Metabolizmus spracovania živín

Problematika trávenia respektíve presnejšie povedané chemického a mechanického spracovania potravy je mimoriadne zložitá a komplikovaná.
Na jednej strane sú tu rôzne zdroje potravín. Potom je tu spôsob ich spracovania a úpravy. Suroviny na výrobu potravín môžu byť prírodné, teda rastliny a zvieratá žijú v divokej prírode. Týchto zdrojov potravín začína byť málo, sú vzácne a sú súčasťou prírodných rezervácií, kde sa nerobia žiadne ľudské zásahy. Pralesné rezervácie.

Potom máme divoko rastúce rastliny a divoké zvieratá v oblastiach, ktoré človek obhospodaruje ako napríklad lesy a pasienky. Už to nie sú divoko rastúce alebo úplne divoko žijúce objekty bez zásahu ľudskej ruky. Napríklad zvieratá sú prikrmované, očkované. Stromy sú zámerne pestované. Rastliny sa voľne krížia so záhradnými alebo poľnými rastlinami. Potom sú tu umelo šľachtené rastliny poľnohospodárskeho charakteru, ktoré sú súčasťou umelo obrábanej pôdy ako orba, hnojenie, chemická ochrana. Zvieratá sú šľachtené pre mäso, mlieko, kožu, vlnu, vajíčka a podobne a sú chované v špecializovaných chovných zariadeniach. Potom vznikajú mimoriadne šľachtené rastliny a zvieratá, ktoré treba označiť ako geneticky upravované a šľachtené rastliny v laboratórnych podmienkach. Napr. geneticky modifikovaná kukurica, genetická modifikácia buniek pavúka a kozy, ktorá dáva v mlieku špecifické bielkoviny podobné pavučine: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/889951.stm

Potom sú to zvieratá a rastliny pestované v ekologickom hospodárstve za prísnych podmienok, kde pôda nesmie byť hnojená 10 rokov do minulosti a nesmie sa chemizovať a hnojiť. Ekologicky čisté potraviny a ekologicky čisté spracovanie potravín z ekologického hospodárstva. Potom sú tu genetickým výberom šľachtené liečivé bylinky, u ktorých je požiadavka zvýšiť percentuálne zastúpenie účinných a liečivých látok. Hovoríme o doplnkovej potrave a liečivách bez potreby testovania účinnosti a lekárskeho predpisu.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Špecifické pestovanie je pestovanie mikroorganizmov ako sú kvasinky rôzneho druhu kvasenia, rôzne druhy húb ako je napríklad kombucha, probiotické kultúry do jogurtov. Tiež všetky druhy vajíčok je mimoriadne špecifická potravina, ako aj chov a konzumácia hmyzu a napríklad rias. Ľudožrútov potešilo aj ľudské mäso. Špeciálnym druhom potravy je aj materské mlieko. Prípadne ľudský moč ako liečba v liečiteľstve pod názvom urinoterapia.

Nasleduje oblasť rôznych druhov spracovania potravín za rozličným účelom. Ide napríklad o konzumáciu v surovom stave: zelenina, ovocie, rybie mäso, tulenie mäsa. Ide o konzumáciu potravín, ktoré sú takzvane biologicky mŕtve potraviny a sú to potraviny mrazené, pečené, varené, údené, chladené, drvené a navzájom kombinované. Ide o potraviny mŕtve a určitým spôsobom upravené. Takéto potraviny sú upravené tak, aby boli ľahšie stráviteľné a zároveň sú ľahšie stráviteľné ako surová potrava.

