www.facebook.com/timemanagement.sk
Sebahodnotenie, referát
http://www.oskole.sk/index.php?id_cat=23&clanok=11548
http://www.facebook.com/oskole?ref=mf
Negatívne sebapoňatie a teórie jeho utvárania, referát
http://referaty.aktuality.sk/negativne-sebaponatie/referat-22607
Sebachápanie a sebaúcta, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/54589

NASPÄŤ

Sebareflexia
Sebareflexia je akt vedomia, ktorého témou je toto vedomie samo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sebereflexe
Sebareflexia -základný stavebný kameň emočnej inteligencie - ako ju rozvíjať + FB
http://www.timelifemanagement.org/sebareflexia-zakladny-stavebny-kamen-emocnej-inteligencie-ako-ju-rozvijat/
http://www.facebook.com/KOUCING.TRENINGY.SKOLENIA
Sebareflexia, referát
http://referaty.hladas.sk/referat.php/sebareflexia/17/18083
Sebareflexia, referát
http://referaty.aktuality.sk/sebareflexia/referat-5470

NASPÄŤ

Sebaúčinnosť
Sebaúčinnosť je presvedčenie ľudí o ich schopnosti mať kontrolu nad úrovňou ich fungovania a nad udalosťami, ktoré ovplyvňujú ich životy. Sebaúčinnosť funguje ako dôležitý súbor determinantov ľudskej sebaregulácie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sebaúčinnosť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Self-efficacy
Vnímaná osobná účinnosť predškolských detí
http://self-efficacy.webnode.cz

NASPÄŤ

Sebavedomie
Sebavedomie a úspech
http://www.uspech-ako.sk/sebavedomie/
Sebavedomie a ako na to
http://alfablog.sk/sebavedomie-a-ako-na-to-1-cast/
Aké je vaše sebavedomie? Test.
http://www.psychotest.sk/index.php?test=sebavedomie
Kroky ku šťastiu- sebadôvera
http://www.stastny-zivot.estranky.sk/clanky/kroky-ku-stastiu--sebadovera.html
Zdravé sebavedomie, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/25517/zdrave-sebavedomie
Portál o sebavedomí
http://www.sebevedomi.psychoweb.cz
Články o sebavedomí
http://www.qark.net/kategorie/sebevedomi

NASPÄŤ

Sen
Sen je zážitok obrazových, zvukových a iných zmyslových vnemov vytváraných mozgom počas spánku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen
Sny - Jung vs Freud, referát
http://referaty.aktuality.sk/sny-jung-vs-freud/referat-3867
Psychoanalýza a sny, referát
http://referaty.aktuality.sk/psychoanalyza-a-sny/referat-3127
Psychoanalýza teórie osobnosti
http://www.totaltraining.sk/index.php/psychoanalyza-teorie-osobnosti
Výklad snov. Známe teórie: Freud, Jung, Hall, Boss
http://www.vykladsnu.cz/teorie/sigmund-freud.htm
Všeobecné funkcie snov, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne_humanitne/psychologia/10751
Sny, spánok
http://psychologie.nazory.eu/sny
Sen v analytickej psychológii (cz)
http://terapie-tarot.cz/web/ke-stazeni/sen-v-analyticke-psychologii.php
Sen je dopis s našou adresou
http://psychologie.cz/sen-je-dopis-s-nasi-adresou/
O snoch a snení z pohľadu psychológa (cz)
http://www.romanovodori.cz/tema~4/o-snech-a-sneni-z-pohledu-psychologa/
Sny - brána do prítomnosti (cz)
http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/sny.htm

NASPÄŤ

Sociometrický status
Sociometrický status vyjadruje statusovú pozíciu jedinca v triede, alebo v akejkoľvek inej malej sociálnej skupine
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociometrický_status
Sociálny status alebo status je trvalejšia sociálna pozícia (v sociálnom systéme) spojená s istými právami a povinnosťami
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_status
Sociometria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociometrie
Sociometrické pozorovanie + FB
http://socialne-vedy.studentske.eu/2008/10/sociometrick-pozorovanie.html
http://www.facebook.com/pages/bezucenicz/260781799570
Sociológia výchovy
http://referaty.aktuality.sk/sociologia-vychovy/referat-9708

