Neustále kreslím svoje orgány

Niekoľko rokov mám nastavené upozornenie do mailu: kresli svoje orgány. Nie je to tak, že si zoberiem ceruzku a budem na kus papiera kresliť svoje orgány. Idem do svojich predstáv a tam si vytvorím predstavu napr. každého prsta a zároveň koncentráciou v mozgu preniknem do každého prsta na ruke a každého prsta na nohe. Dávajte si pozor, aby ste prenikli reálne vedomím do každého prsta rúk a nôh.
Koncentráciu začínate v očiach, ušiach, na jazyku, v nosnej sliznici a na každom zube v hube. Ako sa to pekne sarkasticky rýmuje. A zo svojich zmyslov doslova tlačíte energiu a chemické látky do všetkých prstov. Chce to čas a pár rokov koncentračného výcviku.

Keď preniknete reálne do každého prsta, tak z každého prsta postupne pošlete signály
na kreslenie orgánov v tele. Jeden prst je jedna ceruzka a tá v mozgu kreslí určitú časť, napr. prednú časť. Prst a ceruzka v hlave sa zmenší na milimeter a funguje ako hrot ceruzky. A táto mini predstava sa neustále dobíja energiou, aby to nebol iba obrázok, ale energetický objekt s informáciami o prste a ceruzke. A postupne vytvoríte v sebe 20 takýchto systémov a naraz obkresľuje vaše orgány 20 prstov s 20. ceruzkami. Po rokoch výcviku je možné, aby obkresľovalo vaše vnútro aj 400 ceruziek.


PSYCHOTRONICKÁ PORADŇA SAŠU PUEBLA
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu: sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť spracoval rýchlejšie,
tak prosím vyplňte si základný dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

O čo tu vlastne ide? Aby ste dokázali postupne prenikať do svojho vnútra, do svojich orgánov, buniek orgánikov, chromozómov, génov génových sekvencií, bielkovín a aminokyselín a potom až do prvkov. A to ste už na dne svojho fyzického ja. Teda prepojiť jemnú motoriku do hĺbky všetkých buniek tela. Na začiatok vám pomôže technika zobrať do ruky medzi prsty kyvadlo na špagátiku a prinútiť jemné svaly a jemnú motoriku aby obkresľovali pred vami obrázky. Môžete aj fľaštičku vody. Pokiaľ dáte pred seba fľaštičku s jedovatou chemikáliou, tak sa ruka s kyvadlom nesmie pohnúť. To je výcvik mikro svalov rozlišovať, čo je dobré, čo je zdravé a čo choré a môže vám uškodiť. Za prácou s kyvadlom nehľadať žiadne čarovanie a zázračno.

Je tu ešte jedna možnosť a otvoriť centrum pohybu chvosta na konci kostrče. Toto centrum buniek býva zablokované a meditačne ho treba rozchodiť. Oživne a potom neustále produkuje mikro pohyb a kreslí určité pohyby. A aj to je liečivé pre všetky bunky naraz vo vašom tele. Bunky akože chvosta vytvoria veľký energetický znak a ten sa potom rozpadne doslova na miliardy drobných znakov a dostávajú sa do buniek tela.

Teda v hlave mám po rokoch cvičení asi 800 mikro kyvadielok z mojich mikro svalov v tele a tie na všetkých rovinách postupne preliečujú moje telo, orgány, bunky a v bunkách orgániky, chromozómy, gény, génové sekvencie, potom bielkoviny a aminokyseliny a nakoniec aj prvky na dne fyzického ja. Ešte musím upozorniť, že pokiaľ chcete prenikať do vnútra buniek, treba každé kyvadielko nabiť niečím ako je operný spev. A takto sa nejako starám cez mikrosvaly o svoje bunky. Verím, že ma budete nasledovať a tieto techniky zvládnete na výbornú. Ideme spoločne na to.

Odporúčam vám spoznať svoje orgány na základe obrázkov a videí. Dobré sú koncentračné techniky do vnútra tela na svoje orgány.
https://www.cimax.sk/lieky/katalog-anatomia