Srdce, senzibilita a stavy klinickej smrti

Približne 90 % ľudí sa začne zaujímať o svoj srdcový sval až vtedy, keď už je v zlom stave, jeho výkonnosť je nízka a akákoľvek psychická a fyzická záťaž a chorobný stav v tele srdce poškodzuje a privádza k šokovým kolapsom ohrozujúcim život pacienta.

Je tu určité množstvo jedincov a to hlavne žien, u ktorých je schopnosť komunikácie a vnímania, čo sa deje so srdcom. Dokonca sú schopné cez srdcový sval vnímať pocity inej osoby. Hovoríme o osobách, ktoré majú mimoriadne dobrú intuíciu.

Je vhodné naučiť sa určitú vnútornú komunikáciu so srdcovým svalom. Teda vytvoriť si vo svojich neurónoch vytrvalým mnohoročným cvičením schopnosť určitej komunikácie so srdcom. Jednak lepšie cítiť, ako funguje, aký je jeho stav a čo by ste mali spraviť, aby bolo srdce silné a výkonné. A to je celkom dobrá schopnosť, ktorá dáva predpoklad na to, aby bolo výkonné aj v staršom veku.

Teda senzibil je osoba, ktorá ako keby bola schopná vnímať svoj srdcový sval a reagovať na jeho požiadavky. Cez srdcový sval sa dajú dobre diagnostikovať chorobné stavy v srdci. Stačí sa naučiť porovnávať ideálne stavy srdca a jeho tvar celkovo a tvary štyroch srdcových komôr. To je rozumná záležitosť.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Ide teda o psychický prenik do srdcového svalu. Vyžaduje schopnosť osoby koncentrovať sa do svojho vnútra intenzívnejšie ako je bežná koncentrácia, napr. keď premýšľate alebo pri chorobných stavoch. Asi v strede hlavy sa nachádza zvierací mozog. Ide o objekty veľkosti vajíčok a to vľavo a vpravo nad koncom predĺženej miechy a tadiaľto je vstup k nervstvu srdcového svalu. Osoba opatrne a vytrvalo preniká cez nervstvo k srdcovému svalu. Zároveň si v neurónoch veľkého mozgu buduje trvalú schopnosť prenikať do srdcového svalu. Osoba, ktorá takto preniká do srdcového svalu, tak robí na vlastné riziko a je si vedomá možnosti zlyhania srdca.

Výsledok prieniku do srdcového svalu dáva možnosť aktívne kontrolovať, čo sa so srdcom deje a čo treba v tele zariadiť, aby srdcový sval pracoval lepšie. Osoba je schopná zachytiť nevhodné stavy srdcového svalu a rýchlo reagovať. Teda výborná schopnosť preventívne si udržať srdce v kondícii do vysokého veku. Takáto osoba psychicky vyciťuje srdcový sval a zisťuje, že cez srdcové bunky je riadené fungovanie ciev, žíl a všetkých druhov cievok. Toto riadenie je na povrchu a vo vnútri svalu. Vo vnútri svalu je riadenie veľkých ciev a žíl a na povrchu všetkých žiliek a cievok (kapilár). Nevhodné zmeny priamo v srdcovom svale vedú k poškodzovaniu aktivít ciev, žíl, kapilár na povrchu skupín buniek. Tieto zistenia nemožno chápať ako vedecké overené poznatky. Ide o osobnú skúsenosť a tak to treba aj prijať.

Smrť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Smr%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
Klinická smrť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%B3nia

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.