Reiki a dlhovekosť

Ako viete z mojich predošlých článkov, tak sa venujem výskumu dlhovekosti. Tento výskum je vedený v rámci alternatívnej medicíny a skôr v rovine liečiteľstva ako medicíny.

Na tento výskum sme si rokmi vycvičili vlastné neuróny a tie dokážu robiť špeciálne vyšetrenia osôb na diaľku a bez ich prítomnosti. A teda doslova a do písmena si môžem vyšetriť na diaľku každého živého človeka a zistiť si jeho zdravotný stav, čím sa lieči a prečo je zdravý a prečo je dlhoveký.

K tomuto výskumu sme si vycvičili v mozgu špeciálne biozariadenie, niečo ako röntgen, sono alebo magnetická rezonancia. Zároveň sme sa vzdelávali do oblasti odbornej medicíny a to všestranne. Nie je problém spraviť diagnostiku mozgu, orgánov, systémov tela, minerálov, celého vyživovania tela, hormonálnych látok. A sme schopní diagnostikovať aj úroveň, buniek a chromozómov, teda všestranné zameranie, špeciálne schopnosti a špeciálne možnosti výskumu.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Samozrejme, že tento výskum dlhovekosti je orientačná záležitosť a nemožno ho plne chápať ako originálny výskum v rámci klasickej medicíny. Ale je tu z našej strany silný logický a racionálny prístup predkladať tu rozumné dôkazy a logické uzávery. No počkáme si na klasický medicínsky výskum, aby náš alternatívny výskum potvrdil alebo vyvrátil. To som vás chcel slušne informovať, ako to robíme a prečo to robíme. Teraz sa budem venovať našim objavom v tejto oblasti pre dlhovekosť, geriatriu a gerontológiu. Budem vyvodzovať aj zákonitosti starnutia a aj spochybňovať niektoré podľa nás nesprávne postoje k dlhovekej výkonnosti.

Odumierajú neuróny a nervstvo v tele človeka a všetky?
Podrobne sme si naštudovali neurológiu a vypracovali sme metodiku skúmania mozgu a čo v ňom funguje, nefunguje, odumiera a je blokované. Píše a hovorí sa o tom, že v ľudskom mozgu odumierajú neuróny a nakoniec z tých asi 100 miliárd neurónov zostane nie viacej ako 30 %, čo je už vo veku 80 – 120 rokov kritická hranica pre fungovanie tela starej osoby. Na začiatku sme vychádzali z tohto predpokladu klasickej medicíny. Ale ako sme postupne skúmali vešteckými technikami mozgy a to hlavne dlhovekých jedincov, začali sme sa od tohto postoja odkláňať a dnes sa s ním vôbec nestotožňujeme. Je pravda, že časť neurónov a nervových buniek padne za obeť mikroorganizmom, neprimeranej imunite, alergickým reakciám, liekom a hlavne chemoterapii. Ale to je nepatrné množstvo. V skutočnosti organizmus nervové a neurónové bunky nezabíja, JEDNODUCHO ICH ZABLOKUJE, ALE NEZABÍJA.

Napríklad neuróny a nervové bunky sa zmenia a dosť zásadne, pokiaľ nedostanú správnu výživu a túto nemusia dostávať už od 40. roku života. Na nevhodnú výživu si zvyknú a pozmenia sa na málo výkonné. Je možné ich zobudiť a spustiť ich činnosť? Začali sme hľadať vo svete nejaké liečebné postupy, ktoré by ich otvárali a odblokovali. A čuduj sa svete, našli sme v Číne terapie a dosť masívne uplatnené a to hubou koralovec ježovitý a nestačili sme sa diviť, ako mimoriadne skoro u 99 % pacientov zaberala, čo nie je normálne. Sprvoti sme si mysleli, že ide o vznik nových neurónov, ale podrobnejšie skúmanie potvrdilo, že nejde o rast nových neurónov, ale otvorenie tých zablokovaných neurónových štruktúr. A TO BOLO PREKVAPENIE A PORIADNE. A tak sme začali na skupine dobrovoľníkov testovať užitie tejto huby a znovu sme potvrdili dobré účinky na odblokovanie určitých množstiev neurónových buniek a celých štruktúr.

