Psychologické pojmy k – n

PSYCHOLOGICKÉ POJMY K – N
Zoznam webov k psychologickým pojmom.
Aktualizované: 2014

Katarzia
Katarzia je vnútorná očista, predovšetkým zážitkom. Výsledný povznášajúci a očisťujúci účinok dosahovaný najmä prežívaním deja umeleckého diela
sk.wikipedia.org/wiki/Katarzia
cs.wikipedia.org/wiki/Katarze
Katarzná metóda
jung.sneznik.cz/soubor_slovnik/slovnik_katarzni.ht…

Kibucový efekt
Kibucový efekt spočíva v tom, že osoby, ktoré spolu v detstve vzájomne vyrastali, nie sú si vzájomne sexuálne príťažlivé, bez ohľadu na to, či sú pokrvné príbuzné, pretože sa medzi nimi vytvorí súrodenecký alebo kvázy súrodenecký vzťah
cs.wikipedia.org/wiki/Kibucov%C3%BD_efekt
Exogamia je veľmi rozšírené kultúrne pravidlo, určujúce exogamnú skupinu, z ktorej si mladí muži a ženy nemajú vyberať svojich partnerov
cs.wikipedia.org/wiki/Exogamie

Klamstvo, lož
Lož je typ klamu majúci formu nepravdivého výroku, spravidla s vedomým zámerom oklamať druhého za účelom získania nejakej výhody alebo vyhýbanie sa trestu
cs.wikipedia.org/wiki/Lež
Mystifikácia je úmyselné klamanie, šírenie nepravdivých správ, predstieranie niečoho, rozšírenie nepravdivej správy
cs.wikipedia.org/wiki/Mystifikace
Logický klam je tvrdenie porušujúce zásady logického dôkazu. Pretože pri máloktorom je to na prvý pohľad zreteľné, bývajú logické klamy obľúbenou súčasťou argumentácie propagandy a manipulátorov
sk.wikipedia.org/wiki/Logický_klam
Etické princípy v komunikácii so zameraním na pravdovravnosť, referát
referaty-seminarky.sk/eticke-principy-v-komunikaci…
Klamanie. Čo je klamstvo, prečo klameme, typy klamstiev + FB
www.zdravie.sk/sz/content/769-47929/klamat-klamstv…
www.facebook.com/ZDRAVIE.sk
Klamstvo je negácia dôvery
4m.pilnik.sk/klamstvo-je-negacia-dovery/
Pravda o klamstve. Aké druhy klamstiev poznáme?
www.ericsson.estranky.cz/clanky/poradna-lasky-psyc…
Klamstvo a jeho funkcia
kapralik.blog.sme.sk/c/155535/Klamstvo-a-jeho-funk…
Kedy je klamstvo dovolené
www.zosity-humanistov.sk/2012/04/kedy-je-klamstvo-…

NASPÄŤ

Komplex
V psychológii je termínom komplex označovaný zhluk vzájomne spojených psychických obsahov, ktoré ovplyvňujú jednanie indivídua a sú nevedome asociované či spojené vždy s určitou témou
cs.wikipedia.org/wiki/Komplex_%28psychologie%29 cs.wikipedia.org/wiki/Komplex
sk.wikipedia.org/wiki/Komplex_(psychológia)
Komplex menejcennosti
sk.wikipedia.org/wiki/Komplex_menejcennosti
en.wikipedia.org/wiki/Inferiority_complex
Komplex menejcennosti a ako sa ho zbaviť
www.psychologia.sk/texty/komplexy.htm
Fórum – poradňa k téme: Trpím komplexom menejcennosti
www.i-psychologia.sk/view-904.php
Komplexu menejcennosti sa môžete zbaviť
psychologie.doktorka.cz/komplexu-menecennosti-muze…
Komplex menejcennosti + FB
fit.server.sk/zivotny-styl/komplex-menejcennosti/
www.facebook.com/Server.sk
Komplexy
ografologii.blogspot.sk/2008/11/komplexy.html
Spasiteľský komplex + FB
psychologie.cz/spasitelsky-komplex/
www.facebook.com/jenmrtverybyplavousproudem
Závady a poruchy sebahodnotenia
rudolfkohoutek.blog.cz/0912/zavady-a-poruchy-sebeh…
Psychológia: Utváranie komplexov
smajlik13.pise.cz/11233-psychologie-utvareni-kompl…

