Prvky v ľudskom tele

V článku si rozoberieme problematiku minerálov, ktoré sú na prospech ľudskému organizmu. Minerály sa do tela dostávajú z klasického jedla, potom z minerálnych vôd, do určitej miery sa dostávajú do tela aj pri dýchaní a najlepšie cez prístroj, ktorý produkuje aerosolovú hmlu.

Vstup minerálov a živín je možný aj cez ústnu sliznicu a sliznicu žalúdka, ale iba vtedy, keď sú minerály upravené do koloidnej podoby. Je to špecifický stav, ako keby minerály už prešli tenkým črevom do krvi. Minerály sa môžu dostať do tela aj cez injekčnú aplikáciu do žily a vtedy je to vyživovací koloidný roztok. Minerály sa dostanú do tela aj povrchom tela. Je možné aplikovať minerály aj cez hrubé črevo aplikáciou cez konečník.

Pri poruchách trávenia a hlavne takých, ktoré sa nedajú liečiť, sú chronické a u starších osôb z dôvodu prirodzeného zlyhávania je nutné dostávať minerály do tela aj inak, ako cez tenké črevá. Významovo dôležité je k minerálom používať komplex B vitamínov a vitamín D.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Periodická tabuľka chemických prvkov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Periodick%C3%A1_tabu%C4%BEka
Dynamická periodická tabuľka prvkov
http://www.ptable.com
Potravinový reťazec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potravn%C3%AD_%C5%99et%C4%9Bzec
Minerálna výživa rastlín
http://sk.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1lna_v%C3%BD%C5%BEiva
Potrava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potrava

Odporúčam si tak trochu naštudovať, čo sú to minerály. Máme termín biogénny prvok a ide o to, že treba odlišovať medzi klasickými minerálmi v prírode a tými minerálmi, ktoré už prešli tráviacim traktom nejakého organizmu. Napríklad vápnik a železo musia v ľudskom trávení upraviť mikroorganizmy, až potom ich tenké črevo dá do koloidného stavu a tak pôjdu do krvného riečišťa. Teda je tu ešte jeden pojem a to je koloidný minerál.

Je dobré si uvedomiť, že minerály sa do tela dostanú cez trávenie, a teda najčastejšie cez stenu tenkých čriev. Ale minerály do tela môžu ísť aj rovno do žily ako infúzny roztok – koloidná podoba je nutná. Teda sú tak upravené, ako keby prešli cez trávenie v tenkých črevách. Ale minerály sa môžu do tela dostať aj cez kožu. A najlepšie je, keď sú tieto minerály už nejako upravené v koloidnej podobe, alebo sú upravené pomocou mikroorganizmov. V staršom veku sa celkovo poškodí trávenie a do tela sa nedostáva hlavne vápnik a železo a je vhodné dostávať ich cez kožu.

Procesy trávenia sa môžu nejakým spôsobom poškodiť kvôli nejakému druhu choroby. Pre oblasť trávenia môže tých porúch byť veľké množstvo: nefungujúce slinné žľazy, choroby žalúdka, poškodený pankreas a tvorba tráviacich enzýmov, poškodenie pečene a žlčových tekutín, poškodenie riasiniek na povrchu steny tenkého čreva, poškodenie spracovania minerálov a vitamínov do koloidnej podoby. Trávenie síce minerály spracuje, ale dá ich do nesprávnych chemických štruktúr a potom sú takto nevhodne upravené minerály nanič. Aby sa dobre spracoval vápnik a železo, musia byť v tenkých črevách tie správne mikroorganizmy. A to ešte nie je všetko. Napríklad po 50. roku života už máme stav starnutia a tráviaci systém do tela nedostane moc minerálov a vitamínov. A pokiaľ ich chce mať osoba v staršom veku dostatok, tak ich musí do tela dostať aj inými cestami ako cez trávenie.

