Mimoriadne schopnosti ezoterikov

Spolu nahliadneme do sveta ezoterikov a ich starostlivosti o svoje zdravie. Ezoterik je osoba, ktorá v prvom rade žije do svojho vnútorného sveta a koncentruje sa do svojich orgánov, systémov, buniek. Teda ezoterik je niečo ako autista, ktorý sa zaoberá tým, čo má v sebe a neustále sa koncentruje a preniká hlbšie do seba. Ezoterik môže byť vzdelaný v oblasti medicíny a k tomu si cvičí svoje neuróny, aby vedeli prenikať a spoznávať to, čo majú v sebe.

Podobá sa to jaskyniarom, ktorí prenikajú do jaskynných priestorov. Ezoterik preniká do seba psychickou koncentráciou a to až na úroveň prvkov svojho tela.

Samozrejme, že takéto prenikanie a skúmanie ľudského tela odhalí kde čo a tak ezoterik takéhoto typu môže priniesť zaujímavé poznatky o ľudskom tele. Nie každému je súdené, aby mimoriadne fenomény svojho tela využil, pretože je za tým nekonečné množstvo cvičení a koncentrácií. Z praktického hľadiska časovo náročná liečba.

A tak vám prinášam pohľad do kuchyne niektorých špičkových ezoterikov a ako sa títo jedinci liečia a starajú o svoje zdravie. Pokiaľ je záujem, tu si nájdete hlbšie zdroje na štúdium:

Ako trénovať bioenergetické reiki pre seba
http://www.meditacia.sk/2030-Reiki/
Ako trénovať Silva techniky pre seba
http://www.meditacia.sk/2065-Silva/
Ako dosiahnuť mimoriadne intuitívne schopnosti
http://www.meditacia.sk/2114-Vestectvo/
Základy nácviku liečiteľských schopností
http://www.meditacia.sk/2085-Liecitelstvo/
Jednotlivé prípady, ktoré sa riešili
http://www.meditacia.sk/1304-Poradne/
Rôzne techniky pre alternatívnu medicínu a liečiteľstvo
http://www.cimax.sk/lieky/alternativna-medicina


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Ezoterik využíva duchovnú cestu aj na to, aby vedel intuitívne odhadnúť stav svojho zdravia a určitým spôsobom ho vhodne využíval. Ezoterik neustále skenuje svoje vnútro a nielenže preniká do buniek svojho tela, ale svoje úsilie zameriava aj na prienik do bioenergetického tela, kde základom tvorby bioenergie sú malé orgániky vo vnútri buniek pod označením mitochondrie. Ezoterik preniká aj do svojich chemických pochodov sugeráciou uverenia a nespochybňovania, že užil zázračný liek hojaci všetko. Ezoterik tak isto preniká do hĺbky svojho nervového a neurónového systému za účelom kontroly a ovládnutia svojho myslenia a ukladania informácií. Ezoterik preniká aj do svojich psychických prejavov a reakcií.

Na jednej strane je to duchovná cesta a žitie v zmysle spoj sa so svojimi orgánmi a bunkami, spoznaj sám seba a ako vo vnútri človek funguje. Teda idea žitia do seba a venovať čo najviac času svojmu vnútornému svetu. Nie je to samozrejme uzavretie sa do vyfantazírovaných svetov ako sa to deje pri artisticky ladených jedincoch. Ezoterik preniká do svojho vnútra na základe medicínskych poznatkov a skúseností. Ezoterik preniká do svojho vnútra každodennou koncentráciou a pomalým a systematickým budovaním centier trvalého prieniku do svojho tela. Trvalé centrá buduje v neurónových oblastiach. Výsledok je, že v neurónoch vznikajú takzvané biozariadenia, ktoré po mnohoročnom výcviku realizujú prienik ezoterika na ktorúkoľvek úroveň v momente sekundy. Takýto stav sa dá dosiahnuť hlavne každodenným mnohoročným cvičením niektorej zo schopností ezoterika.

