Kineziológia – ASMR – One brain

Klasická lekárska kineziológia
Čo je to pohybová sústava? Logicky povedané a vysvetlené, ide o naše kosti. K tomu pridáme svaly a k tomu šľachy okolo kĺbov. Základy kineziológie a to skôr z pohľadu klasickej športovej medicíny.

Samozrejme, nebudem tu všetko vysvetľovať do detailov. Vysvetlenia budú v rovine pochopiť celkovo, ako funguje systém vášho telového skeletu. Dole nižšie sa budem venovať alternatívnym technikám a metódam uplatnenia kineziológie.

Kostra človeka tvorí skelet. Na kostiach sú šľachami pripnuté a prirastené svaly. Svaly sú často obalené tukom a na povrchu je koža. Na kostiach sú zavesené a pripevnené orgány tela.

Miecha sa nachádza v chrbtici, ktorú tvoria stavce nad sebou a kúsok miechy a to predĺženej sa nachádza v mozgu. Miecha obsahuje neuróny riadiace celý pohyb človeka. Miecha je vlastne zväzok nervových dráh. Z miechy vychádza na jednu aj druhú stranu množstvo nervov. V mieche sú pohybové centrá a vzorec pohybu, či už pohybu, ktorý máme vrodený, a takisto pohybové vzorce, ktoré sme sa počas života naučili. Na starobu sa pohybové centrá kazia.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.
Profil má okolo 80 položiek, ktoré vyhodnotím.

Počas života často padáme a poškodzujeme si miechu. Ide o mikro poškodenia a keď je 30% miechy takto poškodenej, tak hrozí krívanie a palička. Pokiaľ sa osoba zraní a poškodí viac ako 40% miechy, tak hrozí trvalé ochrnutie. Dôležitý je aj vývoj a cvičenie pohybových vzorcov jednak u detičiek v mladšom veku, ale aj nácvik nových pohybových vzorcov v starobe. Špeciálne sa trénujú pohyby u športovcov a aj sa zdokonaľujú v danej športovej disciplíne.

Choroby pohybovej sústavy a jej úrazy. Niekto má talent na šport. Niekto ten talent nemá. A niekto má počas života problém niečo zacvičiť, ale určite má talent na niečo iné. Vrcholový šport vyžaduje špeciálne cvičenia od raného detstva. Špeciálnu starostlivosť a aj špeciálnu výživu. Prípadne špeciálne druhy rehabilitácií.

Svaly na kostrovom skelete. Svaly nosné a tie veľké. Potom špeciálne svaly pod nosnými svalmi. V ezoterike ich voláme kostrové, teda náhradné svaly. Dajú sa špeciálnymi cvičeniami oživiť a zväčšiť. Cvičenia, kde jeden sval je zovretý ako v kŕči a ostatné voľne cvičia. Potom sa zase vyberie ďalší sval a vytvorí sa v ňom znovu stav zovretia a stuhnutia. Svaly hladké ako úpony na orgánoch. Keď sú zmrštené, tak orgán silne pracuje. Keď sa uvoľnia, tak orgány sú kľudnejšie. Špeciálny sval je srdcový sval a žalúdočný sval. Svaly pre určitý typ pohybu. Rýchlostné svaly. Vytrvalostné svaly. Niektorí majú takzvané uzlíkové svaly. Vytvorili cvičeniami s určitými váhami a opakovaním cvičení do bolesti a mikronatŕhania svalov. Niekto má svaly a svalové bunky v tvare slimákov.

Vedomá koncentrácia do svalov cez oči, uši, nos, ústa a končeky prstov. Schopnosť každého kopírovať pohyb iných osôb. Indigové deti kopírujú neskutočne presne pohyb inej osoby. Geniálne skopírujú klaviristu a zahrajú na klavíri, aj keď nikdy predtým na klavír nehrali. Osoby, ktoré nie sú schopné kopírovať pohyb iných a vždy to bude nekvalitný pohyb. Pohybový antitalent.

