Urinoterapia

Myslím, že veľmi nepreženiem, keď prirovnám moč k živej vode doslova so zázračnými účinkami. Vlastne nejako som na moč a jeho jedinečné účinky pozabudol. Spomenul som si, až keď som hľadal nejakú možnosť na regeneráciu pre nie práve najlepšie fungujúce obličky.

Urofágia je konzumovanie moču. Existujú rôzne dôvody, pre ktoré ľudia môžu konzumovať moč. Moč bol použitý v niekoľkých starovekých kultúrach pre rôzne účely, pre zdravie, liečenie, ako kozmetický prostriedok. Praktiky sú stále používané niektorými ľuďmi z týchto kultúr dodnes. V euro-americkej kultúre sú tieto praktiky známe ako urinoterapia, forma alternatívnej medicíny.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Urinoterapie
http://en.wikipedia.org/wiki/Drinking_urine
http://en.wikipedia.org/wiki/Urine_therapy

Vlastne voči moču a to výhradne vlastnému moču sa chovám ako nevďačník. Moja nebohá babka mi viackrát spomínala, ako ma zobrala ako dieťa z nemocnice, kde som už niekoľko týždňov ležal v ťažkých stavoch so zápalom pľúc. Jednoducho zlyhávali pľúca a stal som sa pre lekárov beznádejný prípad. A tak nastúpila moja babka bylinkárka a na vlastné riziko a riziko mojich rodičov ma zobrala z nemocnice a liečila močom. A dostal som sa z toho. A tak by som mal mať moč v úcte, ako sa len dá. Robím to až teraz v staršom veku, kedy sa znovu obraciam k vlastnému moču. Spomínam si ešte na jednu udalosť, ktorú mi popísala a pripomenula matka, že ma zobrali na pohreb a tam som skolaboval a nevedeli ma prebrať k vedomiu. Babka mi znovu pomohla, pomasírovala mi telo močom a vrátila ma do života po druhýkrát.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

A tak týmto článkom a zároveň skúmaním účinkov vlastného moču sa určitým spôsobom poďakujem prírode, že nám dala takýto doslova univerzálny liek. Tentokrát ma k moču privolalo skúmanie a vyšetrovanie dlhovekosti a aké vlastne máme možnosti. V zásade platí, že niektoré osoby sú dlhoveké na základe genetickej anomálie. Jednoducho chromozómy a v nich gény sú prírodou upravené tak, že pre danú dlhovekú osobu v bunkách spravia doslova skoro čokoľvek, aby bola zdravá a žila večne. No tento potenciál nie je možné naplniť a osoby sa dožívajú približne okolo 90 – 120 rokov. Samozrejme, aj úroveň dnešnej medicíny prispieva k tomu, že stále viacej ľudí sa dožije vyššieho veku. Jednoducho takéto geneticky dlhoveké osobnosti nemusia skoro nič a ich genetická porucha sa doslova fanaticky postará, aby žili čo najdlhšie.

Bohužiaľ, takýchto šťastlivcov s prirodzenou genetickou poruchou k dlhovekosti nie je tak veľa, približne jeden na 1 000 ľudí a to je mimoriadne optimistická štatistika. Teda väčšina jedincov sú osoby s normálnym genetickým fondom a o svoju dlhovekosť a dožitie sa vyššieho veku okolo 70 až 80 rokov sa budú musieť poriadne pričiniť. Už moje detstvo logicky naznačovalo, že to s mojou dlhovekosťou nebude nijak slávne. A keď sa o seba nebudem extréme starať, tak dožitie 50. roku života bude problém. A vlastne v živote a hlavne v detstve som bol viac chorý ako zdravý. Choré pľúca sa so mnou ťahali celý život a množstvo antibiotík by sa dalo naložiť na nákladné auto. A tak okolo 30. roku života som si povedal dosť, začal som sa aktívne liečiť a rozhodol som sa, že do konca života budem meditovať a liečiť seba a aj iných.

Svoje predsavzatie som realizoval a dotiahol do štádia, kedy aktívne skúmam a praktizujem metódy vedúce k dlhovekosti seba a aj iných záujemcov. Nie som žiadny rojko alebo osoba túžiaca po zázraku, som pragmatik a chcem využiť poznatky vedy okolo dlhovekosti a možnosti, ktoré táto doba ponúka. Začal som v skúmaní dlhovekosti postupovať dôsledne a nastal čas venovať sa využitiu vlastného moču pre vlastné naplnenie dlhovekosti a to napriek tomu, že dlhoveký nie som.

Diskutujte o urinoterapii na našom fóre: Fórum zdravie

V prvom rade som smutný z toho, že medicína a farmácia sa nevenuje moču a potenciálu liečby vlastným močom. Je to logické, farmaceutické firmy o tento ľudský produkt majú malý záujem, lebo pri liečbe močom platí, že sa treba liečiť vlastným močom a v zásade nie je správne ho nejako upravovať v zmysle varenia, chladenia alebo kombinovania s inými chemickými látkami. Testoval som na diaľku mimozmyslovo prípady liečiace sa vareným alebo inak upravovaným močom a tiež osoby, čo pili moč iných osôb a to detský moč. Takýto prístup je málo účinný, a preto vždy treba použiť čerstvý moč a nie odložený alebo nejako upravovaný. V tomto momente nie je žiadny záujem chemickej loby o tento produkt. Je to pochopiteľné. A lekári sú viazaní zdravotnými predpismi a keby ako liečbu predpisovali moč, asi by im odobrali lekárske osvedčenie. Je logické, že moč je značne nestabilná tekutina, lebo vyteká individuálne z tela každého človeka a jeho zloženie sa môže zo dňa na deň meniť. A tak vlastne medicínskemu sektoru nie je čo vyčítať. Je to tak a ako praktik to beriem na vedomie. A vlastne je to oblasť pre alternatívnych terapeutov, aby ukázali možnosti využitia vlastného moču a vysvetlili, ako to funguje, čo sa s takouto liečbou dá dosiahnuť a prípadne aké riziká v sebe skrýva.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.