Pokiaľ má osoba 20 – 30 rokov, tak telo tvorí asi 1000 enzýmov a koenzýmov, do tela je potrebné dodať veľmi málo prvkov a vitamínov a všetko je v poriadku. Ale po 30. roku života zaniká tvorba 1 000 údržbových enzýmov a potreba minerálov a vitamínov neustále rastie. Napríklad potreba magnézia sa zvyšuje aj 5 násobne, potreba B vitamínov rastie aj na 10 násobok oproti potrebe v mladosti. Ale ako takéto množstvá získať z potravy? Tak to asi nepôjde. A staroba sama blokuje prísun minerálov a vitamínov, dostať potrebné množstvo minerálov a vitamínov iba cez tenké črevá je nereálne.

Minerály a vitamíny potrebujeme aj ako palivo pre fungovanie buniek, podobne ako do auta musíme dostať benzín alebo naftu. Ale časť minerálov treba dostať aj rovno do aminokyselín, ktoré sú v bunkách. V staršom veku je prísun minerálov zablokovaný do vnútra aminokyselín a to je veľký problém. Našťastie tu máme koloidne upravené minerály z Utahu z USA a tie sa sem dostanú aj v staršom veku.

Minerály
Spravidla sa uvádza aj, že minerál musí byť anorganický (po slovensky neústrojný), ale hoci veľká väčšina minerálov je anorganická, existuje aj niekoľko organických (ústrojných) minerálov.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1l
Minerálne živiny
http://en.wikipedia.org/wiki/Dietary_mineral
Biomineralizácia
http://en.wikipedia.org/wiki/Biomineralization

Biogénne prvky
Delia sa podľa percentuálneho množstva v organizme (na dve či tri veľmi rôzne označované hmotnostné skupiny) a podľa miery výskytu vo všetkých organizmoch (na invariabilné a variabilné).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A9nny_prvok

Stopové prvky
Stopový prvok (iné názvy: ultramikrobiogénny prvok, biogénny prvok/bioprvok tretieho rádu, oligobiogénny prvok, mikrobiogénny prvok, mikroprvok, mikroelement) je biogénny prvok, ktorý tvorí menej ako 0,005 % hmotnosti organizmov (podľa iných zdrojov menej ako 0,001 % hmotnosti organizmov alebo 0,001 % hmotnosti sušiny a podobne).
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stopov%C3%BD_prvek

Koloid
Jedná sa o označenie pre disperznú sústavu obsahujúcu i častice, ktoré sú o veľkostí spadajúcej do rozmerov 1 nm až 1000 nm (prípadne 500 nm). Už nepodliehajú pri tejto veľkosti zemskej gravitácii.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloid
http://en.wikipedia.org/wiki/Colloid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Koloidní_chemie

Magnézium – horčík
Udržuje v dobrom stave obehový systém a je prevenciou infarktu. Dostatok horčíku v potrave je dôležitý pre správnu činnosť, ale i pre uvoľňovanie energie z glukózy a pre správnu stavbu kostí.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hor%C4%8D%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8D%C3%ADk
Biominerály
http://www.biomineral.sk/biochemicy-system/
http://drakoop.sk/index.php?route=product/category&path…
Bio magnézium
http://www.mojalekaren.sk/bio-magnezium-30tbl/
Magnéziové tablety
http://www.najlekaren.eu/titulka/2108-magneziove-tablety-500…
Zoznam prípravkov s magnéziom
http://www.mojalekaren.sk/horcik-magnezium/
Zaujímavé prepojenie magnézia a vitamínu B6
http://www.bio-min.sk/krce-stres

Sodík
Sodík je to mäkký, ľahký, striebrolesklý kov, ktorý rýchlo reaguje s kyslíkom aj vodou, preto sa s ním v prírode stretávame iba vo forme zlúčenín
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sod%C3%ADk

Draslík
Draslík patrí medzi alkalické kovy, je významne zastúpený v zemskej kôre, morskej vode i živých organizmoch. Je to mäkký, ľahký a striebrolesklý kov, ktorý veľmi prudko, až explozívne reaguje s vodou a veľmi rýchlo oxiduje pri kontakte s kyslíkom
http://sk.wikipedia.org/wiki/Drasl%C3%ADk

Mangán
Mangán je šedobiely, tvrdý a veľmi krehký ťažký kov, v niektorých vlastnostiach podobný železu. Niektorý pramene spomínajú úplne bezuhlíkatý mangán ako duktílny.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mang%C3%A1n