Poškodenia, úrazy a chronické stavy v kineziológii. Nedostatočná svalová výkonnosť. Príliš sedavý spôsob života. V starobe slabnutie svalov a nedostatok pohybu. Stačí, že osoba sa nehýbe, necvičí a nechodí, teda iba leží, tak stratí 30% kostnej hmoty. Atrofia svalov z rôznych dôvodov. Skracovanie niektorých svalov alebo rozťahovanie. Hrbenie z dôvodu rýchleho rastu u detí a hrbenie sa z dôvodu staroby. Osoba ide k zemi z dôvodu straty rovnováhy a skracovania svalov. Kĺbové oblasti a najčastejšia chyba je, že osoby svoj pohyb začínajú v kĺbových oblastiach, teda z kolien, bedrových kĺbov, stavcov chrbtice. Pohyb by mal vychádzať zo stredu každého svalu. Niektorí šialenci behajú tak, že pohyb začína nad kolenom, potom ide do kolena a potom pod koleno. A takto ich pohyb vychádza z každého kĺbu na tele.
Strata koordinácie pri niektorých pohyboch. Nesprávne reakcie pri pohybe. Ruka drží predmet a pustí ho predčasne. Osoba pohár nestihla položiť poriadne na miesto.
Nedostatočné napätie vo svaloch.

Špeciálna oblasť je samotné dýchanie a samotné pľúca. Pľúca na dýchanie potrebujú dýchanie cez bránicu pod pľúcami. Pobrušnica je blana a okolo svaly. K dýchaniu je treba menšie svaly okolo a medzi rebrami. V starobe treba cvičiť tieto drobné svaly a koordinovať ich pohyb s bránicou. Najlepší tréning je s trekovacími paličkami. Ich držanie je iné ako pri bežnom trekingu. Držia sa tak, že spodok dlane je položený zhora na vrch trekovacej paličky. Pútka na trekovacích paličkách sú tesne utiahnuté okolo zápästia. Je to ako cvičenie na mini hrazde.

Potom je tu problematika výživy svalov. Potreba kreatínu pri výžive svalov. Potom nitroglycerínu ako látky, cez ktorú sa dostáva výživa z krvi do svalov. Samozrejme, treba ďalšie výživové látky pre fungovanie svalov. Dôležitá je aj pulzná bioenergia pre činnosť svalov. Niečo ako aktivita prístroja Tens na slaboprúd. Vhodné aktivity práce v systéme Reiki energie. V staršom veku zapojiť do pohybu čo najviac svalov a obchádzať kĺbové oblasti pri pohybe.

Alternatívna forma kineziológie (One Brain)
Budem tu opisovať vlastnú prax v tejto oblasti a osobné skúsenosti z tejto oblasti alternatívnej formy kineziológie. V zásade by sme mohli povedať, že tu ide v konečnom dôsledku o to, aby svaly fungovali štandardne a aby sa podieľali na liečbe tela a orgánov.

Teda za také prvé vyšetrenie svalov a náprava ich stavu fungovania je test, pri ktorom sa testuje reakcia svalu na pohár vody a na pohár jedu. Položíte pohár vody pred seba a vaše svaly sa rozkmitajú a sú ochotné sa dotknúť pohára a vypiť ho.
Pri pohľade na pohár koncentrovaného jedu ruka ako keby zamrzla a nebola ochotná sa pohára ani len dotknúť. To je správny mikropohyb svalu. Bohužiaľ, niekto má opačnú reakciu a potom to treba napraviť. A to aj opakovanými cvičeniami.

Ďalší test smeruje k deltovému svalu na ramene z jednej aj druhej strany hlavy. Testovaná osoba predpaží ruku pred seba a testuje sa, koľko v tomto predpaženom stave vydrží. Stopky a zapíšete čas. Ide o test výkonnosti.

Ďalší test s deltovým svalom, ale aj svalmi predpaženej ruky sa spraví tak, že kineziológ svojou rukou tlačí ruku testovanej osoby dole a zisťuje, aký odpor bude ruka pacienta vyvíjať voči sile tlačiacej dole.

Potom je tu zase špeciálny test deltového svalu pri predpaženej ruke. Kineziológ sa klienta opýta, či chce mlieko. Pritom vie, že klient je alergický na mlieko. A deltový sval a svaly ruky musia začať tuhnúť a klásť odpor. Kineziológ tlačí na ruku klienta a ponúka mu kokosové mlieko. Ruka klienta klesá dole. Takáto má byť správna reakcia.

