Srdce a stres, tepová frekvencia, psychický stav

Stres blokuje činnosť a tvorbu chemických látok potrebných pre celkovú činnosť srdca, ale aj celého organizmu. Stres, nervozita môže ohrozovať celkovo výkonnosť srdcového svalu a pokiaľ je už srdce slabé alebo inak choré, tak to môže pôsobiť silne na srdcový kolaps.

Stres, nervozita, túžba dosiahnuť mimoriadne výkony, prudké rozčúlenie alebo inak prudké emócie. Niekto vyhrá milión a skolabuje. Teda ide o veľkú škálu emočných prejavov klasických, ale aj sexuálnych. Rizikové je to vtedy, keď už je srdcový sval aj inak poškodený.

Srdečný tep je výsledok vypudenia krvi z ľavej srdečnej komory do cievneho obehu. Počet úderov tepu je okolo 75 – 80 tepov za minútu. Fyzicky trénovaní môžu mať pulz aj 40 tepov za minútu.

Dalo by sa povedať, že pokiaľ daná osoba nemá dostatočne stabilnú psychiku je možné, že tento stav môže negatívne pôsobiť aj na činnosť srdca. A preto je potrebné posúdiť, do akej miery psychický stav môže spôsobiť infarkt alebo iný akútny a životu ohrozujúci stav. Ide hlavne o pacientov, ktorých stav patrí do rúk psychiatra. No pokiaľ je pacient starší a chorobný stav srdca už nie je celkom dobrý, tak aj silné emočné prejavy môžu byť pre činnosť srdca nebezpečné.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Čo je to pulz?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepov%C3%A1_frekvence
Príčiny zrýchleného tepu
http://priznaky.vitalion.cz/zrychleny-tep/
Tachykardia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tachykardie
Srdcový rytmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srde%C4%8Dn%C3%AD_rytmus
Vplyv liekov na srdcový rytmus
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vliv_l%C3%A9k%C5%AF_na_s…
Srdce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Srdce
Cievne zásobenie srdca
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Cievne_z%C3%A1sobenie_sr…
Srdcové vady
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Vrozen%C3%A9_srde%C4%8Dn…
Srdcová svalovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srde%C4%8Dn%C3%AD_svalovina
Srdcový cyklus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srde%C4%8Dn%C3%AD_cyklus
Srdcová arytmia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srde%C4%8Dn%C3%AD_arytmie
Elektrokardiogram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrokardiogram
Čo je to ischemická choroba srdca?
Objaví sa vtedy, keď zlyhá v niektorej časti tela zásobovanie buniek kyslíkom a živinami, prípadne nefunguje odvádzanie toxínov z buniek. Teda blokácie určitých rozsiahlejších oblastí ako sú pľúca, obličky, svaly alebo končatiny. Patria sem aj upchania ciev a žíl a to hlavne dlhšie obdobie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ischemie
Srdce, embólie a trombózy, stav ciev a žíl a zanášanie a upchávanie koronárnych ciev a chorobné stavy žíl a zúženie ciev. Alternatívna forma liečenia trombóz a embolických stavov.
https://www.cimax.sk/blogy/article7-Alternativna-forma-lie-en…
Čo je to hypoxia?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypoxie
Čo je to zápal v tele a ako môže ohrozovať srdce?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1n%C4%9Bt
Čo sú to ióny ?
Ich dlhodobý nedostatok alebo prebytok môže poškodiť srdce alebo zhoršiť jeho zdravotný stav. Napríklad niektoré ióny: K+, Na+, Mg2+, Ca2+, K+, F-, HCO3-, NO2-
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ion
Srdce a jeho impulzy (rytmus uzlov) a bioenergia svalov
Oslabnutie impulzov a celkového bioenergetického prietoku energie v srdcovom svale z dôvodu poškodenia a chorobnosti svalov. Celková bioenergetická situácia v mitochondriách svalových bunkách. Najčastejšie zlyhanie mitochondriálneho potenciálu vo svalových bunkách. Náhrada je otvorenie rezervného svalstva pod hlavným svalstvom. Špeciálne cvičenia v rámci Pilates.
Svaly tela
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sval
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sval
Mitochondrie – vo vnútri buniek ako zdroj bioenergie pre ľudské telo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mitochondria
Svalové vlákno
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svalov%C3%A9_vl%C3%A1kno

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.