Zinok
Zinok je mäkký ľahko taviteľný kov, používa sa od stredoveku. Slúži ako súčasť rôznych zliatin.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zinok

Meď
Meď je ušľachtilý nealotropický kov s kockovou, plošne stredenou kryštálovou sústavou červenej farby.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Me%C4%8F

Striebro
Striebro je ušľachtilý kov bielej farby, používaný človekom už od staroveku. Vyznačuje sa najlepšou elektrickou a tepelnou vodivosťou zo všetkých známych kovov. Slúži ako súčasť rôznych zliatin.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Striebro

Zlato
Zlato je ušľachtilý žltý, stály a veľmi kujný kov známy už od staroveku. Je elektricky aj tepelne dobre vodivý. V prírode sa vyskytuje najmä v rýdzej forme.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zlato

Kremík
Je odolný voči väčšine minerálnych anorganických kyselín (s výnimkou zmesi kyseliny fluorovodíkovej HF a kyseliny dusičnej HNO3), veľmi ľahko sa však rozpúšťa v alkalických roztokoch za vzniku kremičitanového aniónu [SiO3]−2.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krem%C3%ADk

Železo
Železo je pomerne mäkký, striebrosivý kov. Patrí medzi prechodné prvky. Chemicky je pomerne reaktívne, reaguje s kyselinami za uvoľnovania vodíka
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo

Biologické železo a krvotvorba
Železo je dôležitý biogénny prvok. Ako centrálny atóm organokovového komplexu hemu, zabudovaného do bielkoviny hemoglobín hrá dôležitú úlohu v organizme teplokrvných živočíchov pri transporte kyslíka z pľúc do buniek. Hemoglobín je viazaný v červených krvinkách.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
Kostná dreň a celkovo krvotvorba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostn%C3%AD_d%C5%99e%C5%88
Hemoglobín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin
Hem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hem
Porfýria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Porfyrie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sukcinyl-CoA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glycin
Prehľad prípravkov so železom
http://www.mojalekaren.sk/zelezo/
Femibion Železo Ferrochel
http://www.femibion.sk/femibion-ferrochel.php
http://www.magister.sk/produkt/detail/produkty-od-a-po-z/fem…

Vápnik
Vápnik je to mäkký, ľahký kov, ktorý patrí medzi kovy alkalických zemín. Búrlivo reaguje s kyslíkom i vodou a preto sa s ním v prírode stretávame len v podobe zlúčenín. Ako biogénny prvok je jedným zo základných stavebných kameňov buniek všetkých živých organizmov na Zemi
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pnik
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
Príštítne telieska
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pri%C5%A1t%C3%ADtne_teliesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%AD%C5%A1t%C3%ADtn%C3…
Niekedy je nutné zájsť aj do anglickej Wikipédie, aby sa človek toho dozvedel viacej. Príštítne telieska ako regulátor vápnika v organizme, a teda aj dobré fungovanie nervstva a svalov
http://en.wikipedia.org/wiki/Parathyroid_gland
TRASLATE GOOGLE:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wiki…|cs&tbb=1&ie=UTF-8
Ionty vápnika, molekula vápnika, biologický vápnik. Vhodný po športovom výkone a nie iba tak bežne
http://diskuse.doktorka.cz/biologicky-vapnik/
Biologický vápnik z rybích kostí
http://www.tiens-cz.cz/biologicky-vapnik-z-rybich-kosti-p-56…
Bio spirulina
http://www.baoba.sk/produkty/zelene-potraviny/spirulina.html
Koral a aktivita prištítnych teliesok
http://www.magister.sk/produkt/detail/produkty-od-a-po-z/vap…
Sušená srvátka – zdroj vápnika
http://www.newfitshop.sk/232-kitty-srvatkovy-koncentrat-85.h…
Vápnik z kozieho mlieka
http://www.mliekoshop.spol.sk