Ako sú na tom neurónové bunky u osôb, ktoré sa dožili 100 rokov?
Keďže na výskum používame veštecké techniky vycvičené vo vlastných mozgoch, nemáme problém s množstvom skúmaných jedincov. Veštecké techniky im nijako neubližujú a zároveň nám umožňujú získať mimoriadne cenné informácie o tom, v akom stave majú neuróny, ktoré sú pozatvárané a ktoré otvorené. Pre prehľadnosť sme si všetky neuróny a nervové bunky podelili na 13 vývojových oblastí. A to na neuróny z 1. mesiaca vývoja jedinca a potom z 2. mesiaca, 3. mesiaca, 4. mesiaca, 5. mesiaca, 6. mesiaca, 7. mesiaca, 8. mesiaca, 9. mesiaca a potom z 5. roku vývoja, z 10., 15. a 20. roku vývoja. Toto delenie má svoju vnútornú logiku a nie je náhodné. Z vlastného výskumu z minulosti sme definovali, že po narodení dieťaťa sa zo špeciálnych blastúl ešte dotvoria v tele nové bunkové štruktúry. Embryonálny vývoj má svoju mesačnú logiku – v skratke si zopakovať vývoj 4 miliardy rokov starý. A na naše prekvapenie sme zistili, že osoby okolo 100 rokov majú ešte stále aktívne a funkčné práve neuróny z embryonálneho obdobia a osoby, ktoré sa dožili nižšieho veku mali alebo majú zablokované a nefunkčné tieto štruktúry. A TO BOL PRE NÁS OBJAV AKO SA PATRÍ. Teda čím viacej neurónových štruktúr embryonálneho obdobia máte otvorených, tým lepšie to pôsobí na dlhovekosť. Samozrejme, aj tu nájdeme výnimky ako niekoľko bunkových jadier a akoby do jednej osoby boli vrastené 3 osoby a teda tri životy. Ale tieto výnimky sú slabo zastúpené. Dlhoveké osoby, ktoré sa dožili vyššieho veku, majú okrem iným fenoménov ešte stále dobre funkčné neuróny a neurónové siete z embryonálneho obdobia. A teda ich celková chémia je mierne iná ako chémia dospelých osôb, kde došlo k pozatváraniu týchto embryonálnych štruktúr.

Je možné dosiahnuť, aby sa pootvárali neuróny z embryonálneho obdobia?
Samozrejme, keď sme zistili skutočnosti okolo neurónov a to, že väčšinu neurónov pozatvára vlastné telo a určité sily v ňom je jasné, že sa pokúsime nájsť určité postupy na ich otvorenie. Napríklad huba koralovec aktívne prebúdza hlavne neuróny z 5., 10., 15. a 20. roku života a na embryonálne si nesiahne a neotvára ich. Tak isto sme preverovali aj techniku reiki energetizovania a aj táto bohužiaľ ide iba do oblasti neurónov z 5., 10., 15. a 20. roku života a to nestačí. Nás hlavne zaujíma otvorenie embryonálnych štruktúr od 1. po 9. mesiac života embrya a ľudského plodu. No nevzdali sme to a prešli sme dôslednejšie prekontrolovať reiki a či náhodou v rámci neho neexistuje nejaká špeciálna škola, ktorá by liečila do tejto úrovne. A našli sme hneď na začiatku závažnú vec, že originál reiki Mikao Usui je o embryonálnych štruktúrach a iba skomercionalizovanie reiki v Amerike ustúpilo od tejto línie operovať a otvárať embryonálne štruktúry. A tak sme začali prepracovávať pôvodné reiki a dnes to už máme otestované a overené asi na 50 prípadoch, reiki funguje do oblasti embryonálnych buniek. Už dlhšie otvárame čakrové miesta na tele do hĺbky embryonálnych štruktúr. Jedna z čakier je na čele a na koži čela, kadiaľ sa dá vstúpiť do vnútra pozatváraných embryonálnych buniek. A skutočne to funguje. Samozrejme, technológiu, ako otvárať čakrové body na tele človeka, si ponecháme ako tajomstvo. Je možné naučiť to pár jedincov.

Aké ďalšie jedinečnosti sme našli v rámci výskumu
Je známe aj z odbornej medicínskej a hlavne športovej literatúry, že pod nosným svalstvom je skryté ďalšie svalstvo a špeciálnymi cvičeniami sa dá otvoriť. Kto by mal záujem, tak ho to naučíme. V zásade človek môže mať namiesto jednej línie svalov dve línie.

