Praktické tajomstvá aktívnej staroby – hlavne o pohybe

Za dlhovekého človeka považujeme osobu, ktorá sa dožije vysokého veku a to aj 120 rokov a táto osoba je chodiaca, ešte schopná aj rozprávať a do určitej úrovne aj myslieť. Takýchto jedincov nie je veľa, možno hovoriť o štatistike 1 na 100 ľudí.

Samozrejme, že sú tu už tendencie k vyššiemu veku okolo 70 – 80 rokov a to z dôvodu výborných životných podmienok, lekárskej starostlivosti, množstvu účinných liekov a sociálnej starostlivosti.

Z odborného hľadiska hovoríme o geriatrii a gerontológii. No veľmi sa nebudeme opierať o výskum, ktorý realizujú odborné medicínske inštitúcie a povedieme vlastný výskum pomocou vešteckých techník. Ide o techniky a schopnosť mozgu človeka skúmať za špecifických podmienok iné osoby na diaľku bez ich prítomnosti, zisťovať ich zdravotný a duševný stav a k tomu výborné poznatky zo všetkých odborov medicíny. Všetko pomocou metód a postupov vedeckého bádania. Aj tak naše zistenia nemožno plne chápať ako overené vedecké a medicínske poznatky a zostanú iba ako orientačný výskum dlhovekosti ľudí. Tento výskum je výborný v tom, že žiadnu osobu nemusíme rezať, sekať, robiť punkcie. A nakoniec je ťažké dostať do ambulancie dlhoveké osoby, ktoré akosi lekárov a liečiteľov nemusia. A to je vlastne veľká výhoda. Všetci dlhovekí sú nám k dispozícii po celom svete.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Skúsim vám tu ponúknuť poznatky, ktoré sme takýmto špeciálnym výskumom dosiahli. Z výskumu dlhovekosti sme vylúčili jedincov, ktorí ju dosahujú na základe genetických poškodení a to ako keby v jednej osobe boli 2 až 3 osoby. Stane sa tak počas embryonálneho vývoja v matke, kde zrastú do seba zárodky viacerých jedincov. Do výskumu sme nezahrnuli jedincov, ktorí sa stali dlhovekí na základe napríklad celoživotného alkoholizmu. Ale takéto prípady sú ojedinelé. Do tohto výskumu sme zaradili osoby, ktoré majú aj v staršom veku aktívne embryonálne štruktúry. U osôb nazvime ich „krátko žil“ je fenomén uzatvorenia embryonálnych štruktúr mimoriadne silný. Aby ste tomu lepšie rozumeli, tak pod embryonálnymi štruktúrami si predstavte vývoj oplodneného vajíčka v matke. Ten trvá najčastejšie 9 mesiacov a počas neho prebehne v skrátenej podobe vývoj ľudského rodu počas asi 3 miliardy rokov vývoja na planéte Zem. Embryonálne štruktúry zostávajú aj v tele dospelej osoby. U dlhovekých sú tieto štruktúry otvorené počas celého života a postarajú sa o lepšiu biochémiu a obnovu tela. U tých, ktorí žijú krátko, sú tieto štruktúry mimoriadne silne zablokované a nefunkčné. Môžete si to predstaviť aj inak. Vo vašom mozgu sa nachádzajú tieto štruktúry embryonálnych buniek nie koncentrovane na jednom mieste, ale tak rozsypané po celom mozgu.

Alternatívnej geriatrii a gerontológii sa venujeme už asi 5 rokov a začínali sme s myšlienkou, ako sa dožiť vyššieho veku napriek tomu, že na to nemáme predpoklady. Vešteckým diagnostikovaním na diaľku bez prítomnosti fyzickej osoby, sme u niektorých zistili mimoriadne dobrý zdravotný stav a aj celkovú výkonnosť. A zase u väčšiny starších ako 80 rokov bolo vnímať, že síce žijú, ale ich kvalita života bola poznamenaná množstvom chorobných stavov, únavou, stratou intelektu v zmysle schopnosti rozmýšľať a racionálne konať. Je celkovo známe, že narastá počet osôb, ktoré sú schopné sa dožiť veku okolo 80 rokov a rastie aj počet osôb starších ako 100 rokov. To je skutočnosť. Na to dobre pôsobí celkový systém lekárskej starostlivosti, množstvo liekov, dobrá sociálna starostlivosť a celosvetový mier. Samozrejme, nie každý má to šťastie, že ho príroda, alebo inak povedané, vyššia moc obdarí dlhovekosťou. A potom je tu fakt, akú výkonnosť a vitalitu majú osoby vo veku 100 rokov. Často to vyzerá tak, že žijú, akoby boli za živa pochovaný v hrobke. Príliš veľa spia, majú príliš málo pohybu a príliš málo rozumu a záujmu, čo a okolo nich deje. A potom je to o čom? Nie je lepšie zomrieť mladý, tak okolo 40. roku života a vlastne nezažiť starobu a jej všetky nepríjemnosti a poníženia? Ide tu iba o úvahu a nie návod, ako predčasne ukončiť svoj život. Právo na eutanáziu a ukončenie života by mal mať každý.