Fosfor
Fosfor má dôležitú úlohu v biochémii hrajú aj fosfolipidy ako základ biologických membrán (presnejšie fosfolipidové dvojvrstvy). Fosforová zložka je polárnou časťou dvojvrstvy. Z iných zlúčenín sú známe aj soli fosfónia (PH4+), organické fosfidy atď.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fosfor
Fosfor, D vitamín a kosti
http://www.chudnutie.biznisweb.sk/zlozenie-strava/vitaminy-v…
Fosfomolybdenan
http://www.labmark.cz/10027
BIOMIN H
http://www.docsimon.sk/tovar/biomin-h-prasek-60x-3g-sacky
D vitamín
http://www.magister.sk/produkt/detail/produkty-od-a-po-z/max…
BIOMIN PRODUKTY- fosfor
http://www.mojalekaren.sk/biomin/
D vitamín
http://www.mojalekaren.sk/vitamin-d3-60cps/
Choroby kostí
http://www.cimax.sk/lieky/choroby-kosti-klbov
Osteológia
http://en.wikipedia.org/wiki/Osteology
PTH hormón
Tvoria parathormón (PTH), ktorý zvyšuje hladinu vápnika v krvi, tým že ho uvoľňuje z kostí (aktivuje osteoklasty, ktoré…….
http://sk.wikipedia.org/wiki/Endokrinn%C3%A1_s%C3%BAstava
D vitamín
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_D
Osteoporóza
http://primar.sme.sk/c/4116893/osteoporoza-atrofia-kosti.htm…
Možnosti liečby osteoporózy
http://www.osteoporoza.sk/pacienti/liecba/
Príčiny stareckej osteoporózy
Vo vyššom veku, cca. od 70. roku života, sa objavuje starecká osteoporóza, ktorá vedie, hlavne u mužov, k zlomeninám kostí. Nedostatok pohlavných hormónov sa u mužov vyvíja pomaly až do vysokého veku. Okrem vplyvu tohto nedostatku stojí pri vzniku osteoporózy v popredí aj nedostatočné zásobovanie tela vápnikom ako i nedostatok pohybu.
Kalcitonín
Telu vlastný hormón, brzdí odbúravanie kostí. U človeka sa ako mimoriadne účinný ukázal kalcitonín z lososa. Hoci doteraz nemohol byť dokázaný nijaký vplyv na častosť zlomenín kostí, zmierňuje kalcitonín bolesti u väčšiny pacientov s osteoporózou chrbtice. Okrem toho je dokázateľný nárast kostnej hmoty.
Bisfosfonáty
Spomalenie odbúravania kostí je možné aj pomocou bisfosfonátov. Vo výskumoch mohol byť dokázaný pokles častosti kostných zlomenín.

Jód
Využíva sa v medicíne na dezinfekciu okolia rán a v liekoch, v potravinárstve, pri fotografovaní a na výrobu farieb. Aj keď je jeho rozšírenie v slnečnej sústave a zemskej kôre zriedkavé, je rozpustený v morskej vode.
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3d
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jod
Hormóny štítnej žľazy
http://en.wikipedia.org/wiki/Thyroxine
Elementárny jód
Aj keď sa v prírode čistý, elementárny jód nevyskytuje, v substitučnej liečbe deficitu jódu sa elementárny jód osvedčil ako vysokoúčinná forma suplementácie. Elementárny jód ako prvok je veľmi ťažko rozpustný vo vode. Ak je vo vode súčasne rozpustený jodid draselný, elementárny jód sa v takomto roztoku jódovej soli dobre rozpúšťa pomocou tvorby jódových komplexov.
http://www.kupeleciz.sk
Vincentka
http://mare.remare.sk/index.php/mineralne-vody/mineralna-vod…
Organicky jód
Organicky viazaný jód je forma jódu chemicky viazaného na organické látky, môžu byť nimi napríklad bielkoviny, tuky alebo uhľovodíky. Organicky viazaný jód je biologicky vysoko aktívnou formou s optimálnou vstrebateľnosťou bez rizika nežiaducich účinkov útlmu činnosti štítnej žľazy. Najbohatším zdrojom sú morské riasy. Vysoký obsah organicky viazaného jódu je v morských rybách, v treskách, tuniakoch, makrelách. Organicky viazaný jód môže prekvapivo pochádzať aj z atmosféry.
Výživový doplnok Olejovita
http://www.glandulamystery.sk/sk/Vyzivovy-doplnok-olejovita….
Jódaqua lieči a omladzuje
http://www.suncity.sk/jodaqua-organicky-jod-200ml-p-526.html
Tekvicový olej
http://www.olejprezdravie.sk/tekvicovy-olej/o-tekvicovom-ole…
Jódový deficit
http://www.iodica.sk/?cms=jodovydeficit
Biologicky aktívny jód
http://biocare.sk/eshop/produkt/biologicky-aktivny-jod
Koncentrovaná morská riasa Kelp
http://biocare.sk/eshop/produkt/kelp-webber-naturals
Kelpatabs
http://biocare.sk/eshop/produkt/kelpatabs
Krém z chalúh
http://zore.sk/shop/vyzivny-regeneracny-krem-na-ruky-s-olejo…
Prírodné mydlá s chaluhami
http://www.jvnatur.sk/prirodne-mydlo-morske-riasychaluhy-p-3…
Prachová maska z morských rias
http://www.jvnatur.sk/prachova-maska-z-morskych-rias-p-1134….

