Praktické tajomstva aktívnej staroby – myslí mi to IV.

Mozog a stále menej neurónov je aktívnych
Dieťa rastie, neustále mu pribúdajú neuróny a zároveň sa niektoré neuróny dostavajú do blokácie alebo hlbokého uspatia. U väčšiny jedincov sa v 5. roku života zatvárajú embryonálne neuróny a stále viacej. A to nie je dobré a vedie to k rýchlejšiemu starnutiu.

Iba asi 1 osoba zo 100 ľudí má stav, že sa embryonálne neuróny nezatvárajú a sú ďalej aktívne. V mozgu sa tvoria neustále nové neuróny, ale nedokážu sa uchytiť. Chýbajú určité správne vyživovacie látky. A tak v mozgu je síce dostatok neurónov, ale sú stále slabšie a blokovanejšie. Môže sa stať, že v staršom veku po 60. roku života sú síce neuróny v mozgu, ale tých aktívnych je málo a potom systém často siahne na neuróny pre intelektuálnu činnosť a zoberie ich na riadenie tela. A je tu problém s intelektom. Je tu snaha odblokovávať neuróny v mozgu napríklad hubou korálovec a pojedaním prasačieho mozočku alebo jeho natieraním na telo. Prípadne užívanie lítia a B8 vitamínu. A tak isto kolostra a to neustále. Potom sú tu špeciálne psychoterapie vedúce ovládnuť neuróny, ktoré vznikli v 5., 10., 15., a 20. roku života, aby neblokovali embryonálne neuróny a nervové štruktúry.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Mozog a koncentrácia do mozgu
Špecifická problematika, ktorá má viacero možností. Keď sa narodí dieťa, tak je tu určitá schopnosť koncentrácie, ktorá ide z miechy a je zabudovaná ako základná výbava pre dieťa a je to v rovine inštinktov a reflexov. Je to koncentrácia na sanie, fekalizovanie a podobné reflexy. Neskoršie sa dieťa naučí koncentrovať hlavne von na objekty, ktoré sú okolo dieťaťa. A koncentrácia je spojená s vývojom zmyslov a to vidieť, počuť a hmatať a celkovo sa pohybovať v priestore. Zásadná zmena koncentrácie prichádza vlastne výchovou k ľudskému spôsobu života a to je odklon od zvieracej existencie. Dieťa sa učí myslieť a je tu potreba prvej koncentrácie do seba a učiť sa. Zvyčajne to ide cez koncentráciu očí a do vnútra. Teda vo vnútri mozgu predstava a cez predstavu sa tlačí na nervovo – neurónový systém. Potom je tu koncentrácia cez sluch a potreba počúvať svoje vnútro v prípade učenia alebo stavu chorobnosti. Autistickí jedinci sú skoncentrovaní do seba a nie na vonkajšie podnety. Prílišný autizmus vedie k záujmu iba o jeden objekt a nič iné a neustále sa ho dotýkať a ukladať informácie iba o tomto predmete a nič viacej. A to je extrémna koncentrácia do seba ako u osoby, ktorá oslepla, stratila sluch, hlas a ruky a nohy. Je možnosť koncentrovať sa do seba na základe uverenia veci, ktorá sa v skutočnosti nedeje, ale sme uverili, že sa deje a vyvoláme si v tele stav, ako keby to bolo. Napríklad chcete sugeráciu a uveriť, že máte v mozgu nádory veľkosti orecha, ale v skutočnosti to nie je tak. Ale uveríte a nespochybňujete a dostaví sa taký stav, ako keby tam nádory boli a vaše vedomie je z predného mozgu stlačené do mozočku. Pokiaľ má niekto v mozgu pár nádorov, tak jeho vedomie je stlačené do mozočku a človek to dokáže sugeráciou uverenia. Koncentrácia môže byť zraková, sluchová, hmatová a čuchová. Koncentrácia môže byť cez predstavy z pamäte. Koncentrácia môže byť biochemická a to cez sugeráciu a uverenie užitia nejakej chemickej látky. Koncentrácia môže byť cez nahromadenie bioenergie v mozgu. Koncentrácia môže byť pomocou predstáv alebo zvukovej podoby určitých znakov. Pokiaľ prežil alebo niekto odcvičil rané štádiá klinickej smrti, tak je tu možnosť koncentrácie práve cez neuróny a častice, ktoré produkuje do mozgu. Sú aj iné mimoriadne netradičné koncentrácie ako je pretlačenie predstáv do aury.