Výskum, ako sa stať dlhoveký a k tomu aj mimoriadne aktívny aj vo vyššom veku začal v telocvični. Išlo o program fyziologických cvičení, ktorých cieľom bolo a stále je zostať vo svalovej výkonnosti a udržať si schopnosť chodiacej osoby do veku aj 100 rokov. Pod fyziologickými cvičeniami rozumieme ochotu osoby vo veku 50 rokov nastúpiť do posilňovne a tu začať precvičovať nové pohybové vzorce a niektoré pohybové vzorce udržať.

Teda základom takýchto cvičení je v prvom rade sa naučiť masírovať svoje telo. Ide o automasáž tela, ktorá sa začína u prstov rúk a nôh a postupuje hore k hlave. Osoba si naštuduje masérske postupy a uplatní ich na sebe pred každým cvičením. A pokiaľ je treba, tak aj ráno pred zobudením, keď to bude potrebovať.

Ďalej sa osoba spejúca k aktívnej dlhovekosti naučí základy lymfatickej masáže, ktorá je založená na tom, že sa stláčajú kĺbové spoje po tele a aj miesta výskytu lymfatických špongií ako krku, pohlavných orgánov a konečníka. Medzi kĺbmi sa robia točivé pohyby dlane a lymfa sa naháňa do kĺbových oblastí. Treba si uvedomiť logiku potrebnosti tlakov na lymfatický systém, ktorý je zvyknutý a k svojej existencii potrebuje tlak svalov, a teda aj tlak masérskych rúk v rámci lymfomasáže. Je známe, že pokiaľ nebude dostatočný tlak svalov na lymfatický systém, tak bude celkom rýchlo zanikať a rozpadať sa. A tomu treba zabrániť stoj čo stoj.

Pokračujeme ďalej a smerujeme k svalom tváre a celej hlavy. Začíname masážou celej hlavy a hlavne pokožky a neskoršie aj jemných svalov tváre a celej hlavy. Vyhľadajte si prosím cvičenia na masáž tváre. Svaly tváre sú dôležité pre realizáciu pohybu v zmysle predstava pohybu prenesená na svaly tváre a odtiaľ na svaly tela. Dôležitú úlohu budú hrať svaly tváre a svaly okolo uší, aby ste v staršom veku vyvolávali zaťatím a uvoľnením svalov okolo uší určité rezonančné napätie na bubienky uší a to vám dovolí lepšie počuť.

Pokračujeme v cvičení smerujúcom k očiam. Našucháme si dlane jednu o druhú do horúca a priložíme na oči. Prehrejeme a liečime. Zároveň ťaháme bioenergiu z celého tela po chrbtici do očí a von z očí do bodu pred sebou. Teda energetizujeme oči a tak ich liečime. Vo veku 50 rokov už nebude platiť pravidlo krížového prepojenia očí na zadné zrakové centrum. Teda pravé oko nepôjde do ľavého zadného zrakového centra, pôjde priamo na pravé zadné zrakové centrum. A na tento stav si treba zvyknúť. Jedno oko si vyberte a budete sa ním pozerať do diaľky a druhé oko bude do blízka na čítanie. Pripravujete sa na prípadnú operáciu očí laserom, kde sa jedno oko zoperuje na videnie do blízka a jedno na diaľku. Ďalej je rozumné presunúť koncentráciu seba z predného mozgu do zadného zrakového mozgu. Z tejto pozície lepšie zasiahnete aj do diania miechy a regulácie krvného tlaku. Ďalej sa naučte vyberať si spomienky z pamäte nie pomocou pohybu očnej buľvy, ale pomocou pohybu prstov a potom aj nervstvom na povrchu kože. Zmysel tohto nové návyku je čo najmenej používať oči a nechať ich čo najviac oddychovať. V staršom veku síce máte zdravé oči, ale rýchlo sa unavia. Ďalej trénujte si oči, aby ste za každú cenu videli do blízka a nejasno do diaľky. Chráňte si oči slnečnými okuliarmi. V staršom veku slnko vypaľuje čapíky v očiach a to nie je dobré. Nesnažte sa neustále zaostrovať oči na všetko, ale vnímajte to tak, ako keby ste sa pozerali nie do stredu objektov, ale na okraje objektov. Oči sa budú menej unavovať. Naučte sa mnohoročnými technikami pozerať sa na svet tak, že to, čo som už videl, sa automaticky vytiahne z pamäte. V staršom veku si viečka potierajte vlastným močom. Výborne to pomáha vidieť. Občas si zatvorte oči a vnútri ich otočte zorničkou do vnútra. A keď znovu otvoríte oči, uchovajte si pocit, že oči zostali otočené do vnútra. A oči máte v zvláštnom režime. Spravte všetko, aby ste v staršom veku používali oči čo najmenej a zbytočne ich nezaťažovali.