NASPÄŤ

Sociálna inteligencia
Sociálna inteligencia je schopnosť kladne pôsobiť na svoje okolie. Na rozdiel od vrodenej inteligencie sa táto dá naučiť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_inteligence
Sociálna inteligencia, sociálna kompetencia, sociálne spôsobilosti
http://katpsych.truni.sk/existprob/prispevky/oros.html
Inteligencia, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne_humanitne/psychologia/46417/
Sociálna inteligencia + FB
http://www.celostnimedicina.cz/socialni-inteligence.htm
http://www.facebook.com/celostnimedicina.cz
Test sociálnej inteligencie
https://www.arealme.com/eq/cs/
Test emočnej inteligencie
http://www.psychotesty-online.cz/psychotesty/eq-test-online-zkouska-emocni-inteligence.html
Emocionálna a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu v ranej adolescencii
http://e-psycholog.eu/clanek/112

NASPÄŤ

Správanie
Správanie je súbor všetkých objektívne pozorovateľných aktivít entity, ktorými sa uskutočňuje vzájomné pôsobenie medzi entitou a jej okolím, napríklad správanie človeka, správanie zvieraťa, správanie systému
http://sk.wikipedia.org/wiki/Správanie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chování
Čo ovplyvňuje správanie sa človeka a ako sa dá meniť
http://sietook.dvp.sk/2007/06/25/co-ovplyvnuje-spravanie-sa-cloveka-a-ako-sa-da-menit/
Sociálne správanie
http://psychologia.studentske.eu/2008/09/socilne-sprvanie.html
http://www.facebook.com/pages/bezucenicz/260781799570
Poruchy správania
http://www.ratolesti.sk

NASPÄŤ

Spomienka
Spomienka je vyvolaný pamäťový vnem, oživujúci minulý zážitok. Spomienky nikdy nie sú presným zachytením prežitej reality, vždy sa do určitej miery menia vplyvom zabúdania
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzpomínka
Ilúzia spomienky
http://invivomagazin.sk/iluzia-spomienky_140.htm
Falošné spomienky
http://www.skepdic.com/slovnik/index_files/FalosneSpomienky.htm
Implantácia myšlienok a falošné spomienky
http://patrikbalint.blogspot.sk/2010/09/implantacia-myslienok-falosne-spomienky.html

NASPÄŤ

Strach
Strach je pocit znepokojenia z blížiaceho sa zla; negatívny cit, nepríjemná emócia, nepríjemný zážitok s neurovegetatívnym sprievodom, spravidla zblednutím, chvením, zrýchleným dýchaním, búšením srdca, zvýšením krvného tlaku a pohotovosťou k obrane alebo úteku
http://sk.wikipedia.org/wiki/Strach
Devastujúci strach
http://detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/psychika/neurozy/devastujuci-strach/
Strach a úzkosť sa prejavujú úplne odlišne a majú aj iný zmysel
http://korzar.sme.sk/c/4577668/strach-a-uzkost-sa-prejavuju-uplne-odlisne-a-maju-aj-iny-zmysel.html
Strach a úzkosť
http://www.edusan.sk/pacient/choroby/strach_a_uzkost.htm

NASPÄŤ

Sugescia
Sugescia je podnet alebo proces, ktorý vedie od podnetu k reakcii
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sugescia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sugesce
Posthypnotická sugescia a amnézia
http://www.hypnoza.sk/posthypnoticke_sugescie.php
Sugestívne skutočnosti a vplyvy pôsobiace na percepciu
http://andywarhol.sk
Autosugescia je možno to, čo vám pomôže
http://korzar.sme.sk/c/4722109/autosugescia-je-mozno-to-co-vam-pomoze.html
Sugescia a hypnóza
http://web.quick.cz/psychologies/sugesce_a_hypnoza.htm

NASPÄŤ

Svedomie
Svedomie je vnútorná inštancia, „mlčanlivé volanie“, ktoré vedie súdy človeka o tom, čo sám spôsobil alebo čo sa chystá spôsobiť. Nadväzuje na ľudskú schopnosť sebareflexie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svedomie
Psychologické pohľady na svedomie, referát
http://www.antiskola.eu
Psychologické pohľady na svedomie
http://old.paidagogos.net/17/5.html
Svedomie, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/29589/svedomie
Svedomie a jeho vplyv na mravné konanie a správanie, referát
http://referaty.aktuality.sk/svedomie-a-jaho-vplyv-na-mravne-konanie-a-spravanie/referat-22206
Svedomie a autonómia človeka + FB
http://www.postoy.sk/svedomie_a_autonomia_cloveka
https://www.facebook.com/Postoy.sk
Existuje svedomie?
http://ozene.zoznam.sk/cl/10174/171510/Existuje-svedomie-