Mozog a hlasy v ňom
V mozgu je jedno centrum pre premýšľanie a schopnosť hovoriť a je najčastejšie v prednej časti mozgu. Pokiaľ sa objavujú v mozgu poruchy, tak sa môže stať, že v mozgu sa objaví miesto, ktoré si začne niečo rozprávať ako druhé centrum premýšľania a osoba má problém. K tomuto problému môžu byť rôzne prístupy. Jeden z alternatívnych je nelikvidovať takéto poškodenie a postupne ho ovládnuť a donútiť, aby sa pridalo k schopnosti mať vnútorný hlas a potom skupiny debatujúcich. Samozrejme, vyžaduje si to nájsť miesto druhého svojvoľného hlasu a blokovať ho, nútiť, aby hovoril iba jedno slovo. A keď stále generuje jedno slovo, tak ich akože lapať a stále žiadať, aby sa dané slovo v hlave vyslovovalo. Takýmto a podobným výcvikom sa ovládne poškodená oblasť premostiť na jeden vnútorný hlas a mať v hlave diskusiu.

Mozog a vyberanie spomienok
Tak to je zložitá záležitosť. Najčastejšie ľudia vyberajú svoje spomienky z hlbočiny svojej pamäti do svojho centra vnímania fantázie v zadnom zrakovom centre a vyberajú pomocou pohybu očných buliev a na nich zviazaných mikrosvalov oka. Takéto vyberanie spomienok nie je to najlepšie pre intelekt a schopnosť myslieť. Je dobre tento systém opustiť a postupne vyberať spomienky pomocou mikropohybu svalov na prstoch rúk a nôh. A potom vyberanie spomienok preniesť ešte k dokonalejšiemu systému a to je povrch kože a tu uložené nervstvo. A je ešte jedinečnejší a priestorovo dokonalejší spôsob vyberania spomienok a to je pomocou skoro všetkých nervových zakončení, ktorých sú v tele miliardy. A to treba reálne odcvičiť. Oči sa stanú nehybné a vystreľujúce častice pre intuitívne a veštecké výkony. Teda v ľudských očiach sa otvoria oči zvieracie a to rovno z kmeňových buniek zvieracieho vývoja.

Mozog a embryonálne štruktúry
Prekvapujúco v mozgu veľa neurónov neodumiera, pokiaľ ho nenapadnú mikroorganizmy alebo ho nezničí nedostatok kyslíka alebo tak potrebného biologického lítia. Ale čuduj sa tomu, že mozog, miecha a brušný mozog si dovolia taký prepych ako jednoducho zablokovať napríklad embryonálne neuróny z raného detstva a uspať ich napriek tomu, že by ich organizmus v staršom veku potreboval ako soľ nad zlato. Ale to sa takto správajú hlavne neuróny, ktoré sa v objavovali v ľudskom tele v 5 ročných cykloch rastu a dospievania. Ide o neuróny z 5., 10., 15., 20. roku života jedinca a vtedy sa zásadne mení telo človeka. Tieto neuróny nemajú veľkú životnosť a asi jeden zo 100 ľudí má poruchu a aj v dospelosti mu fungujú dobre embryonálne neuróny a aj preto sa dožíva vysokého veku v dobrom zdraví.