A tu je ten jedinečný fenomén ezoterikov a to je schopnosť vo svojich neurónoch budovať množstvo biozariadení, bioschopností a biocentier. Ezoterik v zásade v neurónoch svojho tela buduje systematicky množstvo schopností a tie mu potom dovoľujú robiť ezoteriku nepatologicky. Tieto centrá v neurónoch sú základom prieniku do seba, ale prienikov aj do makrokozmu ako sú planéty, súhvezdia, galaxie a iné kozmické objekty. Tieto budované centrá umožnia ezoterikovi prienik aj do mikrokozmu častíc.

Ezoterik sa samozrejme musí starať o svoje zdravie ako každý bežný človek a aj to tak robí. Ezoterik pod liečbou vlastného tela a psychiky má aj ďalší cieľ a to dokončiť mimoriadne hlboký prenik do svojho vnútorného sveta.

Silva programovanie
Ezoterik využíva a to hlavne Silva programovanie pre športovcov, aby mal záujem sa liečiť a preliečovať. Pokiaľ možno trvalo ezoterik ukladá vhodné predstavy o neustálom dosahovaní dobrého zdravia, a tak isto vymazáva nevhodné predstavy a pocity o tom, že by sa nechcel starať o svoje zdravie. V programovaní ezoterik do svojej pamäte ukladá veľké množstvo obrazov o tom, ako sa o svoje zdravie stará a čo všetko chce a musí zrealizovať. Dokonca si vo svaloch vytvára pri programovaní mikropohyb – ako keby činnosti vedúce k zdraviu fyzicky pri programovaní vykonával. Ide o mikropohyb vo svaloch v stave pocitu, že ho niekto môže hocikedy zavolať – ako osobu zamestnanú v pohotovostných zložkách. Teda v tele je určité napätie a vzruch vo svalových platničkách. Programovanie predstáv starostlivosti o zdravie má každodenný charakter a k nemu patrí aj logické premýšľanie, ako sa o svoje zdravie treba starať.

http://en.wikipedia.org/wiki/Silva_Method
http://www.meditacia.sk/2065-Silva/
http://www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/AVS_mo…

Techniky koncentrácie
Koncentračné techniky do seba. Ezoterik sa vie mimoriadne dobre koncentrovať a psychicky prenikať do svojich orgánov a systémov v tele. Bežný jedinec sa do svojho tela koncentruje minimálne iba tak do časti mozgu a do tela sa koncentruje iba v prípade chorobnosti. Napríklad lekár je osoba, ktorá vyštudovala medicínu a koncentruje sa hlavne na telo a do tela iných osôb, ktoré lieči. Ezoterik vie o svojom tele toho veľa a pokiaľ možno zo všetkých oblastí medicíny. Ezoterik pozná a vie, čo vo svojom tele má a ako to funguje. Zároveň sa neustále koncentruje v prvom rade do svojho vnútra a doslova vedome a cielene preniká do svojich orgánov, buniek, orgánikov, bielkovín a aminokyselín. Tieto prieniky robí v priebehu 20. rokov. Ezoterik cvičí postupne a milimeter za milimetrom. Nepostupuje rýchlo, ale pomaličky a systematicky celých dvadsať rokov. Takýto postup dovoľuje vo svojich neurónoch vybudovať si trvalé centrá na takýto prienik. A vlastne po zbytok života bude v stotine sekundy schopný preniknúť kdekoľvek v tele. Tento koncentračný proces pripomína život autistu, ktorý žije do seba a nie do vonkajšieho sveta. Ezoterik skutočne žije do svojho vnútorného sveta, ale na rozdiel od autistu ide do svojho tela žiť dobrovoľne a cielene. Ezoterik si vo vnútornom svete svojho tela nevytvára svet podľa svojej fantázie. Ezoterik preniká do svojho vnútra plánovite a systematicky. Spoznáva svoje vnútro cez systém medicíny a pripravuje ho na to, aby nakoniec z upraveného vnútorného sveta začalo psychickou koncentráciou prenikať do vonkajšieho sveta okolo ezoterika.

