Praktické tajomstvá aktívnej staroby – výživa cez kožu I.

Výživa ľudského tela a ako to celé funguje. Musíme začať premýšľať o výžive a vyživovaní ľudského tela od obdobia splynutia vajíčka a spermie. Oplodnené vajíčko živí matka. Zo začiatku môže mať ľudské embryo niečo ako výživový vačok.

Embryo sa prichytí na maternici a postupne vytvorí placentu a vyživovací systém cez pupočnú šnúru a pupočníkovú oblasť embrya a neskoršie plodu. Väčšinu výživy zabezpečí telo matky. Výživa ide cez systém placenty a tu placentárneho koláča. Ide o systém podobný pečeni, spracuje krv matky a v nej živiny a to tak, aby neškodili dieťaťu a ani matke. Ale aj plod má svoj tráviaci a regulujúci systém. Ten sa rozvinie v oblasti pupočníka a je schopný do určitej miery kontrolovať, čo matka dáva dieťaťu.

Môže sa stať, že matka je chorá, alebo sama má zlé vyživovanie, alebo užíva drogy alebo určité druhy liekov. Samotný plod a jeho placentárny koláč je schopný niektoré látky zlikvidovať alebo upraviť a to vďaka prepojeniu na svoj tuk, na svoje kosti a ich kostné bunky. V niektorých prípadoch je plod schopný ísť doslova matku dolovať a brať jej potrebné živiny, či sa to matkinmu telu páči alebo nepáči. Robili sme v tomto smere veštecký výskum správania sa plodov v matkách. Systém riadenia trávenia v pupočníkovej oblasti sa na takúto činnosť pozmenil. Keď matka dáva dieťatku toxické látky, tak za určitých okolností sa vie dieťa brániť voči takémuto jedu, doslova ho v sebe paralyzovať a zmeniť na nejakú inú látku.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Ako je to schopné dieťatko robiť? Veď nemá rozvinuté ani vlastné tráviace orgány. A kde to potom v tele robí? Musíme hľadať a nachádzame jedinečný mechanizmus úpravy látok v dieťatku a to rovno v jeho kostiach. Dieťa dostane cez pupočník do seba živiny a tie postupne prevádza cez kostné bunky a pomôžu aj tukové bunky. A čo to je za mechanizmus čo funguje v kostiach? Sú to chemické alebo už fyzikálne procesy a samotné kosti a ich mitochondrie, čo sú také drobné orgániky schopné meniť látku na protónovej úrovni. V kostných bunkách sa nachádzajú mitochondrie, ktoré fungujú ako malé elektrárne, a tak isto sa v kostiach nachádzajú mitochondrie s obsahom chromozómov – schopné riadiť chemické a fyzikálne pochody. Tak isto sa v kostiach nájde asi 5 000 mitochondriálnych štruktúr pod vedeckým názvom Eva a tie asi do 20. roku života človeka budú riadiť ostatné mitochondrie v celom tele. Budú ich riadiť nie chemicky, ale po rovine fyzikálnej a kvantovej biológie a s dosahom na jadrá atómov uložených v prvkoch a prvky v chemických a biologických štruktúrach. Na základe týchto skutočností sa na proces trávenia budeme pozerať trochu inak a nebude to iba chemická záležitosť, ale aj záležitosť fyzikálnych javov spadajúcich do kvantovanej biológie a úrovni manipulácie na úrovni protónov.

Prvá výživa mimo pupočnú šnúru a oblasť pupočníka dieťaťa v matke je plodová voda a v nej moč, ktorý tam vymočilo dieťa. Je to prekvapujúce, že práve plodová voda a moč je prvá potrava pre dieťa mimo pupočnú šnúru. Potom už dieťa čaká pôrod a z dôvodu ešte stále nerozvinutého tráviaceho systému sa živí materinským mliekom. Ako dieťa rastie a rozvíja sa mu tráviaca trubica, žalúdok, tenké a hrubé črevo je schopné jesť detskú výživu a detskú stravu.

Na trávenie potrebuje človek prívesok mozgový (v strede mozgu) a v ňom antidiuretický hormón a pár proteínov. Potom sú to slinné žľazy, zuby, horný zvierač žalúdka, žalúdočný vak, dolný zvierač žalúdka, žalúdočné kyseliny, 12 centimetrov tenkého čreva – dvanástnik plný tráviacich hormónov, potom pankreas, z ktorého idú tráviace enzýmy. Z druhej strany je to pečeň a z nej idúca žlč do žlčníka, ktorá potom steká do tenkého čreva, kde sa stretá s enzýmami na trávenie z pankreasu. Potrava je žalúdkom doslova zomletá a premiešaná žalúdočnými kyselinami a do tejto hmoty idú enzýmy, proteíny a aj hormonálne látky.