Mozog a zakrnené orgány
Sme schopní seba chápať medicínsky, teda narodil som sa, rástol som, dospel som a zostarol. Potom sa môžem chápať pomocou evolúcie. Život sa na planéte Zem vyvíjal asi 4 miliardy rokov a vyvíjal sa od nukleových kyselín a potom ďalej a ďalej cez rôzne druhy bunkových organizmov, rastlín, stromov a zvierat. Geneticky najbližšie je nám prasa a krava a preto tak radi jeme svojich bratov a sestry. Chutia nám. Pohľad evolučný je síce pohľad lekársky, ale hovorí o tom, že vo svojom tele máme múzeum všetkých predošlých foriem vývoja na planéte Zem. A teda vo forme kmeňových buniek máme v sebe základy asi 200 rôznych historických orgánov a štruktúr. A tak v mozgu máme spiace kmeňové bunky, ktoré keď sa zobudia, môžu prerásť mozog a zahustiť ho, čo v staršom veku nie je také zlé. A takýchto náhradných možností je v mozgu, ale aj v celom tele možno aj viac ako 200 jednotiek a je ich možné využiť pre liečbu a skvalitnenie procesov omladenia mozgu v staršom veku.

Mozog a biela mozgová hmota
Biela mozgová hmota – to sú biele neuróny, ktoré sa hlavne starajú o tvorbu živín pre celú oblasť neurónov, nervov a sivých neurónov a iných druhov neurónov. Biela mozgová hmota často ide po sivej časti neurónu. Teda na povrchu je sivý neurón a ďalej ide biely neurón, ktorý nadväzuje. Dôležité je, aby sa biela mozgová hmota neriedila, nebola blokovaná jej činnosť a iné. A hlavne aby mala dostatok všetkých foriem lítia. Pokiaľ telo neprodukuje pre bielu mozgovú hmotu lítium, tak biela mozgová hmota ochabne a redne v zmysle, že klesá celková produkcia užitočných látok. Keď je biela mozgová hmota v poriadku, produkuje často počas mladosti aj 20 litrov chemických látok. Produkcia postupne klesá až na pár litrov chemických látok a to už človek veľa výkonov s vlastným mozgom nenarobí. To je potom starecká senilita a demencia.

Mozog a sivá mozgová hmota
Sivá hmota sa nachádza v mozgu, v mieche, v brušnom mozgu, ktorý je v stene tenkých a hrubých čriev. Aj drobné ganglie v celom tele okolo nervovej sústavy obsahujú sivé neuróny. Sivých neurónov nie je veľa, možno 10 % zo všetkých neurónov. Väčšie sú množstvá bielych neurónov. Siva mozgová hmota tvorí tenké plochy o veľkosti menšej ako milimeter. Najviac sivej hmoty je v mozočku (veľkosť tenisovej loptičky) a tu je asi 60 – 70 % všetkých neurónov sivej hmoty v ľudskom tele. Sivé neuróny sú jedinečné a podieľajú sa na pamäťových operáciách ako naučiť sa, potom naučené používať, reagovať na seba a okolie. Sivá mozgová hmota a teda sivé neuróny obsahujú niečo ako tenké pavučinové vlákna. Sú extrémne malé a obsahujú niečo ako zvláštne magnetické feritové jadrá a podľa kvantovanej biológie z iónov produkujú častice o veľkosti 10 umocnené na mínus 20 mm. Klasické častice fungujú na 10 umocnené do mínus 10 mm. Na tento typ častíc sa doslova neobmedzene počas celého života ukladajú všetky informácie, tvoria vlastne našu pamäť. Teda čo sme prežili, počuli, čítali a čo sa všetko odohralo v ľudskom tele na všetkých úrovniach od celých orgánov, vo vnútri buniek a aj hlbšie na úroveň aminokyselín. Výkonnosť sivej hmoty postupne klesá. Intelekt človek treba riešiť koncentráciou do mozočku a odtiaľ na neuróny iných po princípe siamských jedincov. Možno sú aj iné riešenia – to ukáže budúcnosť ( citovali sme tu kvantovanú biológiu a jej poznatky, tu sa jedná o reálne informácie, ale treba ich brať s rezervou a skorej ako hypotézu. Celá oblasť kvantovanej biológie je v plienkach).