Takýto masívny prienik do svojho vnútorného sveta dovoľuje dobre kontrolovať, čo sa v tele ezoterika deje. A tak isto ezoterik môže vo vnútri svojho tela účinne zasahovať. Teda koncentračnými prienikmi sily vôle z oblasti veľkého mozgu vie ezoterik veštecky a intuitívne diagnostikovať, čo sa deje v jeho vnútornom svete a to aj využíva na samoliečbu a samouzdravenie.

http://www.i-psychologia.sk/view-231.php
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pozornos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Klasifik%C3%A1cia_v%C3%BDvinov%…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Specifick%C3%A9_poruchy_u%C4%8D…

Techniky prirodzeného zlepšovania zraku
Vekom sa zhoršuje zrak človeka. Ezoterik vedome cvičí techniky prirodzeného zlepšovania zraku a mnohoročným cvičením si vytvára vo svojich neurónových oblastiach trvalé centrá na kontrolu svojho zraku. Ezoterik prenesie svoju koncentráciu z očných buliev do zadného zrakového mozgu a tu sa koncentračne usadí. Aj rozumovo chápe, že v skutočnosti človek vidí vďaka zadnému zrakovému mozgu a nie očiam. Zároveň si uvedomuje, že oči sú aj kamera aj premietačka zároveň. Ezoterik desiatku rokov neustále cvičí to, aby neuróny spánkové, temenné a predného mozgu podporovali procesy videa a spracovanie obrazu. Ezoterik cvičí aktívne a denne prirodzené zlepšenie zraku. A nemá rád očného lekára – vystačí si sám.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zrak
http://sk.wikipedia.org/wiki/Oko
Základy očnej jogy
http://www.porada.sk/archive/index.php/t-25094.html
Dierkované okuliare na zlepšenie zraku
http://www.treneroci.sk/
Kniha na liečenie očí Batesovou metódou
http://www.martinus.sk/?uItem=9362

Technika kontrolovanej sugerácie a prieniku do bielej mozgovej hmoty v neurónoch
Prienik do biochémie. Ezoterik si je vedomý, že ako koncentračne preniká do orgánov, systémov a buniek tela, tak musí vstúpiť aj do procesov vlastnej biochémie. A to realizuje cez systém sugerácie a uverenia, že práve vypil pohár zázračnej látky a nesmie nijako spochybňovať, že táto látka ho omladí. Táto technika vedie k tomu, že z ústnej dutiny ide tento podnet do bielej hmoty mozgovej a tam sa vyprodukujú liečivé hormonálne látky. Ide tu o proces, keď osobe stačí na liečbu homeopatikum a ona ju dokáže podporiť vnútornou koncentráciou a vierou v zázračnosť homeopatika. Teda takáto osoba vyprodukuje v bielej časti neurónov také hormonálne látky, ktoré mimoriadne dobre násobia silu homeopatika a robia z neho mimoriadne účinný liek. A tento fenomén ezoterik využíva na to, aby kontroloval vlastnú biochémiu a dokázal ju aj určitým smerom posunúť a aj takto sa preliečovať.

http://www.meditacia.sk/4462-1-Teoria-Ucebnica-ezoteriky/502…
http://www.meditacia.sk/1314-Dennik-Terapeuta/322-Halucinaci…