NASPÄŤ

Synchronicita
Synchronicita (gr.) je u C. G. Junga zmysluplná koincidencia alebo obdobný vzťah, medzi psychickou a fyzickou udalosťou, ktoré spolu nie sú navzájom kauzálne spojené, medzi podobnými alebo rovnakými snami, myšlienkami atď., ktoré sa vyskytujú súčasne na rôznych miestach
http://sk.wikipedia.org/wiki/Synchronicita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Synchronicita
Články o synchronicite
http://news.branyvnimani.cz/?path=synchronicity
Synchronicita a Carl Jung
http://www.skepdic.com/slovnik/index_files/synchronicita.htm
Synchronicita: Jungove stretnutia s magickým svetom? + FB
http://www.putnici.sk/news/2784
https://www.facebook.com/pages/Putnicisk/106750966070553
Záhada synchronicity - náhody popierajúce logiku
http://zahradnicek.blog.sme.sk/c/276265/Zahada-synchronicity-nahody-popierajuce-logiku.html

NASPÄŤ

Syndróm vyhorenia
Syndróm vyhorenia je syndróm, ktorý má rôzne definície, napr. strata profesionálneho alebo osobného záujmu u príslušníka pomáhajúcich profesií alebo vyhorenie ako výsledok procesu, v ktorom ľudia veľmi intenzívne zaujatí určitou úlohou strácajú svoje nadšenie, ktoré sa zhodujú v určitých bodoch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Syndróm_vyhorenia
Syndróm vyhorenia. Depresia z nedostatku zdrojov
http://www.sme.sk/c/3693527/syndrom-vyhorenia-depresia-z-nedostatku-zdrojov.html
Syndróm vyhorenia, referát
http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/14442/syndrom-vyhorenia-(burn-out-syndrom)
Syndróm vyhorenia. Popis, rizikové faktory, príznaky
http://nemoci.vitalion.cz/syndrom-vyhoreni/
Hrozí vám syndróm vyhorenia? Orientačný test
http://www.pomocpsychologa.sk/syndrom-vyhorenia
Diskusné fórum: Syndróm vyhorenia
http://www.zdravie.sk/sz/510/t492287/p1/syndrom-vyhorenia.html
Stránka o syndróme vyhorenia
http://www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz

NASPÄŤ

Synestézia
Synestézia je jav, ktorý spočíva v tom, že akýkoľvek podnet pôsobiaci na zodpovedajúci zmyslový orgán vyvoláva mimo vôle subjektu nielen pocit, ktorý je špecifický pre daný zmyslový orgán, ale zároveň aj dodatočný pocit alebo predstavu, ktorá je charakteristická pre iný zmyslový orgán
http://sk.wikipedia.org/wiki/Synestézia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Synestezie
Synestéza: Počuť farbu, vidieť zvuk
http://primar.sme.sk/c/4813474/synesteza-pocut-farbu-vidiet-zvuk.html
Zrak a hmat si kibicujú do kompetencií
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&akce=showall&clanek=4341&id_c=105303
Chuť tónu, farba čísla; Synestézia – dar, o ktorom sa moc nehovorí + FB
http://www.vesmir.cz/clanek/chut-tonu-barva-cisla-synestezie-dar-o-nemz-se-moc-nemluvi
https://www.facebook.com/casopis.vesmir
Akú farbu má toto číslo? Synestézia je skutočná
http://www.equark.sk/index.php?cl=article&iid=1339
Synestézia, diplomová práca
http://diplomovka.sme.sk/praca/3618/synestezia.php
Grafológia a psychológia: Synestézia
http://ografologii.blogspot.sk/2010/03/synestezie.html

NASPÄŤ

Šťastie
Šťastie je stav spokojnosti so životom, blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie; taký stav človeka, ktorý zodpovedá najväčšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastného bytia, plnosti a pochopeniu života a uskutočneniu jeho ľudského poslania
http://sk.wikipedia.org/wiki/Šťastie_(pocit)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bst%C3%AD
Tri piliere šťastného života
http://psychologie.cz/tri-pilire-stastneho-zivota/
Technológia šťastia – objavte seba!
http://blog.etrend.sk/eva-stanova/2012/08/31/technologia-stastia-objavte-seba/
Šťastie a ušľachtilosť
http://www.poznanie.sk/zivot/stastie-a-uslachtilost.php
Šťastie, referát
http://referaty.atlas.sk/slovencina_a_cestina/psychologia/14282/

