Transport a regulácia minerálov

Minerály sa musia nejakým spôsobom dostať do organizmu. Pokiaľ je telo mladé a zdravé, tak to bude klasická cesta cez ústa do žalúdka, odtiaľ do tenkého čreva a potom do hrubého čreva. Pokiaľ je trávenie v tenkom čreve určitým spôsobom poškodené a v staršom veku je oslabené z dôvodu starnutia, tak jen nutné hľadať aj iné cesty.

Liek alebo vyživovací doplnok sa priamo vstrebe do tela cez bunky ústnej dutiny, napríklad B12 rozpustná pod jazykom. Niektoré lieky a vyživovacie doplnky sa vstrebú do tela aj cez stenu žalúdka. Do žalúdka prídu, tu sa vhodným spôsobom upravia a preniknú dovnútra ako upravený koloidný roztok (koloidný roztok sa podoba infúznemu roztoku, ktorý sa vpichuje rovno do žily). Potom je tu možnosť dostať výživu cez konečník do hrubého čreva – vyživovacie doplnky a lieky sa dovnútra vstrebú cez bunky hrubého čreva. Potom je možnosť vyživovania cez povrch celej kože. A zostala cesta injekčná a infúzna do žily alebo injekčná do svalu. A aby sme nezabudli na ďalšiu možnosť a to dostať vyživovacie doplnky a lieky cez pľúcne bunky. V zásade cez pľúca dostaneme do tela ióny a aerosolovo upravené drobné kvapôčky tekutiny.

Pokiaľ sme dostali horeuvedenými cestami do tela vhodné minerály a vitamíny, tak tu máme ďalší problém a to ako budú bunkami v daných oblastiach spracované. To môže a nemusí byť problém. Pokiaľ je v daných oblastiach všetko chemicky dobre spracované, tak sa minerály a vitamíny dostanú tam, kam sa mali dostať, telo je znovu dobre živené a bunky fungujú. Môže sa stať, že v daných oblastiach sa spracovali a vytvorili nevhodné látky, ktoré bunky odmietajú a tieto látky sa môžu dostať z tela. Môže ich spracovať pečeň alebo hypofýza – čo je centrálna hormonálna žľaza organizujúca všetky ostatné hormonálne žľazy tela. V najhoršom prípade sa nevhodne spracované vyživovacie doplnky zmenia niekde v tele na sklad odpadu alebo skončia v tuku.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Predpokladáme, že sa minerály a vyživovacie doplnky dostali do tela a v danom mieste boli vhodne upravené a dopravené do buniek. A tu je problém a priamo v krvi a krvnej plazme, ktorú produkuje pečeň. Krvná plazma musí byť kvalitná a schopná dostať živiny k bunkám a preto sa treba o jej stav starať.

Potom treba z krvi dostať vyživovacie látky a to rovno cez množstvo bunkových blán na povrchu a vo vnútri bunky a na to treba mať zdravý povrch buniek. V tele musí byť dostatok B vitamínu, D vitamínu a asi aj dostatok iónov. Časť živín pôjde aj lymfatickým riečiskom k bunkám tela. Väčšina minerálov sa minie na tvorbu paliva pre fungovanie buniek a iba malé množstvo minerálov pôjde na opravu aminokyselín vo vnúti bielkovín.

Potom je potrebné, aby vyživovacie doplnky a vitamíny boli určitým spôsobom koordinované a to pomocou buniek srdcového svalu, obličiek, kože, tenkých čriev, žalúdka a pľúc.

Význam kvality krvnej plazmy pre presun a distribúciu biominerálov
Hlavnou funkciou krvi je dopravovať živiny a základné prvky (napríklad kyslík, glukózu) do tkanív a odvádzať odpadové produkty (napríklad oxid uhličitý, kyselinu mliečnu). Krv transportuje aj bunky (napríklad biele krvinky, krvné doštičky) a rôzne chemické zlúčeniny (napríklad aminokyseliny, tuky, hormóny) medzi tkanivami. Problémy s krvným zložením alebo cirkuláciou môžu viesť k poruchám funkcie tkanív a orgánov.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krv

Krvná plazma je tekutá zložka krvi, jej najobjemnejšia časť. Krvná plazma má jantárovo nažltastú farbu. V tele zdravého človeka je zhruba 3–3,5 litrov krvnej plazmy, tj. približne 5 % telesnej hmotnosti.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krvn%C3%A1_plazma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_plazma

Význam a poruchy tráviaceho systému a úloha mikroorganizmov
Tráviaca sústava človeka sa skladá z orgánov tvoriacich tráviacu rúru: ústnej dutiny, hltanu, pažeráka, žalúdka, tenkého, hrubého čreva, konečníka a do nej ústiacich veľkých a malých žliaz. Malé tráviace žľazy sú uložené v stene tráviacej rúry. Veľké tráviace žľazy sú samostatné orgány: veľké slinné žľazy, podžalúdková žľaza a pečeň.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1viaca_s%C3%BAstava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1vic%C3%AD_soustava

Choroby tráviaceho systému
Celkový prehľad chorôb tráviaceho systému aj z hľadiska veku a starnutia
https://www.cimax.sk/blogy/article29-Choroby-travenia

Mikroorganizmy a trávenie
Dobrý prehľad o mikroorganizmoch trávenia a ako sa podieľajú na procesoch spracovania a strebávania minerálov a živín
https://www.cimax.sk/blogy/article33-Mikroorganizmy-a-traveni…