Je veľmi dôležité, aby bola dobre natrávená hmota či už v ústach, alebo v žalúdku a postupovala kľudne a pozvoľna tenkým a hrubým črevom. Pokiaľ je do tráviaceho systému prenášaný stres a je tu neuróza čriev alebo nekľudné črevo, tak strava je často riedka a organizmus z nej nestihol vyťažiť, čo by potreboval. Zvyčajne chémia danej osoby tvorí málo opioidných látok vedúcich k rozumnému pokoju. Pokiaľ má niekto príliš kľudné črevo a na záchod pri normálnom dennom jedení chodí raz za tri dni, tak črevo je lenivé a je to typické pre anorektické osoby (nechuť na jedlo, nechuť žiť, extrémna chudosť), ktoré tvoria veľmi vysoké hodnoty opioidných látok, ktoré ukľudňujú činnosť čriev, črevá doslova stoja a ich peristaltika – rozumný pohyb nefunguje dobre. Naopak, osoby večne hladné a neschopné sa nasýtiť idú k bulímii – teda večný hlad, rýchle a nervové trávenie. Často sa tento stav volá aj črevná nervozita alebo črevná neuróza.

Je potrebné, aby sa v tráviacom trakte ako je žalúdok, tenké a hrubé črevo nachádzali vhodné mikroorganizmy potrebné k správnemu získaniu napríklad železa, vápnika. Je tu nutnosť potreby trvalej obnovy mikroflóry a preto je žiaduce jesť bifido jogurty alebo vhodné mikroorganizmy v tabletkovej forme. V staršom veku sa často premnoží huba kandidóza a môže prerásť aj do systémov tela ako lymfatické riečište a ešte ďalej.

Natrávená potrava ide postupne po tenkom čreve, klky na jeho povrchu ako drobné halušky postupne dolujú cukry, sacharidy, tuky, glycerol, aminokyseliny, látky pre svaly, minerály, bio minerály, koloidné minerály, chelátové minerály, iónové minerály, vitamíny rôzneho druhu. Natrávená hmota pozvoľna postupuje z tenkého čreva do hrubého čreva. Počas pochodu tenkým črevom sa z natrávenej masy odoberá tekutina a natrávená masa sa zahusťuje. K úplnému zahusteniu príde v hrubom čreve, kde sa z natrávenej masy ešte dolujú B vitamíny dôležité pre priechod živín cez bunkovú blanu.

A pokračujeme ďalej, zdalo by sa, že trávenie vytvorí potrebné živiny pre organizmus, všetko prejde do krvného a do lymfatického riečišťa a všetko je vybavené, ako sa patrí. No to by bolo príliš jednoduché, situácia je zásadne iná. Niektoré látky sa dostanú do tela priamo v ústnej dutine a množstvo liekov je postavených na tom, že budú absorbované v ústnej dutine a nie až v tráviacom trakte. Potom je to tak, že aj cez žalúdočnú stenu pri spracovaní látky preniknú do organizmu. Tak isto sa to masívne udeje v tenkých črevách a určite aj v hrubom čreve. Napríklad niektoré látky dostaneme do tela aj pľúcami pomocou dýchania a inhaláciou. Mimoriadnym systémom prijímania určitých látok je samotná koža tela. A v staršom veku, keď organizmus už nerastie, by bolo možné sa skoro úplne živiť výhradne cez kožu. V niektorých prípadoch je možné prijať látky aj cez konečník napríklad v podobe čípku. A je tu možnosť prijať do tela látku injekčne, teda vpichom do tuku a vpichom do svalu. Je tu aj možnosť obaliť niektoré lieky do toboliek a rozpustiť danú látku nie klasicky v tenkom čreve, ale až v hrubom čreve.

Do tela vstúpili určité látky zvonku, ale aj samotné telo produkuje mimo trávenia množstvo látok. Trávenie slúži iba ako výrobňa základných surovín pre ďalšie spracovanie pre rôzne oblasti v ľudskom tele. Teda produkuje polotovary, tieto sa v oblasti trávenia špeciálne upravia a ďalej sa chemickými látkami zabalia, aby ich mohli transportovať transportné látky a transportné reťazce tvoriace sa v pečeni do oblasti kostí a kostnej špongie, ktorá je vo vnútri všetkých kostí ľudského tela. A tu ich vo vnútri kostí spracujú mikro orgániky, ktoré sú mikro maličké ako zrnko prachu, ale sú ich miliardy. Sú schopné spracovať prichádzajúce látky na úrovni atómov a ich vnútra. Teda nejde tu o chemické spracovanie, ale o fyzikálne spracovanie, kde sa látky menia na základe zmeny protónových čísel v jadre atómu daného prvku. Znie to skoro neskutočne, ale z pohľadu kvantovanej biológie je to úplne normálny proces. Táto predstava o spracovaní látok takouto formou v ľudskom organizme môže byť v rozpore s terajším vnímaním a výkladom, ako funguje ľudské trávenie. Je výsledkom logiky využitej v rámci ezoteriky a veštecko-intuitívnych techník. Ale je vedeckou medicínou preukázané, že v kostiach sa minimálne tvorí a zhromažďuje biologické železo. A jeho tvorba je postavená na schopnosti mitochondrií (mikroorganizmy v kostných bunkách) tvoriť bio železo práve zmenami protónov v jadre atómov železa a aj iných prvkov a chemických látok.