NASPÄŤ

Štokholmský syndróm
Štokholmský syndróm je špecifická pozitívna emočná i afektívna väzba a závislosť obeti na páchateľovi vyskytujúca sa tiež vo vzťahoch niektorých väzňov a ich vyšetrovateľov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stockholmský_syndrom
Poznáte štokholmský syndróm?
http://magazin.atlas.sk/ulety/poznate-stokholmsky-syndrom/683239.html
http://www.facebook.com/magazin.sk
Štokholmský syndróm
http://www.klubharmony.eu/sk/clanok/13/637/stokholmsky-syndrom
Čo je to Štokholmský syndróm
http://odpovedi.reply.cz/co-je-to-stokholmsky-syndrom
Štokholmský syndróm a jeho dôsledky pre vývin dieťaťa, referát
http://www.zadania-seminarky.sk/seminarna-praca/stokholmsky-syndrom-a-jeho-dosledky-pre-vyvin-dietata/35384

NASPÄŤ



Súvisiaca téma: Psychologické pojmy A-D Psychologické pojmy E-I Psychologické pojmy K-N Psychologické pojmy O-R Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA










Hlavné menu l

KATALÓG A-Z
Adrenalínová turistika
Adresáre firiem
Adresáre medicína
Agroturistika
Alternatívna medicína
Anatómia (36)
Architektúra
Antikoncepcia
Astronómia (3)

Bonsaj
Botanické záhrady

Cykloturistika

Čchi-kung
Články o zdraví

Dermatológia
Detoxikácia
Detská strava
Dieťa - výchova
Diskusné fóra
Doprava - poriadky

Ekológia
Ekologické domy
E-shopy pre deti
E-shopy s kozmetikou
E-shopy zdravie

Feng-shuej
Fitness
Flóra
Formovanie postavy

Galérie
Genetika
Golf
Gynekológia

Horolezectvo
Hračky
Hrady a zámky

Choroby (43)
Chudnutie a diéty

Ikebana
Informačné centrá
Internet

Jaskyne
Joga

Kaderníctva
Kickbox
Klimaktérium
Koberce
Kozmetické salóny
Kozuby a krby
Kulturistika
Kúpaliská, voda
Kúpele
Kúpeľňa - sanita

Láska
Lekárne online
Liečiteľstvo (22)
Liečivá kozmetika

Mandala
Manikúra a pedikúra
Manželstvo
Masážne salóny
Medicínske kalkulačky
Medicínske prístroje
Menštruácia
Móda (19)

Nábytok

Obklady a dlažby
Okná
Orgány (24)
Ortopédia (3)

Parochne a príčesky
Pediatria
Pilates
Ploty
Pleť (13)
Počasie
Podlahové krytiny
Poradne-zdravie
Predškolský vek
Prsia
Psychiatria (3)
Psychológia (8)
Psychológia dieťaťa
Pútnické miesta

Ratanový nábytok
Recepty
Reklama na internete
Relaxácia
Rodina, rodičovstvo
Rybárstvo a poľovníctvo

Sauna
Senior (3)
Skalka
Ski strediská
Sklo, porcelán
Slovníky
Snowboarding
Spánok
Spravodajské kanály
Spravodajstvo turistika
Stavba - rekonštrukcia
Strava (29)
Strečing
Strecha
Svadba
Svietidlá

Školský vek
Šperky (8)
Šport (14)
Športová výživa

Tai Chi
Tantra
Tapety a dekorácie
Tehotenstvo
Turistické mapy
Turistika

Ubytovanie, wellness
Umenie

Vlasy
Voda - kúpaliská
Výživa v tehotenstve
Vzdelávanie (4)

Weby o zdraví

Zábava - hry (6)
Záclony, látky
Záhrada
Záhradný nábytok
Zberateľstvo (14)
Zdravotné pomôcky (8)
Zľavy, aukcie, práca
Zoznam miest a obcí
Zoznamky
Zumba fitness
Zvieratá (11)

Štatistika

Dátum spustenia webu:
1.máj 2011

TOPlist

copyr2.jpg

Google vyhľadávanie


Hlavné menu ll