NASPÄŤ

Konformizmus
Konformizmus alebo konformita alebo prispôsobivosť je prispôsobenie sa prevažujúcim či dominantným názorom, požiadavkám, normám skupiny či spoločnosti, v ktorej človek žije a potlačenie vlastných prejavov
sk.wikipedia.org/wiki/Konformizmus_(psychológia)
Konformita
cs.wikipedia.org/wiki/Konformita
Aschov experiment je test konformity, ktorý uskutočnil Solomon Asch v roku 1951
sk.wikipedia.org/wiki/Aschov_experiment
Milgramov experiment (Štúdia podriadenia sa autorite) je známy vedecký pokus zo sociálnej psychológie
sk.wikipedia.org/wiki/Milgramov_experiment
Konformita
ografologii.blogspot.sk/2009/08/konformita.html
Poslušnosť a konformita + FB
psychologia.studentske.eu/2008/09/poslunos-konform…
www.facebook.com/pages/bezucenicz/260781799570
Video o konformite
www.voxvictims.com/2012/06/10/konformita/
Konformita, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/16…

NASPÄŤ

Koučovanie
Koučovanie v psychologickom zmysle slova je nový fenomén. Pojem má tri možné významy: Jadrom je metóda koučovania, forma rozvoja dospelých ľudí, založená na mocnom spôsobe učenia sa. Metódu užíva profesionálny kouč pri práci s klientom. A nakoniec koučovací prístup, ktorý je klient po nejakej dobe sám schopný aplikovať vo vlastnom prístupe k ľuďom.
cs.wikipedia.org/wiki/Koučování
sk.wikipedia.org/wiki/Koučovanie_(ekonomika)
Systemické koučovanie je špecifickou vetvou klasického koučovania a získava stále väčšiu popularitu ako jeden z najprogresívnejších prístupov na poli práce s ľuďmi a ich vnútorným potenciálom
cs.wikipedia.org/wiki/Koučování
en.wikipedia.org/wiki/Coaching#Personal_coaching
Seriál článkov o koučovaní + FB
podnikanie.etrend.sk/podnikanie-riadenie/serial-o-…
www.facebook.com/tyzdennik.trend
Slovenská asociácia koučov
www.koucovia.sk/clanky.html

NASPÄŤ

Kreativita
Pojem kreativita je odvodený od latinského slova creatio, čo v preklade znamená tvorbu. Kreativitou sa rozumie schopnosť človeka vytvárať akékoľvek nové a pôvodné myšlienky, ktoré ich pôvodca prv nepoznal
sk.wikipedia.org/wiki/Kreativita
Kreatológia je veda o tvorivosti, tvorbe, tvorení
sk.wikipedia.org/wiki/Kreatológia
Čo je vlastne kreativita
clanky.rvp.cz/clanek/s/G/10919/CO-JE-TO-VLASTNE-KR…
Historické chápanie tvorivosti
www.oskole.sk/?id_cat=113&clanok=1623
Kreativita a duševní nemoc? Spíš průšvih, než výhra!
www.lidemezilidmi.cz/blog/kreativita-a-dusevni-nem…
Kreativita a šialenstvo k sebe nemajú ďaleko
psychologie.cz/kreativita-silenstvi-k-sobe-nemaji-…
Úrovne tvorivosti
psychologia.studentske.eu/2008/09/rovne-tvorivosti…
Tvorivosť z hľadiska pedagogickej psychológie
rudolfkohoutek.blog.cz/0911/tvorivost-z-hlediska-p…
Kreativita – kľúč k úspechu
www.shl.hu/lanky_sk
Tvorivosť, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/22…
Definícia kreativity v 20. storočí a dnes
peterkusy.blog.sme.sk/c/253897/Definicia-kreativit…
Tvorivosť, článok
dreamchichi.webnode.sk/tvorivost/

NASPÄŤ

Mentálny vek
Mentálny vek je vek, ktorý v psychológii udáva mentálnu vyspelosť ľudského jedinca. Jednotkou je rok
cs.wikipedia.org/wiki/Mentální_věk