Ďalší test sa robí pomocou kyvadla. Klient si zoberie do prstov špagát a na konci špagátika je uviazaný napríklad kamienok. Klient si dá lakeť na stôl. Kineziológ ho požiada, aby kyvadielko roztočil a potom zastavil. Pokiaľ klient pokyny splnil, tak je všetko v poriadku a mikrosvaly fungujú dobre. Pokiaľ to nejde, klient musí tieto veci precvičiť. Až potom môže prísť ďalšie testovanie.

Klient má v prstoch kyvadielko a nad pohárom vody sa mu musí kyvadielko roztočiť. Nad pohárom koncentrovanej kyseliny sa kyvadlo musí zastaviť a ani sa nepohne.
Teda mikrosvaly si sami vyberú, čo je pre nich liečivé. Základ vešteckých techník.

Potom je tu technika prikladania rúk na orgány. Klient položí otvorenú dlaň na oblasť srdca a začne robiť cez ruku tlak na hruď. Tento tlak je už liečivá záležitosť. Treba mnohokrát opakovať a takto liečiť všetky orgány a oblasti tela. Dokonca je dobré robiť liečivý tlak na orgán dvomi dlaňami naraz. Jedna dlaň je dole a druhá dlaň je na nej zhora.

Ale klient získa aj určité informácie o stave svojho orgánu. Pokiaľ klient položil ruku na srdce a jeho srdce je choré, tak nedokáže v ruke vyvinúť silu a ruka nevládze tlačiť na hrudník. Dokonca padne dole. Keď sa tlak na hrudník zvyšuje, srdce je zdravé. To je ako veštecké zisťovanie zdravotného stavu orgánov tela.

Iná liečivá technika je položiť na určitú časť tela jednu dlaň na druhú a pokiaľ máte Reiki kurz alebo tvoríte v rukách teplo, prípadne si ruky zohrejete a pošúchate, tak zatlačíte a liečite tlakom svalov, ale aj energiou Reiki.

Potom sú tu ďalšie techniky a to techniky psychoterapeutickej kineziológie. Spomeniete si na udalosti, ktoré boli pre vás nepríjemné. Spomínate hlavne na pohyb, ktorý sa spája s nepríjemnými a trápnymi udalosťami, prípadne aj úrazmi. Koncentrácia na svaly. V momente predstáv sa svaly správajú, akoby nemali silu a nechceli sa hýbať a sú slabé. Postupne si predstavujete, ako by ste správne reagovali a ako by sa udalosť nestala a postupne vo svaloch naberáte silu. To je odstresovanie od nepríjemných udalostí. A napríklad to funguje aj na vlastný pôrod.

K tejto technike patrí aj predstava budúceho pohybu na dosiahnutie určitého rozumného cieľa. Volá sa aj sugescia toho, čo chcete dosiahnuť. Dobre sa vizualizuje a programuje pri cvičení alebo pri chôdzi.

Nasleduje kineziologická technika, kde klienta naučíte relaxovať rovno do vlastných svalov. Klienti nemajú radi túto techniku, lebo často majú vo svaloch nahromadený stres. Nechuť sa pohybovať a nič nerobiť a neriešiť. Postupne to klienta naučíte. Ale prvé odblokovanie môže byť doslova bolestivé a teda poriadne nepríjemné. Klientovi treba vysvetliť, že takýto priebeh je nutný. Klient sa naučí relaxovať svoje svaly a svalový stres a potom odstresované svaly môžu dokonca liečiť aj jednotlivé časti mozgu.

Techniky sú jednoduché:
1. prvá sa volá zamrznutý americký úsmev. Teda klient sa násilne usmeje a drží úsmev dlhšie. Usmieva sa ako blbec a úsmev nepustí.
2. dať si dlane dozadu na hlavu a zatlačiť a tlačiť a tlačiť.
3. klient alebo kineziológ šepká.
4. počúvanie vlastného dychu a dýchania.
5. koncentrácia na hlasivky a vydávanie tichých zvukov.
6. pozorovanie predmetov pred sebou a predstava aj spodku predmetov, ktorú nevidíte.
7. klient odmieta počúvať váš hlas.
8. kineziológ pohybuje chaoticky rukami pred svojou tvárou a klient to pozoruje.
9. dať si do úst kyslý citrón a akoby na tvári zamrzol tento kyslý pocit.
10. silná koncentrácia iba na jeden objekt a jeden podnet. Ostatné klienta nesmie zaujímať. Ale toto je už hypnotická technika.