Krvné doštičky

Keď chcete lepšie pochopiť, o čom sú trombózy a embólie, mali by ste si niečo naštudovať o krvi a krvných doštičkách. Krvné doštičky vznikajú v kostnej dreni. Tá sa nachádza vo vnútri niektorých kostí. Teraz je otázka, či sa tvorí veľa krvných doštičiek alebo málo. Veľa ide do rizika trombóz a embólií. Málo krvných doštičiek znamená riziko vykrvácania. Prebytky krvných doštičiek môže regulovať slezina, ale musí byť zdravá.

Keď nie je, je zle a krvné doštičky, ktoré v tejto fáze vyzerajú ako snehové vločky, sa začnú kdesi ukladať. Keď je v krvi veľa bielych krvných doštičiek a začne ich látka z mozgu premosťovať s červenými krvinkami, je zle. Deje sa tak pri zlomenine, poškodení svalu, popáleninách, operáciách maternice, operáciách celkovo, veľkej modrine, užití antikoncepcie alebo hormonálnej liečby. A aj trhanie zubov môže spustiť čokoľvek. Biele krvné doštičky sa môžu viazať napríklad na cholesterol alebo iné usadeniny. A všetky usadeniny zmiešané s krvnými doštičkami môžu začať putovať do nôh alebo do pľúc. A nemusia minúť ani srdce, mozog, či samotnú kostnú dreň. Teda všetko môže skomplikovať chémia pečene, tenkého čreva, tukových buniek, svalov a nevhodné pochody v týchto oblastiach.

Využite vyhľadávaciu lištu Google na oboznámenie sa s problematikou krvných doštičiek.
{banner zone=adsense-vyhladavanie} ”Fibrinogén, Protrombín, Tromboplastín, Ca2+, Proakcelerín, Akcelerín, Konvertín, Plazmatické globulíny, Vitamín K, Protrombín trombín, Konvertín akcelerín, Fibrín, Prokonvertín, Proakcelerín, Faktor I. – XIII.”


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

A je tu ďalší faktor a to sú choroby srdca a rýchlosť prietoku krvi. Najhoršie je, keď jedna trombóza alebo jedna embólia, ktorá vznikne náhodne, putuje do mozgu a tam zablokuje cievy, žily, ale často aj medzibunkový priestor. Veštecký prieskum osôb starších ako 50 rokov naznačuje, že každá osoba má do určitej miery upchávané medzibunkové priestory a často aj samotné bunky. Veštecký prieskum som robil na vzorke náhodne vybratých jedincov. Lekársky diagnostikovaná embólia a trombóza je problém. Ale upchávanie buniek a medzibunkového priestoru je problém skoro každej osoby po 50. roku života.

Pokúsil som sa veľmi zjednodušene povedať a napísať, ako pochopiť proces trombóz a embólií. No nechcel som ísť do oblasti biochémie a spraviť tento príspevok nezrozumiteľný. Pretože tieto procesy majú množstvo variantov a kombinácií. Ale o tom niekde inde.

Wikipédia dáva dobrý prehľad o krvných doštičkách
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krevn%C3%AD_desti%C4%8Dka
http://en.wikipedia.org/wiki/Platelet
Obrázky krvné doštičky
http://www.google.sk/search?q=krvn%C3%A9+do%C5%A1ti%C4%8Dky&…
Testy na meranie stavu krvných doštičiek
http://www.lymfom.sk/?id=45
Proces zrážania krvi prostredníctvom krvných doštičiek
http://referaty.aktuality.sk/krvne-dosticky/referat-2649
Vyšetrenie krvného obrazu
http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/o-vysetreniach/krvny…
Web o zrážanlivosti krvi
http://www.trombocytopenie.cz/
Obrázky krvných doštičiek na Google
http://www.google.sk/search?q=krvn%C3%A9%20do%C5%A1ti%C4%8Dk…
Anglicky sa volajú krvné doštičky Platelet a tu je množstvo obrázkov
http://www.google.sk/search?hl=sk&client=firefox-a&#038…
Videá o krvných doštičkách. Použite hlavne anglické slová platelets
platelet rich plasma, platelets animation, platelet aggregation
http://www.youtube.com/watch?v=0pnpoEy0eYE

Zdroj obrázku: Wikipedia.org
National Institutes of Health

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.