NASPÄŤ

Motivácia
Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivuje ľudské správanie a dáva mu účel a smer. Je to vnútorná hnacia sila, ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených potrieb
sk.wikipedia.org/wiki/Motiv%C3%A1cia
sk.wikipedia.org/wiki/Kategória:Motivácia
Motivácia
www.uspech-ako.sk/motivacia/
Motivácia, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/55…
Motivácia, referát
referaty.aktuality.sk/motivacia/referat-7529
Motivácia človeka a psychická záťaž, referát
referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/21…
9 zákonov motivácie
www.ibispartner.sk/sk/komunikacia-a-motivacia/456-…
Motivácia v športe + FB
www.sportujeme.sk/fitness/motivacia-v-sporte
www.facebook.com/Sportujeme.sk?ref=ts

NASPÄŤ

Mozartov efekt
Je to súbor výsledkov výskumu, ktorý poukazuje na jav, keď počúvanie Mozartovej hudby môže viesť ku krátkodobému zlepšeniu určitých schopností pri riešení duševných úloh známych ako „priestorovo-časové myslenie“
cs.wikipedia.org/wiki/Mozart%C5%AFv_efekt
Mozartov efekt – má hudba slávneho skladateľa zázračné účinky? + FB
www.velkaepocha.sk/2012012218924/Mozartuv-efekt-ma…
www.facebook.com/velkaepocha
Mozartov efekt zostáva mýtom
veda.sme.sk/c/5393809/mozartov-efekt-zostava-mytom…
Mozartov efekt
casopis.mensa.cz/veda/mozartuv_efekt.html
Molekulárny základ Mozartovho efektu
www.osel.cz/index.php?clanek=720
Pop-psychologické mýty
psychologie.cz/pop-psychologicke-myty/
Mozart to zariadi
www.rodina.cz/clanek8717.htm
Mozartov efekt
www.mandala-praha.cz/news/mozartuv-efekt-prispevek…
Mozartov efekt, video
www.youtube.com/watch?v=X-5rnB4SOSE

NASPÄŤ

Myšlienka
Myšlienka je ucelený akt myslenia alebo tiež jeho obsah. Z fyziologického hľadiska sa myšlienka deje v mozgu, na základe vonkajších podnetov a vnútorných skúseností
cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1lenka
sk.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1lienka
Voľná myšlienka bola výrazom liberálneho myslenia konca 19. a začiatku 20. storočia. Jej programom bola odluka štátu od cirkvi
cs.wikipedia.org/wiki/Volná_myšlenka

NASPÄŤ

Myslenie
Myslenie znamená v širším zmysle slova súhrn všetkých mentálnych (psychických) činností, v užšom slova zmysle ich najzložitejšia človeku vlastná časť, ktorá spracováva a využíva informácie
cs.wikipedia.org/wiki/My%C5%A1len%C3%AD
Rýchle myslenie, myšlienkový trysk
cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ekotn%C3%A9_my%C5%A1l… cs.wikipedia.org
Formálne poruchy myslenia
cs.wikipedia.org/wiki/Form%C3%A1ln%C3%AD_poruchy_m… cs.wikipedia.org
Poruchy myslenia
www.psychiatria.szm.com/v5.html
Je kríza: myslite pozitívne!
lne.sk/psychologia/je-kriza-myslite-pozitivne
Myslenie, referáty
referaty.aktuality.sk/hladaj?slovo=myslenie&k…
hladaj.referaty.atlas.sk/referaty/?phrase=myslenie
Myslenie
psychologia.studentske.eu/2008/09/myslenie.html
Pozitívne myslenie. Prednášky, články, inšpiračné videá
www.pozitivnemysliet.sk
Medzinárodné centrum pozitívneho myslenia
www.pozitivnemyslenie.sk

NASPÄŤ

Napoleonský komplex
Napoleonský komplex je ľudové označenie pre špecifický psychický komplex vychádzajúci z malej výšky, v širšom význame ako vychádzajúci z akejkoľvek fyzickej indispozície
cs.wikipedia.org/wiki/Napoleonský_komplex
Napoleonský komplex? Historický nezmysel! + FB
magazin.atlas.sk/spektrum/napoleonsky-komplex-hist…
www.facebook.com/magazin.sk

