Hormonálne žľazy – prehľad

Spravil som prehľad hormonálnych žliaz a vyzbieral som k nim dostupné internetové stránky. Hormonálne žľazy sú významovo najdôležitejšie časti ľudského tela, pretože produkujú látky, ktoré v ľudskom tele riadia všetky procesy či už život orgánov a buniek, ale aj informačný systém človeka. A mimoriadne dôležité sú aj bunkové jadrá a chromozómy v nich. Sú skutočne dušou riadenia celej našej existencie.

Hypofýza
http://sk.wikipedia.org/wiki/Podmozgov%C3%A1_%C5%BE%C4%BEaza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypof%C3%BDza
http://en.wikipedia.org/wiki/Pituitary_gland

Akromegalia – nadmerná produkcia rastového hormónu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akromegalie


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Adenóm je rastúci nádor hypofýzy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adenom_hypof%C3%BDzy

Vplyv užívania drog na hypofýzu
Systematické nezákonné užívanie drog aj tých ľahších najčastejšie vedie k tomu, že sa poškodí aj normálne fungovanie hormónov hypofýzy a tieto poškodenia sú trvalé a nedajú sa vrátiť naspäť. Robili sme v rámci liečiteľského výskumu veštecké skúmanie fungovania hormonálnej sústavy narkomanov a prípadnú možnosť uviesť hypofýzu do normálneho stavu fungovania. V žiadnom prípade sme nenašli možnosť toto poškodenie hypofýzy zvrátiť a hypofýzu uviesť do normálneho stavu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vislos%C5%A5_%28lek%C3%A…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Drogov%C3%A1_z%C3%A1vislost
http://www.cimax.sk/lieky/zavislost

Amygdala
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amygdala
http://en.wikipedia.org/wiki/Amygdala

Obrázky amygdala
http://www.google.com/search?tbm=isch&hl=sk&source…

Úzkostné stavy a celkovo emočné stavy v mozgu sa pripisujú práve amygdale

Máme klasické emócie ako hnev, radosť, smútok, strach. Potom je tu séria sexuálnych emócií ako láska, nenávisť, žiarlivosť, trúchlenie. Poškodenie alebo blokovanie emócií vedie k depresii a melanchólii. Trvalé stavy depresií a samovražedných melanchólií môže súvisieť s poškodením produkcie hormónov v samotnej amygdale.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Em%C3%B3cia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce

Korolen harmonizuje hormonálnu sústavu
http://www.bohatstvo-prirody.sk/roztrusena-skleroza-skleroza…

Ako funguje epifýza
Epifýza je hormonálna žľaza v strednom mozgu. Jej funkcia je spojená s ľudskou sexualitou a celkovou reprodukciou. U žien je epifýza spojená aj s obnovou vajíčok v maternici a obdobiami menzesu. Epifýza a žlté teliesko v maternici riadi obnovovanie vnútornej časti maternice. Vytvára sa v nej hormón melatonín, ktorý je zodpovedný za inhibíciu tvorby pohlavných hormónov. Hladina melatonínu je závislá na striedaní svetla a tmy. Jeho produkcia je najväčšia počas tmy. Schopnosť tvorby melatonínu sa vekom znižuje a s tým sú spojené problémy so spánkom.

Epifýza – šišinka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0i%C5%A1inka

Melatonín – spánkový hormón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Melatonin
http://www.dobry-spanek.cz/melatonin

Spánok
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nok

Liečba epifýzy
http://www.mixxer.sk/falcon/eshop/84-1-Vitaminy-a-doplnky-vy…
http://www.bohatstvo-prirody.sk/roztrusena-skleroza-skleroza…

Štítna žľaza
http://www.wikiskripta.eu/index.php/%C5%A0t%C3%ADtna_%C5%BE%…
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%ADtna_%C5%BE%C4%BEaz…
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%ADtn%C3%A1_%C5%BEl%C…
http://en.wikipedia.org/wiki/Thyroid

Jód
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3d

Struma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Struma_%28medic%C3%ADna%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Goitre

Ďalšie choroby štítnej žľazy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Choroby_%C5%A1t%C3%ADtnej_%C5%B…

Formy liečby štítnej žľazy
Je tu klasická medikamentózna liečba a iná podľa závažnosti ochorenia. Liečba dodávaním umelého hormónu štítnej žľazy pri zlyhaní štítnej žľazy. Liečba extrémnymi dávkami rybacieho mäsa. Liečba bylinkami ako lipkavec, kapustový list, jód, pomarančová kôra. Alternatívne liečby sú mimoriadne zdĺhavé a trvajú viac rokov.
http://www.taracentrum.eu/dobrezdravie/eshop/15-1-DAVKOVANIE…
http://www.ezofit.sk/index.php?menu=1234
http://www.stalezdravie.sk/stalezdravie-sk/1-POMOC-PRI-CHORO…
http://www.okzdravie.sk/okzdravie/eshop/22-1-CHOROBY-presny-…
http://www.zdrava-mrkvicka.cz/rozdElenI-dle-neduhU-Stitna-zl…
http://www.zdravyobchod.sk/zdravyobchod/eshop/3-1-BYLINY/125…
http://gemmoterapie.cz/zeleny_jil-s23/jil_pri_lecbe_stitne_z…