Technika systému prány uloženej v mieche
Prienik do miechy a zobudenie systému riadenia tela dieťaťa. Ezoterik pri plánovaných a systematicky realizovaných prienikoch do svojho tela objavuje mechanizmus, ktorý v tele človeka zostáva ešte z obdobia embrya a plodu a to je riadenie tela miechou. Tento systém sa v priebehu niekoľkých rokov po narodení uzatvára a jeho funkciu preberá veľký mozog. Ale tento systém v mieche nezaniká a je ho možné zobudiť – niekoľko rokov aktivizovať a potom využívať na lepšie fungovanie tela.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Miecha
http://www.profimedia.sk/fotografie/dieta-anatomia-s-organmi…
http://primar.sme.sk/c/4116552/virtualna-anatomia-vyvoj-plod…

Technika hadej sily v maternici a prostate
Prienik do prostaty alebo maternice a hadia sila. Ezoterik spoznal aj jedinečné sily spiace v maternici a v mužskej prostate. Dajú sa spúšťať vtedy, keď je osoba prechladnutá a má v sebe nevhodné mikroorganizmy. Z tejto oblasti potom prúdi do tela špecifická energia a špecifické hormonálne látky. A ezoterik sa mnohoročnými cvičeniami naučí túto silu využívať.

http://www.cimax.sk/lieky/gynekologia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Predstojnica

Špecifická technika okolo pupka pod označením TUMO
Prienik do oblasti pupka a technika TUMO. Ezoterici pri prienikoch do svojho tela objavujú v okolí svojho pupku ďalší funkčný, ale zabudnutý systém a tiež z embryonálneho obdobia. U embrya sa v oblasti prepojenia s pupočnou šnúrou vytvorila špeciálna hormonálna žľaza, čo je bezpečnostný systém v prípade poškodenia hormonálnej sústavy matky alebo jej dočasného skolabovania. V oblasti pupočnej šnúry je zvnútra embrya aj špecifická nervová sústava. Tieto dve sily tu možno meditačnými technikami zobudiť a využiť v prospech zdravia ezoterika.

http://www.youtube.com/watch?v=BESrdlf-cPg&feature=resu…
http://www.putnici.sk/newsread.php?newsid=1665
http://tajomstva.org/nabozenstva/vnutorny-ohen-tumo/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tummo
http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2008110001
http://www.ultrabeh.sk/view.php?nazevclanku=Maratonski-mnisi…
http://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini
http://www.unitaria.cz/plzen/slozky/casopis/SC_2007_4.pdf
http://www.padmacahaya.com/rktummo/rktm10.html
http://www.h2amedia.com/rt.html
http://features.kodoom.com/en/health-science/mind-over-body-…
http://www.youtube.com/watch?v=_zBNHGWMju0

Ešte špeciálnejšie techniky do oblasti brušného mozgu
Prienik do brušného mozgu a technika vyhrážania sa smrťou, správne genetické zmeny v organizme. Ezoterici prenikajú koncentračne do svojho tela a v oblasti tenkých a hrubých čriev objavujú takzvaný brušný mozog, o ktorom sa toho veľa nepíše ani v samotnej medicíne. Brušný mozog je množstvo drobných ganglií, v ktorých sú uložené zhluky neurónov veľkosti špendlíkovej hlavičky a navzájom sú pospájané nervovými dráhami. Je ho možné prinútiť k vhodným genetickým zmenám. Vhodné sú predstavy jaskýň – stačia obrázky. Fyzicky je potrebné robiť terapie s jadrovým mydlom, solfatanové kúpele – čo je vlastne kúpeľná síra, mazanie sa hlinou z jaskýň (postačí aj z kameňolomu). Pomáha to na to, aby sa v tele a hlavne v tukových bunkách začali produkovať hormonálne látky. Tukové bunky upravia svoje vnútro a geneticky sa vhodne pozmenia.