Prejdite na cvičenie uší. Pomasírujte si kožu a svaly okolo uší. Pošúchajte si dlaňou ucho a majte ho poriadne červené a pekne prekrvené. Poštípte sa do ucha a vychutnajte si bolesť prenikajúcu do vnútra ucha. Je to liečba bolesťou. Sluchovod si pomasírujte plastovou guličkou na konci tenkej kovovej tyčinky. Logika je jasná, masírovaním sluchovodu ho udržujete v dobrej kondícii. Sledujte okolo seba zvuk a cez svaly okolo ucha zvyšujte kmitanie bubienka. Občas si dajte kvapku čerstvého moču do ucha. Žltkavým mazom z ucha si potierajte pery a hlavne, keď mávate herpes, výborne to pomáha.

Ďalej sa budeme venovať hlasivkám v hrdle. Dotknite sa zvonku cez kožu hlasiviek a zatlačte na hlasivky. Uvedomte si a predstavte si ich ako 10 malých membránok vpravo a 10 membránok vľavo a začnite si mrmlať a vydávať hrdelné zvuky v podobe písmena H. Postupne stišujete decibely zvuku vydávané z hrdla a už zostane iba kmitanie membránok hlasiviek. A o to ide, aby ste toto kmitanie poslali do mozgu a mohli poriadne všetko vnímať. A uvedomte si, že mozog potrebuje k svojej činnosti toto kmitanie. Nezabúdať, že toto kmitanie zabezpečovali svaly, ale tie slabnú a nedodajú do mozgu dostatok kmitov. Dokonca v Čechách dávajú z tohto dôvodu do mozgu kmitajúce zariadenia ako na srdiečko. Kmitanie z hlasiviek sa dá postupne prepracovať na alveoly v pľúcach, ktoré sú obalené blankami a potom na blany podbrušia, mozgu a svalov. Kmitanie a tieto frekvencie bude potrebovať v starobe, lebo zo svalov sa ho bude produkovať menej a menej.

V cvičeniach pokračujeme ďalej a nasledujú cvičenia, pri ktorých sa naučíme silne zatínať svaly na tele a skoro do kŕčov a následne ich totálne uvoľňovať. Je to, ako keď sa kulturisti predvádzajú na pódiu pred obecenstvom. Zatínate určité partie svalov a niektoré potom uvoľňujete. Logika tohto cvičenia je v tom, že sval, ktorý ste zaťali a napumpovali krvou zatlačí na lymfatický systém a vytlačí z neho bielu tekutinu zvanú lymfatický mok, ktorý vyprodukovala pečeň. Lymfatický mok sa takto dostane cez lymfatické špongie naspäť do krvi a naopak. Je to dôležité pre krvný tlak a aj čistenie krvnej plazmy. Bez zatínania a uvoľňovania svalov lymfa neprúdi a lymfatický systém chorľavie. A tak si treba pre klasickú chôdzu vytvoriť systém vedomého stláčania svalov až do kŕču a uvoľnenia. Takéto pohyby sú typické pre mladých ľudí, ale nie pre staršie osoby.

Potom je tu ďalšie špeciálne cvičenie, ktoré je potrebné, aby ste šetrili srdce v hrudi. Pokiaľ sa naučíte svaly pri klasickom pohybe zatínať, uvoľňovať a ešte aj žmýkať, tak potom budujete náhradné srdcia a to dovoľuje, aby srdce pri práci a pohybe oddychovalo. Prečo to chcete a musíte spraviť? Pretože nechcete patriť medzi 50 % ľudí na tejto planéte, ktorí zomierajú na srdcovú nedostatočnosť. A to nemusíte. Nechcite sa dožiť momentu, kde vám v 80. roku života oznámia, že máte srdcovú nedostatočnosť a srdce vám zlyháva. Tak isto je dobre na srdce cvičiť šprinty a rýchly pohyb. Len skutočné rýchly pohyb prospieva stabilnej činnosti. A pri cvičení alebo silnej fyzickej činnosti užite aspoň štvrtku nitroglycerínu, aby aj do srdcového svalu prúdilo dostatok živín.