Určité druhy látok na konzum sú upravené ešte výraznejšie. Napríklad sú zbavené v prípade obilovín lepku a sú podávané jedincom, ktorí nedokážu stráviť lepok – bezlepková strava. Niektoré potraviny sú spracované ešte do väčšej hĺbky. Napríklad zo srvátky, ktorá zostane po skysnutom a zrazenom mlieku, sa spracuje na kazeín a potom sa využije na potravu pre športovcov na rast svalov. Zo zemiakov izolujeme škrob, z nezrelých jabĺk pektíny. Veľa prírodných látok je izolovaná z rôznych rastlín a stromov. A tak isto mnoho liekov sa získa zo zvieracích produktov. Pre športovcov sa zaviedli proteíny na rast. Dokonca niektoré vitamíny sa vyrobia zo syntetických látok a napríklad aj hormonálne látky sa vyrábajú synteticky. Z baktérií sa vyrobí penicilín. Pomocou mikroorganizmov sa vyrobí napríklad Ca – biologický vápnik a biologické železo Fe. Človek vyrobí napríklad tráviace enzýmy, ale aj inzulín. Človek sa vie z klasických potravín prepracovať k takzvaným infúznym vyživovacím roztokom, ktoré sa pacientovi môžu dať aj rovno ako žilová výživa. Teda človek dokázal doslova pri vyživovaní obísť celý tráviaci trakt a výživu dostane rovno cez žilu do tela.

Špeciálnymi postupmi sa spracúva výživa pre novorodencov, kojencov a deti. Je to výroba produktu, ktorý sa svojou skladbou blíži materskému mlieku. Tak isto je tu priemysel produkujúci výživu pre športovcov a je toho určite viacej. Ale ide tu o jedno, tieto produkty nepotrebujú dlhú cestu trávenia, sú upravené na rýchle strávenie a rýchly prechod k bunkám. Dieťa nemá ešte rozvinutý tráviaci systém. Iba sa začína podobať tráviacemu systému dospelej osoby. Športovec a to vrcholový profesionál nepotrebuje po súťaži zaťažovať organizmus ďalším trávením a teda musí dostať do vnútra čo najrýchlejšie živiny a regenerovať bunky, aby na druhý deň podal znovu vrcholový výkon. Osoby po 40. a 50. roku života už nemajú kvalitu trávenia ako osoba v 20. a 30. roku života. A teda už nedokážu vyživiť bunky svojho tela dostatočne. Pre tento vek je vhodné sa vrátiť k strave zo Sunaru, detskej výživy, ale aj výživy pre športovcov. K tomu základ japonskej výživy a to ryby, ryža, riasy, kokosový olej, ovocie, zelenina, zemiaky. Minimálne mäso, múka, tuky a oleje. Samozrejme, osoba sa takto stravuje preto, aby si udržala výkonnosť a to hlavne psychickú, ale aj fyzickú. Na fyzickú výkonnosť treba aj komplex fyziologických cvičení pre kondíciu svalov ako strečing, pilates, posilňovanie, chôdza, plávanie, joga, dychové cvičenia a všeličo iné. Touto témou fyzickej výkonnosti aj po 50. roku života sa budem zaoberať osobitne.
Mimoriadne špecifické vyživovanie je vlastne z toxínov v ľudskom tele. Žila do pečene slúži na to, aby priviedla toxické látky a z nich pečeň vyrába vhodné látky pre telo. A takto nejako to robí aj hypofýza.

Vyzbieral som webové stránky hlavne z Wikipédie, ale aj z internetu. Je to ďalší zdroj doplňujúcich informácií o ľudskom trávení.
Výživa je súbor biochemických reakcií v tráviacom systéme
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BD%C5%BEiva
Metabolizmus spracovania glukózy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gluk%C3%B3za
Metabolizmus aminokyselín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminokyseliny
Metabolizmus mastných kyselín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mastn%C3%A1_kyselina
Metabolizmus vitamínov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn
Metabolizmus anorganických látok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anorganick%C3%A1_l%C3%A1tka
Biochémia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biochemie
http://en.wikipedia.org/wiki/Biochemistry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metabolismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klinick%C3%A1_biochemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Molekul%C3%A1rn%C3%AD_biologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovan%C3%BD_org…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetick%C3%A9_in%C5%BEen%C3%BD…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klinick%C3%A1_hematologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enzym
http://en.wikipedia.org/wiki/Immunology

Zdroj foto: http://www.wikipedia.org/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.