Mozog a siamský mozoček
Mozog a hlava. V hlave sa nachádza veľký mozog a pod veľkým mozgom v zadnej časti hlavy nájdeme mozoček. Ide o časť mozgu veľkosti menšej tenisovej loptičky. Táto sa delí na dve časti a to pravú a ľavú. Každá z týchto dvoch častí obsahuje 10 menších časti. Ezoterik preniká koncentráciou do oblasti mozočka, trvalo sa sem koncentruje a odtiaľto funguje jeho psychika. Mozoček obsahuje až 70 % neurónov z celého tela a tu sa treba naučiť premýšľať. Aby človek v sebe riešil extrémne náročné úlohy, je potrebné mať k dispozícii množstvo neurónov a získať ich niekde treba a určite ich nenájde vo vlastnom mozgu. Musí hľadať v okolí a skutočne je neuveriteľné, koľko mozgov behá okolo nás a koľko je ich na tomto svete. Málokoho napadne, že by mohli pracovať pre vás osobne.

Napríklad v staršom veku respektíve v pokročilom veku ako je 70 rokov už je mozog príliš vyčerpaný. Množstvo neurónov je pozatváraných a hybernujú navždy. Samotný mozog sa snaží využiť každý neurón a každú skupinu na riadenie tela. A robí to dobre a má to tak robiť, ale musí to robiť na úkor klasického intelektu. Takéto osoby potom musia ráno vstať, zobrať svoje albumy a spomenúť si, kto vlastne sú a čo v živote robili. A to je už demencia v plnom prúde. Ale nie u osôb, ktoré svoj mozoček počas 30 – 50 rokov cvičili a prerobili na to, aby dokázal operovať v mozgoch iných ľudí a využívať ich neuróny, ktoré aj tak často spia a sú k ničomu.

Samozrejme, že to nie je také jednoduché, aby ste mozoček prerobili na siamský mozoček a to tak, aby fungoval ako u siamských dvojčiat, ktoré majú dve hlavy a dva mozočky a musia sa dohodnúť, ako budú fungovať. Je tu základná technika a to sugerácia nezhubných nádorov v mozgu. Uveriť a koncentrovať sa na takúto sugeráciu v mozgu a toto vás skoncentruje na mozoček v zadnej časti mozgu. Prípadne sa tu skoncentrujete posunom vedomia z prednej časti mozgu do zadnej časti mozgu, kde je mozoček. Ide o presun energetického objektu v prednom mozgu, ktorý vie vnímať výhradne senzibil.

Potom sa natrvalo svojou koncentráciou usadíte do mozočku a v neurónoch svojho mozgu si na to vytvoríte nekonečným množstvom opakovaní stály stav prítomnosti v mozočku. Prečo sa vedomie a koncentrácia presúva do mozočku? Jednak preto, že je tu najviac neurónov a to až 60 – 70% všetkých neurónov tela. Ďalej v mozočku si daná osoba vytvorí centrá na spoluprácu s inými mozočkami ako keby boli vyrástli spolu a boli akože siamské. Do mozočku cvičiacej a meditujúcej osoby sa odcvičia cvičenia podobné stavu skutočných siamských dvojčiat, kde sú celé telá a hlavy zrastené, a teda majú dva mozočky a tie majú centrá pre vzájomnú spoluprácu. Všetko sa dlhodobo cvičí priamo v mozočku a nakoniec vzniká v danej cvičiacej osobe centrum neurónov schopné spolupracovať s neurónmi iných osôb. A to sa v staršom veku skutočne zíde a je to snáď jediné riešenie, aby to aj v staršom veku myslelo.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.