Ľudské telo produkuje aj toxíny a odpadové látky. Kde sa niečo spracováva, tam niečo vzniká, čo organizmus potrebuje, ale vznikajú aj odpady, ktoré môžu byť z tela vylúčené, alebo ich organizmus spracuje vo vnútri tela, a teda ich nevylúči. Toxíny v ľudskom tele spracuje masívne pečeň. Dokonca do pečene ide vrátnicová žila, ktorá privádza žilovú krv plnú toxínov vo veľkom. Podobne toxíny spracováva aj hypofýza, čo je centrálna a riadiaca hormonálna žľaza a nachádza sa približne v strede hlavy. No silným likvidátorom toxínov je aj kostná špongia v kostiach.

Najväčším regulátorom toho, čo sa nachádza v cievach a žilách celého ľudského tela sú obličky. Regulujú množstvá látok v krvi a buď ich vracajú naspäť zo žilového systému do cievneho, alebo ich vylúčia v podobe moču.
Pod toxickými látkami tu budeme myslieť aj prebytky niektorých látok v žilovom systéme a buď ich obličky pošlú mimo telo v podobe moču, alebo dajú príkaz tukovým bunkám, aby ich uložili v tuku. Prípadne, aby sa vo vnútri niektorých buniek hromadili ako rezervné zásoby, cukor, bioželezo, biovápnik alebo podobne. Môže skladovať aj minerály podobné tým, čo sú v minerálke.

Ešte by som snáď spomenul aj krvnú plazmu v cievach, žilách, ale aj lymfatickom riečišti, ktorá keď vytečie, je číra a trochu hustejšia ako voda. Skorej je dobrá predstava redšieho kukuričného škrobu. V krvnej plazme plávajú červené krvinky, krvné doštičky, biele krvinky, transportné látky naložené živinami, transportné látky naložené kyslíkom a kysličníkom uhličitým. Krvná plazma je vlastne látka zvaná albumín. Mimoriadne blízka krvnej plazme je prevarená kokosová voda. A potom je tu panenský kokosový olej, ktorý sa dá natierať na telo a využiť na skvalitnenie krvnej plazmy, ktorá transportuje v tele veľa látok. A v staršom veku sa v pečeni tvorí dosť nekvalitná krvná plazma a potom je presun živín a toxínov chaotický a poškodzuje zdravie a skracuje život.

Výživa buniek a minerály. Budeme sa tu baviť o mineráloch, ktoré si nájdete napríklad v minerálke. Nie sú biologicky upravené a to znamená, že neprešli tráviacim traktom nejakého organizmu ako napríklad baktérie ani podobným technologickým procesom nejakej chemickej fabriky. Organizmus ich potrebuje prevažne pre mikroorgániky vo vnútri buniek a to sú mikroelektrárne na premenu chemických látok na bioenergiu a týchto orgánikov sú bilióny v ľudskom tele. Potrebujú hlavne kovové minerály ako je minerálne železo, zinok, chróm, meď a podobne. Iné anorganické minerály sa dajú spracovať v bielej mozgovej hmote, ktorá je schopná premeniť na protónovej úrovni prvok na iný prvok alebo minerálny na biominerál. Biominerál je chemicky a aj atómovo vo vnútri úplne iné zoskupenie, a teda aj iné chemické a fyzikálne vlastnosti.

Organizmus ich musí najčastejšie vyprodukovať v tenkom čreve za podpory vhodných mikroorganizmov, v hrubom čreve sa produkuje B komplex. Biominerály idú na ďalšie spracovanie k mitochondriálnym orgánikom a to hlavne v kostnej špongii vo vnútri kostí. Na získanie biominerálov je treba splniť veľa podmienok, a tak sa hlavne v staršom veku stáva, že organizmus vyprodukuje biominerály nekvalitné a nevhodné, či už z dôvodu nevhodných mikroorganizmov, alebo zlých chemických látok v žlčníku alebo v pankrease alebo aj v samotnom dvanástniku pod žalúdkom. Tak isto môžu byť blokované transportné enzýmy z pečene ako aj mitochondrie na spracovanie biominerálov môžu byť silné blokované. A potom sa vyrobí málo alebo nič alebo vzorce týchto minerálov sú neúčinné a bunky ich dostanú málo a celkovo chýbajú. A potom hlavne budú chýbať mitochondriám, ktoré produkujú bioenergiu v každej bunke. Môžeme ísť viacerými cestami: nahradím tieto minerály nákupom anorganických minerálov pre športovcov a dostanem ich do tela cez trávenie alebo natriem na kožu alebo dodám injekčne. Pokiaľ idete cez kožu, tak je v budúcnosti možná oprava trávenia a distribúcie.

Iný problém je, keď je v tele uložených veľa minerálov a obličky a ďalšie regulačné systémy nesprávne robia veľké záznamy minerálov. Tak ich zlikvidujete hladovkou a obmedzíte ich prísun do tela. Prípadne ich zlikvidujete detoxikačnými náplasťami, čistiacim krémom Matuzalem alebo prevarenou vlastnou močovinou, ktorou sa niekoľkokrát natriete.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.