Zoznam liekov na štítnu žľazu
http://dictionary.sensagent.com/zoznam+pr%C3%ADpravkov+na+te…

Vo vode v Podhájskej sa vyskytuje prvok lítium, ktorý napomáha liečbe dny, ďalej sú to jodidy, ktoré stimulujú štítnu žľazu
http://www.podhajska.ws/sk/Termalne-kupalisko-Podhajska.alej

Nádory štítnej žľazy
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dory_%C5%A1t%C3%ADtn%C3%…

Nedostatok jódu u matky počas tehotenstva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Endemick%C3%BD_kretenismus

Tyrozín – hormón štítnej žľazy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tyroz%C3%ADn

Nedostatok hormónu štítnej žľazy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hypotyre%C3%B3za

Rádiofarmaká pri diagnostike a liečbe štítnej žľazy
http://www.wikiskripta.eu/index.php/R%C3%A1diofarmak%C3%A1

Príštitne teliesko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pri%C5%A1t%C3%ADtne_teliesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%AD%C5%A1t%C3%ADtn%C3…

Choroby prištítnych teliesok
Prištítne telieska riadia hospodárenie s vápnikom, jeho ukladanie v tele, stav vápnika v kostiach. Poškodenia spôsobujú hyperfunkciu a to odvápňovanie kostí a následné ukladanie vápnika v mäkkých tkanivách ako sú obličky, srdce. Ale aj opačný stav a to hypofunkciu – nedostatok vápnika v krvi, čo môže spôsobovať kŕče a svalové zášklby.
http://www.medinfo.sk/?s=heslo&id=746
http://mare.remare.sk/index.php/stitna-zlaza/50-stitna-zlaza…
http://biocare.sk/eshop/produkty/endokrinny-system

Detská žľaza – týmus
Detskú žľazu nájdeme aj u dospelých osôb, ale hlavne produkuje hormóny u detí. V detskom veku je detská žľaza v hrudnej a krčnej časti veľká a výrazná. Postupom dospievania sa zmenšuje a už neprodukuje hormonálne látky, ale slúži ako kódovacie centrum pre biele krvinky. V češtine sa používa výraz brzlík. Pokiaľ detská žľaza u detí nefunguje dostatočne, tak dieťa nie je v dospelosti dostatočne vitálne a psychicky odolné. Tak isto detská žľaza produkuje určité potrebné hormonálne látky. Nefungujúca detská žľaza má negatívny vplyv na imunitný systém človeka. Zhoršuje sa kódovanie bielych krviniek na T a B lymfocyt. Z ezoterického výskumu vyplýva, že nie všetkým sa kódujú Ta B lymfocyty v detskej žľaze, môže sa tak diať aj priamo v kostnej dreni alebo v geneticky modifikovanej okostici na povrchu kostí.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Detsk%C3%A1_%C5%BE%C4%BEaza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
http://www.lymfom.sk/?id=42
http://www.cimax.sk/lieky/lymfaticky-system

Žľaza z obdobia embryonálneho vývoja
Ide o špecifickú hormonálnu žľazu, ktorá sa tvorí v období embrya a plodu v matke. Nie je veľmi známa, lebo jej fungovanie závisí od stavu hormonálnej sústavy matky. A často chráni dieťa pri nedostatočnej alebo poškodenej hormonálnej sústave matky. Toto tvrdenie nie je podložené jednoznačne medicínskym bádaním a dokazovaním. Je to výlučne môj názor, týmto smerom som prevádzal intuitívny prieskum. Táto embryonálna žľaza – ak ju takto môžeme pomenovať – zostáva aj v dospelosti v tele človeka v oblasti pupku. Je uložená v tukových bunkách. Určitými meditačnými technikami je ju možné aktivizovať a môže produkovať jedinečné hormonálne látky do danej osoby. Technika sa označuje TUMO. Zaujímavé je, že od pupku ide aj špecifický nervový systém z embryonálneho obdobia, ktorý nezanikol iba utíchol a meditačnou koncentráciou ho možno aktivizovať.