Pokračujeme v nácviku spôsobu dýchania. Ide o to, že okolo 50. roku života sa začína celý systém dýchania kaziť a je potrebné ho opravovať. Pľúca už nevedia presne regulovať hladinu kyslíka a kysličníka uhličitého v krvi. Keď máte cvičiť, tak vám nedá dostatok kyslíka a kysličníka uhličitého. Aby bolo v krvi dosť kyslíka, je tam potrebný aj dostatok kysličníka uhličitého. A naopak, chcete sa ukľudniť a očakávate, že dýchanie sa spomalí a pomer kyslíka a kysličníka uhličitého klesne a stane sa opak. Jednoducho hovoríme o tom, že systém v mozgu zle reguluje hospodárenie s kyslíkom a kysličníkom uhličitým. Máte v krvi málo kyslíka a aj kysličníka uhličitého a systém v mozgu to nereguluje. Tak to musíte zregulovať sami nasledovne: Chcete cvičiť a nemáte dostatok kyslíka a kysličníka uhličitého, tak si dáte na ústa dve ruky zložené do lastúry a dýchate kysličník uhličitý a to potom naberie do vnútra kyslík. Keď je v krvi moc kyslíka a kysličníka uhličitého, robíte krátky nádych a hlboký výdych a to mnohokrát. Teda zbavíte sa kysličníka uhličitého a s tým aj príliš vysokého kyslíka v krvi. Tak isto pozor, aby do mozgu a jednotlivých častí tela prúdil kyslík. Môžete trvalo brať alkaloidy zo zimozelene menšej. To podporí prienik kyslíka do mozgu k neurónovým bunkám.

Precvičujeme dýchanie a dáme palce jednej aj druhej ruky na kostrč a po bokoch prejdeme dopredu a ruky dvíhame pred sebou spolu s pohybom bránice. Ruky idú hore, aktivizujete svaly medzi rebrami. Ruky končia hore a vydýchnete. Výdych je na dvakrát, teda poriadne vydýchnutie. Ruky idú dole a nadychujete sa a ruky dole končia po bokoch na kostrči a vzduch ste nadýchli a mierne stačili do pľúcnych buniek. Vo veku 50 rokov už treba dýchať trochu inak a dýchanie precvičovať a cvičením fixovať.

Ďalej sa naučte koncentrovať do pľúc v hornej časti vpredu a dozadu, do strednej časti pľúc vpredu a vzadu a potom do spodnej časti pľúc vpredu a vzadu. V týchto častiach pľúc vyhľadajte zdravé časti a v nich budete tento týždeň dýchať. A tie časti, ktoré sú choré cez tie nedýchate a budú sa liečiť. Prečo takto? Logika hovorí o tom, že v staršom veku tie časti pľúc, ktoré sa nepoužívajú, odumierajú alebo chorľavejú. Na takýto druh prepínania v pľúcach si treba zvyknúť. A zo začiatku to nemusí byť príjemná záležitosť.

Ďalej sú tu cvičenia, aby ste počuli, čo hovoríte a to je cvičenie, kedy si pred seba dáte spojené dve ruky, ako keby tvorili lastúru a začnete do nej hovoriť. Počúvate sa, čo hovoríte a potom dáte ruky od úst preč a hovoríte podobne ako do dvoch rúk. Artikulujete poriadne ústami a dávate hlasu silu. Starší ľudia sa už často nepočujú, čo hovoria a rozprávajú nezmyselné a takýmto výcvikom tomu zabránia. Prípadne si dajú jednu ruku za jedno ucho a druhú ruku za druhé ucho a niečo povedia a veľmi dobre to počujú. A potom dajú ruky preč a pokúsia sa to povedať a počuť to tak, ako keby mali ruky na ušami a rukami zväčšovali plochu uší. Ďalej naučte sa používať pľúca ako operní speváci. Dýchate iba niektorými časťami pľúc. Plocha na dýchanie je taká veľká, aby ste pohodlne dýchali. Zbytok pľúc nedýcha a slúži na uskladnenie vzduchu, ktorý pri rozprávaní prepúšťate do hlasiviek a tie sa pri hovorení unavia menej. Skúšajte a cvičte celé roky trpezlivo a prídete na správny postup. Niektorí, napríklad učitelia, si úplne zničia hlasivky, lebo takýto spôsob využitia vzduchu v pľúcach nepoznajú.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.