Treba dať pozor na to, aby miesto na genetické zmeny vybral brušný mozog a nie človek. Organizmus cez brušný mozog je napríklad schopný modifikovať pľúcne bunky, aby pomáhali obličkám čistiť krv. Brušný mozog je schopný geneticky modifikovať bunky svalov a spraviť náhrady hormonálnych žliaz a aj pankreasu. Brušný mozog je schopný spraviť náhrady v okostici na povrchu kosti a spraviť tu nové detské žľazy alebo produkovať napríklad nové krvné doštičky ako náhradný zdroj. Ale brušný mozog hlavne modifikuje tukové bunky na to, aby produkovali údržbové hormóny, produkovali náhrady za hormonálne žľazy. Tráviace enzýmy sa môžu tvoriť v náhradných miestach žalúdka a hrubých čriev.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Mozog
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tenk%C3%A9_%C4%8Drevo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hrub%C3%A9_%C4%8Drevo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neuron

Hnedý tuk a v ňom niečo ako lekáreň
Rezervné systémy v hnedom tuku. Ezoterik sa neustále koncentruje do oblasti hnedého tuku v tele lebo vie, že tieto oblasti sú rezervoáre rôznych liečivých látok. Hnedý tuk je niečo ako prírodná lekáreň a treba sa starať, aby bola vždy plná a pripravená poskytnúť organizmu liek v prípade núdze a vyčerpanosti.

Treba dobre odlišovať, čo je to vodovitý tuk, biely tuk a hnedý tuk a pozor na zjednodušený pohľad na tuk ako niečo len škodlivé. Tuk môže mať pre človeka jedinečný význam a zaslúži si názov tukový orgán.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bd%C3%BD_tuk

Mentálna akupunktúra a jej účinky
Akupunktúrne body v koži. Ezoterik cvičí trvalo a to aj desiatky rokov prienik do kože a tu zobudí skoro všetky akupunktúrne body. Ezoterik neustále cvičí predstavy o akupunktúrnych bodoch a postupne si vo svojich neurónoch vybuduje centrum pre trvalý prienik do akupunktúrnych bodov a bude systém akupunktúrnych bodov využívať trvalo v prospech svojho zdravia. Ezoterik silou vôle a predstavivosti je schopný aktivovať body akupunktúrnych dráh svojho tela súvisiacich s orgánmi a systémami tela.

http://www.cimax.sk/lieky/alternativna-medicina
Tu si nájdete napríklad aj akupunktúrne dráhy
http://www.gnostik.szm.sk/akupunktura.htm
http://www.arcoiris.cz/drahy.html
http://www.meditacia.sk/1267-Akupresura-poradna/1642-Akupres…

Bioenergetický systém človeka a ako si ho udržiavať
Prienik do bioenergetického systému tela. Ezoterik cvičí systematicky reiki systém za účelom udržania si tvorby bioenergie vo vnútri buniek. Bioenergia sa tvorí vo vnútri buniek a môže za to drobný orgánik, ktorý sa volá mitochondria; v každej bunke produkuje z chemických látok bioenergiu. A ezoterik má trvalý záujem, aby jeho telo malo dostatok bioenergie, ktorá sa neustále z tela stráca. Ezoterik cvičí organizovanie svojich buniek, orgánov a častí tela ako reálne magnety. Tak isto má psychický vzťah k magmatickému jadru planéty Zem. Ezoterik svoje bioenergie organizuje na spôsob magmatického jadra Zeme a zadržiava magnetické sily magmatického jadra planéty Zem okolo seba.

Tajomstvo kostrového svalstva pod veľkými svalmi
Nácvik a otvorenie kostrového svalstva. Ezoterici toho zoskupenia vedia o kostrovom svalstve pod veľkým svalstvom a dokážu ho špeciálnymi cvičeniam zobudiť a rozvinúť ako náhradné svalstvo. Ide o cvičenia ako keby ste boli od narodenia pokrivení. Teda jedna noha je kratšia a panvová kosť je šikmá, jedno plece je vyššie, hlava ovísa. Spojte tieto postoje s cvičením pilates a postupne si zobudíte kostrové svalstvo. Teda niečo ako pohyb v čudných pozíciách. Výhoda je ďalšie výkonné svalstvo a to sa zíde v staršom veku.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pilates
http://en.wikipedia.org/wiki/Pilates
http://www.cimax.sk/lieky/pilates

Mikronatrhávanie svalov a ich potenciál pre zdravie
Veľké nosné svalstvo ezoterik udržuje mikronatrhávaním. Ide o techniku cvičenia v posilňovni na lankových ťahačoch až do bolesti. Ide o techniku, kde sa svaly regenerujú nie cez delenie buniek, ale cez mikropoškodenia. A to je iný systém udržania svalov v dobrej kondícii a mladosti.