Koloidné minerály a ich jedinečná úprava pre ľudský organizmus
Jedná sa o označenie pre disperznú sústavu obsahujúcu i častice, ktoré sú veľkosti 1 nm až 1000 nm (prípadne 500 nm). Už nepodliehajú pri tejto veľkosti zemskej gravitácii. Celkovo minerály človek potrebuje pre bežné fungovanie organizmu, a teda tieto minerály sa spracujú na chemické látky. Ale koloidné minerály treba dostať do vnútra bielkovín. Bielkoviny sa nachádzajú v bunkách, priamo v bunkových blanách a v bunkových orgánikoch. Bielkovina má v sebe 20 aminokyselín a každá aminokyselina má v sebe 30 prvkov a tieto prvky je možné vymieňať. Teda 10 prvkov v strede aminokyseliny sa nemení a v hornej časti a dolnej časti sa môžu meniť. Počas života je potrebné, aby sa aj vhodne menili smerom k dlhovekosti. A to práve podľa našich vešteckých prieskumov zabezpečujú koloidné minerály. Je dobré, keď koloidne upravené minerály sa vyrobia z minerálov, ktoré už pred tým tisíce rokov spracovali prahistorické organizmy. Minerály, ktoré už majú za sebou spracovanie cez tráviaci systém živočíchov, ale tak isto majú za sebou už tisíce rokov existencie, teda vznikali v minulých historických dobách. Pokiaľ sa prevedú do koloidnej podoby, tak sa mimoriadne dobre dostanú do tela.

Koloid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloid
http://en.wikipedia.org/wiki/Colloid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Koloidní_chemie

Koloidné minerály firmy Pharma Activ
Koloidné minerály firmy Pharma Activ sú originálnym koncentrátom výživných zložiek pochádzajúcich z doby pred viac ako 100 miliónmi rokov priamo z prastarých slojov v americkom štáte Utah. Obsahujú viac ako 60 životne dôležitých zložiek, ktoré napomáhajú regenerácii celého organizmu, neobsahujú konzervanty, farbivá ani vonné zložky.
http://www.magister.sk/produkt/detail/produkty-od-a-po-z/kol…

Iné produkty, ktoré obsahujú minerály, ktoré vznikli pred tisícročiami zo živočíšnych produktov a stali sa po tomto období mineralizované.

Schindeleho minerály – minerály na telo cez kožu
Tieto minerály sú v koloidnej podobe, a teda do tela je ich vhodné dostať cez kožu a to najlepšie počas kúpeľa vo vani. Toto je naše odporučenie. Neodporúčame používať dlhšie ako mesiac, u niektorých je možné zanášanie obličiek.
http://www.altermedic.sk/product/schindeleho-mineraly-1000g-…

Minerály Šungitu
Diocel biominerál je vyrobený z minerálu Šungitu – vyťaženého v najväčšom nálezisku tohto organominerálu v Rusku v Karelskej oblasti. Multiminerálový kokteil synergicky posilňuje zmes vybraných bioinformácií. Tak isto je ho vhodné do tela dostať cez kožu a nie cez trávenie.
http://www.studiozdravia.info/default.aspx?p=onlineshopprodu…

Moč ako potenciálny roztok obsahujúci biologicky upravené minerály
Moč je priehľadný roztok s farbou od svetložltej po jantárovú. Je to vedľajší produkt alebo odpadná kvapalina vylučovaná obličkami, transportovaná močovodmi do močového mechúra, kde sa hromadí, až je odvedená močovou trubicou. Moč sa skladá z vodného roztoku metabolických odpadov rozpustených solí a organických látok.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8D

Regulačné centrá v ľudskom tele
Máme niekoľko centier pre reguláciu množstva voľných minerálov a vitamínov v tele. Jedno regulačné centrum je v srdcovom svale. Srdcový sval obsahuje tri druhy svalov, dva druhy slúžia na riadenie biogenických pochodov v tele – teda minerály a vitamíny na denný chod.

Hladké srdcové svalstvo a aj priečne pruhovaná svalovina riadia procesy fungovania minerálov v tele
http://sk.wikipedia.org/wiki/Srdcov%C3%A1_svalovina
Stena žalúdka – sval ako regulačné centrum
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDal%C3%BAdok
Tretie centrum je v tenkom čreve a tiež sa snaží regulovať minerály a vitamíny v tele
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tenk%C3%A9_%C4%8Drevo
Hladké svaly ako regulačné centrum. Toto centrum je v úponkových hladkých svaloch, na ktorých visia orgány v tele
Hladká svalovina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hladk%C3%A1_svalovina
Obličky ako regulačné centrum. Obličky sú piate regulačné centrum.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Obli%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledvina
http://en.wikipedia.org/wiki/Kidney
Hrubé črevo ako centrum regulácie hladiny tekutín
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%A9_%C4%8Drevo
Bunky kože ako regulačné centrum. Koža je najväčší orgán tela
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEa
Cez kožu ide vitamín D
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_D
Koža prijíma látky zvonka
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%BEe
Potné žľazy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potn%C3%AD_%C5%BEl%C3%A1zy
Koža ako dýchací orgán
http://en.wikipedia.org/wiki/Skin
Pokožka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poko%C5%BEka_%28%C5%BEivo%C4%8D…
Difúzny prienik látok do kože
http://cs.wikipedia.org/wiki/Difuze
Škára je vrstva kože
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0k%C3%A1ra
Kúpeľná soľ z Mŕtveho mora
http://www.avera.sk/a-sol-balenie-400-g-160/
Stav kože a stav hrubého čreva.
Krásna pokožka a choré hrubé črevo a naopak.
Pľúca ako regulačné centrum plynov priamo v pľúcach.
Pľúca
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C4%BE%C3%BAca

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.