Jódová tinktúra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antiseptikum
Veľkou výhodou jódových antiseptík je široký záber antimikrobiálnej aktivity, zabíjajú všetky podstatné patogény a pri dlhšom pôsobení i spóry, ktoré sú považované za najťažšie inaktivovateľné pomocou dezinfekčných a antiseptických látok.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lugol%C5%AFv_roztok
http://www.naprameni.cz/lugoluv-roztok/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jod
Povidonum iodinatum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jodovan%C3%BD_povidon

Lieky s jódom
Braunol
http://www.liekinfo.sk/liek-braunol-sol-der-1×1000-ml-%28pe-…
Jodisol
http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/jodisol-spc-11904.h…
Betadine
http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/spc/betadine-spc-915.ht…
Čípky
http://www.google.com/search?hl=sk&q=betadine+cipky&#03…
Mastička na konečník
http://www.google.com/search?hl=sk&q=betadine+mast&#038…

Chróm
Chróm sa doloval skoro len ako chromit alebo chrómferit, (FeCr2O4), a to povrchovo alebo len v malej hĺbke. Kovový chróm sa získava redukciou tejto rudy hliníkom alebo kremíkom.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%B3m

Meď
Je súčasťou rozličných enzýmov, v podobe centier medi v cytochróm-C oxidáze a v superoxid dismutáze (obsahuje meď a zinok). Popri úlohe v enzýmoch sa meď využíva na biologický elektrónový transport.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Me%C4%8F

Síra
V živých organizmoch sa síra vyskytuje vo forme anorganických a organických zlúčenín. Je to biogénny prvok, ktorý je dôležitý pre tvorbu bielkovín. V ľudkom organizme je malé množstvo síry prítomné aj vo forme síranov a to sodných alebo draselných, v krvi a tkanivách. Najmä v moči je prítomná vo forme síranov . Získané poznatky o jej metabolizme v ľudskom organizme vedú niektorých fyziológov k predpokladu, že organizmus využíva len síru s oxidačným číslom mínus dva.
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur
Prísada do kúpeľa –Solfatan
http://www.docsimon.sk/tovar/solfatan-prisada-do-kupela-4x-1…
http://www.magister.sk/produkt/detail/produkty-od-a-po-z/sol…

Vanád
Ióny vanadičnanu majú podobný účinok ako inzulín. Bohužiaľ, sú však potrebné dávky toxické. Oveľa menej toxický je vanadylion-, ale telo ho nevie vstrebať v potrebnom množstve. Sľubné sú organické vanadylové komplexy Vanád sa okrem toho dnes používa aj ako anoretikum, ktoré pomáha cítiť sa rýchlejšie sýty.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Van%C3%A1d
Diabetes mellitus. Nedostatok vanádu má vplyv na vznik cukrovky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
Vanadyl sulfate a kto ho predáva. Určitá šanca na ovplyvnenie stavu cukrovky pozitívnym smerom
http://www.homegym.sk/ultimate-nutrition/anabolizatory/ultim…
http://www.ebay.com/itm/Ultimate-Nutrition-Vanadyl-Sulfate-1…
Combo anabol
http://www.fitdoplnkynebbia.sk/produkty/sportova-vyziva/spec…
Vanád a experimentálny diabetes mellitus. Klinické štúdie na účinky vanádu (pdf)
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s…

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.