Pozor, v odbornej literatúre sa veľmi nerozlišuje medzi nosným svalstvom a kostrovým svalstvom, ktoré sa nachádza pod veľkými svalmi. Treba si toto uvedomiť. Teda pod kožou a tukom je nosné svalstvo – veľké svaly. Ale pod týmito svalmi je ešte náhradné svalstvo a to je kostrové svalstvo. Často je nerozvinuté.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sval
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sval

Tajomstvo japonskej kuchyne a kokosového oleja
Starostlivosť o krvnú a lymfatickú plazmu. Ezoterik vie o tom, že okolo 50. roku života dochádza k útlmu a zmenám v systéme tráviacich hormónov a produkcii základu krvnej a lymfatickej plazmy v pečeni. A preto je v tomto veku vhodné zmeniť stravovacie návyky a prejsť na systém japonskej kuchyne. Ryža, sója, detská výživa, Sunar, ryby, probiokultúra. V 50. roku života má skoro každý prebujnenú kandidózu v tráviacom trakte a to chce kokosový olej po treťom lisovaní a to trvalo vo výžive, aby sa kandidóza nerozrástla do celého tela. Krvná plazma sa udržuje užívaním panenského kokosového oleja z prvého lisovania. Kokosový olej má podobné zloženie ako bielkovinový základ krvnej plazmy a jeho konzumácia zvyšuje kvalitu krvnej plazmy. Úprava trávenia k tomu, aby bunky tela boli vhodne vyživované.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Krv
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krvn%C3%A1_plazma
http://sk.wikipedia.org/wiki/Krvn%C3%A1_skupina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kokosov%C3%BD_o%C5%99ech
http://www.biomajak.sk/bio-potraviny/oleje/kokosove-oleje/

Čo je depresia a ako sa s ňou pracuje
Ezoterik má rád depresie a melancholické stavy. Je si vedomý, že po 40. roku života budú depresie a melanchólie súčasťou jeho života. Pretože ezoterik sa trvalo mení, vzdeláva a upravuje svoju psychiku meniacim sa udalostiam. A tak nemá zmysel sa snažiť o to, aby ezoterik bol bez depresie a melanchólie. Pod depresiou si predstavte, že v psychike sa zablokuje niektorá z emócií a to buď radosť, smútok, hnev alebo zlosť. A pri melanchólii sa blokuje chuť pohybovať sa, chuť pracovať psychicky alebo fyzicky, vzniká chuť na samovraždu. Depresia a melanchólia sa rieši v rovine mentálnej a predstáv ako vás depresia zničila a v predstavách akože vážne zomierate. Teda trvalé úsilie vychádzať a znovu vchádzať do týchto stavov. Pokiaľ sa chcete meniť a vyvíjať, tak po 40. roku života to nepôjde bez života v depresiách a melanchóliách.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Depresia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese_%28psychologie%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Melancholie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Em%C3%B3cia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce

Aké možnosti dáva autohypnóza
Autohypnotické schopnosti a hypnotická osobnosť. Ezoterik si buduje v priebehu mnoho rokov osobnosť, ktorá má neustále zároveň nočné aj denné vedomie a nie úplne denné a úplne nočné vedomie. Pokiaľ má ezoterik 20 rokov, tak sa mu v epifýze, ktorá je v strednom mozgu – stred hlavy – produkuje dosť spánkového hormónu a spánok je jedna radosť. Ale po 30. roku života produkcia spánkového hormónu klesá. Keď k tomu pridáte aj mimoriadne intenzívne psychické vyťaženie a neustále potrebné vzdelávanie, k tomu aj softvér, hardvér a svet informačných technológií, tak optimálny spánok je narušený. Ezoterik je osoba, ktorá je zaťažená prísunom aj jedinečných informácií a to priamo neurónmi svojho tela. U bežných ľudí je vnímanie iba zmyslami, ale u ezoterika je prísun informácií organizovaný aj priamo cez jednotlivé skupiny neurónov. A tak zdroje informácií sú mimoriadne intenzívne a silné. Ezoterik potrebuje už v priebehu dňa spracovávať množstvo informácií a nenechať to iba na noc. To by z toho spánku moc nemal. A tak isto potrebuje kontrolovať aj nočné stavy a dôsledne zrealizovať údržbu a obnovu a dosiahnuť to hlavné, aby sa cez biochemické pochody udiali požadované genetické zmeny v organizme a zmeny hlavne vo vnútri buniek a tam v hladkých a drsných endoplazmatických retikulách a tam v bielkovinách a aminokyselinách. Ide tu o nutné zmeny a prispôsobenie sa starnutiu, novému spôsobu myslenia a tomu, čo sa vonku udeje.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za
http://www.meditacia.sk/1335-Snova-skola/6988-Co-noveho-v-ob…

Nácvik zvyšovania dobrej intuície a odhadu
Schopnosť veštecky vnímať dianie vo vlastnom organizme. Ezoterik si prienikom do zadného zrakového centra vytvára výborný predpoklad na zdokonalenie mimozmyslových schopností: prenikať do svojho tela, prenikať aj mimo svojho tela, prenikať do tela inej osoby, psychicky prenikať do kozmu a tak isto prenikať do mikrosveta častíc. Ide o psychický prienik realizovaný cez neuróny v tele ezoterika. Ezoterik si musí v neurónoch vybudovať schopnosť dekódovať prinesené informácie zo psychických prienikov a je jedno, kde psychicky preniká. V tomto prípade sa psychicky preniká do orgánov a systémov v tele, do buniek, orgánikov, chromozómov, bielkovín, aminokyselín a prvkov. A ezoterik sa naučí prekódovať vo svojich neurónoch získané informácie do orgánov. V zásade sa preniká do orgánov a buniek tela ako to robí medicínske zariadenie tomograf, EEG a napríklad magnetická rezonancia. Samozrejme, ezoterik má vo svojich neurónoch mnohoročne cvičenú schopnosť prenikať do svojich orgánov a buniek cez špeciálne upravené vlastné bioenergie alebo magnetizmus magmatického jadra Zeme. Magnetická rezonancia prenikne cez telo pacienta a zistené informácie prenesie na počítač a lekár to potom vyhodnotí. Tento systém lepšie pochopíte, keď si predstavíte, ako funguje röntgen, röntgenový snímok a lekár, ktorý ho vyhodnotí a určí diagnózu.

Na mimozmyslové vyhodnotenie toho, čo ezoterik zistil pri určitom psychickom prieniku do tela je potrebné, aby intenzívne študoval medicínsku diagnostiku a zároveň testoval seba a iné prípady a postupne vo svojich neurónoch si vyrobil bioautomat na dekódovanie toho, čo pri psychickom prieniku zistil.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%A1tenie
http://www.meditacia.sk/2114-Vestectvo/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tarot
http://www.meditacia.sk/2112-Vestecke-zaklady/1516-Prutkarst…
http://www.meditacia.sk/1257-Kineziologia-poradna/
http://www.meditacia.sk/1270-Virgula-poradna/3626-Zasvatenie…
http://www.liecive-kamene.sk/kyvadla-virgule/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Virgule
http://en.wikipedia.org/wiki/Dowsing
http://www.numerologia.sk/

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.