Nočný a denný krvný tlak a pulz

Nesporne sa treba venovať aj tomu, že počas dňa beží krvný tlak a pulzy viacej na hypofýze, čo je hlavná hormonálna žľaza. Keď človek odpočíva, zdriemne si, tak sa krvný tlak deje pod hypofýzou a zároveň epifýzou. Počas hlbokého nočného spánku je krvný tlak a pulzy pod vplyvom epifýzy a je nutné si tento rozdiel uvedomiť.

Ide o vedomosť o nočnej a dennej chémii v ľudskom organizme. Samozrejme, že počas spánku alebo pasívneho oddychu v nehybnosti by mal krvný tlak ísť dole a celý organizmus by sa mal ukľudniť. Pokiaľ sa tak nestane, osoba nemôže oddychovať a prejsť aj do spánku a často sú potrebné lieky od lekárov na spanie. Prípadne v noci sa osoba prebudí a krvný tlak ide prudko hore, ako keby človek cvičil v posilňovni. Alebo v noci krvný tlak prudko poklesne a osoba môže prejsť do procesov spojených už s klinickou smrťou a zomieraním. A takáto osoba má potom prirodzený strach ísť spať. Klinická smrť poškodzuje organizmus nedostatkom kyslíka. Tak isto je to aj s vysokými alebo príliš nízkymi pulzami, ktoré vedú osobu počas noci do klinickej smrti.
Čo je to spánok?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nek
http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep
Translate Google
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…
Čo je to hormonálna žľaza epifýza?
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0i%C5%A1inka
Čo je to hormonálna žľaza hypofýza?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypofýza


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Možné prípady nevhodného krvného tlaku počas spánku
Osoba má trvalo počas noci vysoký krvný tlak.
Napríklad vtedy, keď má:
Trvalo zničenú alebo zdecimovanú epifýzu.
Zničený lymfatický systém.
Zničenú predĺženú miechu.
Nádor v oblasti epifýzy.
Osoba má trvalo nízky krvný tlak počas noci
Zdecimovaná krvná sústava a slabo fungujúca epifýza.
Osoba má normálny krvný tlak a pulz počas noci
Epifýza funguje štandardne a tlak je harmonicky rozdelený v cievach, žilách, cievkach a žilkách krvného riečišťa a tak isto v lymfatickom riečišti. Teda rovnomerne.
Osoba má trvalo nízke pulzy počas noci
Poškodenie krvného riečišťa a nervstva srdca.
Osoba má trvalo vysoké pulzy počas noci
Poškodenie lymfatického riečišťa srdcového svalu.
Osoba má niekedy nestabilný krvný tlak počas noci
Najčastejšie príliš rýchle alebo spomalené dýchanie.
Poruchy dýchania počas nočného spánku.
Príliš aktívne trávenie v tenkých črevách, ktoré sa spustí v noci.
Poruchy štítnej žľazy.
Prudké svojvoľné pohyby očí počas spánku.
Spustená agresívna imunitná reakcia počas noci.
Priebeh klinickej smrti a vstupovanie do týchto stavov a silná reakcia na takúto udalosť.
Osoba má niekedy nestabilný pulz počas noci
Hlavne psychické faktory a to hlavne stres a jeho prejavy.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.