Opuch, modrina po údere

Opuchy, ktoré vznikajú pri mechanických úderoch, úrazoch. V zásade sú známe postupy pri týchto poraneniach. Problematika modriny po úraze môže byť dramatická v prípade osôb staršieho veku a to hlavne okolo 50. roku života, keď daná osoba má nízke riedenie krvi. Teda organizmus reaguje na modrinu extrémnou tvorbou krvných doštičiek a tie potom vytvoria v tele embolické alebo trombotické stavy. V staršom veku je vždy vhodné navštíviť lekára.

Lieky s octanom a vínanom hlinitým
http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/ucinna-latka/octan-a-vi…


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Zoznam ďalších článkov:
https://www.cimax.sk/blogy/article10-Opuchy-a-celkovy-poh-ad-…
https://www.cimax.sk/blogy/article11-Opuch-pri-zlomenine
https://www.cimax.sk/blogy/article12-Opuch-modrina-po-udere
https://www.cimax.sk/blogy/article13-Opuch-pri-po-kodeni-liac…
https://www.cimax.sk/blogy/article14-Lymfedem
https://www.cimax.sk/blogy/article15-Opuchy-na-zaklade-po-kod…
https://www.cimax.sk/blogy/article16-Opuchy-a-ako-dosta-lieky…
https://www.cimax.sk/blogy/article17-Opuchy-a-cukrovka
https://www.cimax.sk/blogy/article21-Opuchy-a-rozne-druhy-po-…
https://www.cimax.sk/blogy/article18-Opuchy-a-zavodnenie-tela
https://www.cimax.sk/blogy/article19-Opuchy-a-stav-krvnej-pla…
https://www.cimax.sk/blogy/article20-Opuchy-a-toxiny-v-tele

Zdroj foto: www.wikipedia.org

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.