NASPÄŤ

Narcizmus
Narcizmus alebo sebaláska i samoľúbosť je patologický stav charakterizovaný nadmerným záujmom o vlastnú osobu nazvaný podľa Narcisa
sk.wikipedia.org/wiki/Narcizmus
Zdravý narcizmus a narcistická porucha osobnosti
www.sspap.sk/index.php/sk/odborne-clanky/96-narciz…
Narcistická porucha osobnosti, všeobecné informácie, príznaky, liečba
www.zdravie.sk/sz/content/769-39933/narcisticka-po…
www.facebook.com/ZDRAVIE.sk?ref=stream
Narcis alebo stratégia prázdnoty. Identita narcisa
www.noveslovo.sk/node/53592
Ako spoznáte, že žijete s narcisom?
diva.aktuality.sk/clanok/30629/ako-spoznate-ze-zij…
Diskusné fórum: Narcizmus
www.psychologia.sk/forum/read.php?id=296625&v…
Diskusné fórum: Porucha osobnosti – narcizmus + FB
www.zdravie.sk/sz/510/t1727363/p1/porucha-osobnost…
www.facebook.com/ZDRAVIE.sk?ref=stream

NASPÄŤ

Nevedomie
Nevedomie je tá časť spomienok a zážitkov, ktorú si jednotlivec neuvedomuje. Je to neuvedomovaná oblasť psychického života
sk.wikipedia.org/wiki/Nevedomie
cs.wikipedia.org/wiki/Nev%C4%9Bdom%C3%AD
Nevedomie, referát
referaty.aktuality.sk/nevedomie/referat-10964
Nevedomie, článok
ilusoria-yhwh.webovka.eu/fil-freud.html
Boh a nevedomie
michalhornak.blog.sme.sk/c/255182/Boh-a-Nevedomie….
Vedomie, podvedomie a nevedomie
cestasvetla.wordpress.com/2011/12/15/vedomie-podve…
Podvedomie, referát
referaty.hladas.sk/referat.php/podvedomie/17/18044

NASPÄŤ

Nostalgia
Nostalgia je túžba po niečom, po niekom, obyčajne po domove, clivosť
cs.wikipedia.org/wiki/Nostalgie
sk.wikipedia.org/wiki/Nostalgia

NASPÄŤ

Nočná mora
Nočná mora sa nazýva zlý sen, ktorý sužuje spiaceho počas noci. V ľudovej tradícii ju spodobňuje prízrak, ktorý sadne spiacemu na hruď a sťažuje mu tak spánok
cs.wikipedia.org/wiki/Noční_můra
Nočné mory
detskechoroby.rodinka.sk/detske-choroby/psychika/r…
Moja nočná mora v troch snoch. Psychologické poradenstvo Mgr. Eva Jurčáková
zena.atlas.sk/sluzby/poradne/psychologicka-poradna…
Čo sa skrýva za detskými snami?
www.mamaaja.sk/ActiveWeb/Article/2141/co_sa_skryva…
Akú funkciu majú sny pre človeka? Desivé sny nám pomáhajú
magazin.atlas.sk/zdravie/sny-sucast-fantazie-kazde…
Sny – súčasť fantázie každého z nás
www.kankan.sk/clanok/psychologia/nocne-mory/706/od…
Detské nočné mory + FB
mnau.sk/detske-nocne-mory/
www.facebook.com/pages/mnausk-online-%C5%BEensk%C3…
Trápia ma nočné mory + FB
zivot.azet.sk/clanok/5120/trapia-ma-nocne-mory.htm…
www.facebook.com/Zivotonline
Diskusné fórum: Vie mi niekto pomôcť? Nočné mory
www.diskusneforum.sk/tema/stupnujuci-strach

NASPÄŤ

Súvisiaca téma:  Psychologické pojmy A-D  Psychologické pojmy E-I  Psychologické pojmy O-R  Psychologické pojmy S-Š  Psychologické pojmy U-Z

KATALÓG: PSYCHOLÓGIA