Je možné prinútiť tukové bunky, aby sa pozmenili a produkovali vhodnú chémiu a kmeňové bunky?
Bolo by treba zmeniť názor na tukové bunky tela a vytvoriť podmienky na produkciu špeciálnej chémie z tuku na podporu hlavne hormonálnych žliaz. Teda najprv hlboké celulitídne masáže a rozbitie tukových buniek masážou, škoricovými gélmi a ultrazvukom. Potom trvalo používať na kožu jadrové mydlo, mydlo a prípravky z Mŕtveho mora, kúpeľnú síru a rašelinu a tukové bunky budú pracovať vo váš prospech.

Poznáte techniku mikronatŕhania svalov a regeneráciu svalov cez slezinu?
Cvičíte do bolesti, slzy v očiach a potom je neznesiteľná bolesť vo svaloch. Svaly sa uzlíkujú, získajú trvalo mimoriadnu silu a oprava a omladenie takto poškodených svalov je z uvoľnených aminokyselín zo sleziny. Kľudne sa to môžete od nás naučiť.

Vyživovanie cez kožu – je to reálne možné?
Keď ste mladý a vo vývoji, tak výživa iba cez kožu nestačí. Keď máte 50 rokov, tak výživa cez kožu obchádza zle fungujúce trávenie, ktoré skoro od 40. roku života nedáva bunkám, čo potrebujú a tie spomaľujú svoje delenie, údržbu a jednoducho menej vydržia. Mozog nedostáva špeciálne jedovaté látky, ktoré sú podobné tým v mozočku prasaťa. Nedostanú dostatok iónových, chelátových a koloidných minerálov, dostatok aminokyselín, cukrov, tukov a vitamínov. Objavuje sa nekvalitná krvná plazma a tá sa dá dostať do tela aj cez kožu. A väčšina látok sa dá dostať do tela cez kožu. Takéto vyživovanie vedie k tomu, že sa často obnoví aj správne trávenie látok pre bunky a ich výživu.

Každá hormonálna žľaza má pri sebe náhradnú hormonálnu žľazu
Máme to potvrdené testovaním, overovaním, ale aj praktickou meditáciou, aby sa tieto náhradné hormonálne žľazy v tele osoby otvorili. Každá hormonálna žľaza má náhradnú žľazu, ktorú môžete otvoriť meditáciou a to hypofýza, epifýza, amigdala, štítna žľaza, prištítne telieska, nadobličky, priušnicové žľazy, vaječníky – semenníky, dvanástnik. Bohužiaľ, tieto techniky vyžadujú naučiť sa určité koncentračné techniky a praktizovať ich denno-denne. Náhrady sú ešte za slezinu a to ako druhá slezina alebo otvoriť v slezine zvýšenú starostlivosť o červené krvinky z detstva. Na hrubom čreve nechať narásť ďalšie slepé črevá a posilniť tak imunitu celkovo. Nechať narásť ďalšie detské žľazy na kódovanie bielych krviniek. V tukových bunkách sa dajú dosiahnuť a vytvoriť rôzne náhrady na podporu činností v tele. V mozgu sa tvorí veľké množstvo nových neurónov, treba pre ne vytvoriť vhodné prostredie a dodať do vnútra kolostrum od kráv, B8 a ďalšie vhodné látky, aby sa uchytili. Napríklad aj pitie vlastnej uriny podporuje tvorbu nových buniek, neurónov a kmeňových buniek.

Jedinečnosť pitia vlastnej uriny
Ja sa seriózne zaoberám problematikou dlhovekosti a je až prekvapujúce, aký silný vplyv má urinoterapia na obnovu pľúc, hrubého čreva a obličiek. Nie je to obnovené hneď a niekedy to trvá aj 5 rokov, kým sa niečo viditeľne objaví. A mimochodom viete, že plod v 9. mesiaci seriózne močí do plodovej vody v placente a potom to dýcha a je to jeho prvé jedlo? Moč je mimoriadny fenomén pre dlhovekosť ako výživa a aj na aktivizáciu tvorby kmeňových buniek.

A znie to až neskutočne, ale čiernym múmiom sa vo svaloch človeka začne produkovať takzvaný kaukazský inzulín.
Veštecké testovanie dlhovekých na Kaukaze poukazuje na tento fenomén. A aj testovanie dlhovekých osôb mimo Kaukazu ukazuje na tvorbu tohto hormónu v tuku okolo svalov. Otestovali sme to aj na skupine dobrovoľníkov a funguje to znamenite. Skrátka je to tak.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.