Embryo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Embryo

Prienik do oblasti pupku a technika TUMO
http://www.youtube.com/watch?v=BESrdlf-cPg&feature=resu…
http://www.putnici.sk/newsread.php?newsid=1665
http://tajomstva.org/nabozenstva/vnutorny-ohen-tumo/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tummo
http://www.ultrabeh.sk/view.php?cisloclanku=2008110001
http://www.ultrabeh.sk/view.php?nazevclanku=Maratonski-mnisi…
http://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini
http://www.unitaria.cz/plzen/slozky/casopis/SC_2007_4.pdf
http://www.padmacahaya.com/rktummo/rktm10.html
http://www.h2amedia.com/rt.html
http://features.kodoom.com/en/health-science/mind-over-body-…
http://www.youtube.com/watch?v=_zBNHGWMju0

Pankreas – podžalúdková žľaza
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pod%C5%BEal%C3%BAdkov%C3%A1_%C5…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slinivka_b%C5%99i%C5%A1n%C3%AD
http://en.wikipedia.org/wiki/Pancreas

Choroba cukrovka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus

Liečba pankreasu a cukrovky
http://biocare.sk/eshop/produkt/caj-na-pankreas
http://lekarnakuklik.cz/dnn/productdetail/cid/30/category/po…
http://www.vemica.sk/clanky/izoflavony_a_cukrovka.php
http://eshop.pharmawell.cz/cukrovka
http://obchod.serafinbyliny.cz/cukrovka-lecebna-kura/d-70511…
http://www.fytosal.sk/topinambur/cukrovka/
http://biocare.sk/eshop/produkty/cukrovka-diabetes
http://www.aloevera-produkty.sk/eshop-aloe-vera-gel/vyzivove…

Konopný olej
http://www.konopny-olej.sk/konopny-olej-ucinky

Kokosový olej a cukrovka
http://www.suncity.sk/pages.php?page=Cukrovka,%20diabetes%20…

Nadobličky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nadobli%C4%8Dka
http://en.wikipedia.org/wiki/Adrenal_gland
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadledvina

Addisonova choroba – nedostatočnosť nadobličiek
http://sk.wikipedia.org/wiki/Addisonova_choroba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Addisonova_choroba

Feochromocytom – nádor nadobličiek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Feochromocytom

Cushingova choroba
http://www.medinfo.sk/?s=heslo&id=716

Alternatívna liečba hormonálnej sústavy
http://biocare.sk/eshop/produkty/endokrinny-system

Liečba nadobličiek
http://www.svetharmonie.sk/liecive-kamene/rubin/
http://www.okzdravie.sk/okzdravie/eshop/22-1-CHOROBY-presny-…
http://www.naturaevita.sk/index.php?pg=19&id=9

Vaječníky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vaje%C4%8Dn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vaje%C4%8Dn%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/Ovary

Estrogén
http://en.wikipedia.org/wiki/Estrogen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Estrogen

Menopauza
http://en.wikipedia.org/wiki/Hormone_replacement_therapy_%28…
http://sk.wikipedia.org/wiki/Klimakt%C3%A9rium
http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvk/klimakterium.html

Poruchy hladiny prolaktínu v krvi u žien
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hyperprolaktin%C3%A9mie

Syndróm polycystických ovárií
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_polycystick%C3%BDch_ova…

Maternica
http://sk.wikipedia.org/wiki/Maternica
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bloha
http://en.wikipedia.org/wiki/Uterus

Žlté teliesko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vaje%C4%8Dn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDlut%C3%A9_t%C4%9Bl%C3%ADs…

Menštruácia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Men%C5%A1tru%C3%A1cia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Menstruace

Antikoncepcia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Antikoncepcia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antikoncepce
http://en.wikipedia.org/wiki/Birth_control
http://antikoncepcia.informujsa.sk/
http://www.antikoncepcia.sk/

Súčasné trendy a možnosti v antikoncepcii
http://www.rodicovstvo.sk/antikonepcia.htm

Klimaktérium je stav ženského organizmu charakterizovaný tým, že sa mení celková hormonálna činnosť. Iný pohľad by mohol hovoriť o ukončení plodného obdobia ženy a strate schopnosti rodiť. V celkovom kontexte starnutia si treba uvedomiť, že asi v 30. roku života sa ukončuje tvorba asi 1 000 enzýmov slúžiacich na rýchle ozdravenie a regeneráciu organizmu. Asi v 40. roku sa ženám pozmení hormonálna činnosť a to isté čaká aj mužov. V 50. roku života v organizme končí vhodné a dobré trávenie, ktoré zabezpečuje optimálne vyživovanie a regeneráciu buniek. Mení sa skladba tráviacich hormónov.

Možno použiť aj iný príklad pochopenia týchto procesov. Narodí sa dieťa a ešte nemá dostatočne rozvinutú hormonálnu, tráviacu a enzymatickú sústavu. A tak potrebuje materské mlieko. Osoba, ktorá má asi 30 rokov, ako keby sa v tomto bode stáčala a vracala do detského veku, ale v zmysle regresívnom – teda začína starnúť a asi od 30. roku života sa postupne strácajú hormóny a tráviace enzýmy. Tým, že organizmus nie je schopný zabezpečiť v staršom veku dostatok hormónov a enzýmov, musí zákonite nastúpiť starnutie a smrť.

V niektorých prípadoch môže klimaktérium a menopauza nastúpiť aj skorej. Daná osoba nemá dostatočný potenciál na obnovu buniek v oblasti výskytu danej hormonálnej žľazy. Prípadne predčasné klimaktérium môže spôsobiť aj iné druhy poškodenia hormonálnych žliaz. Priebeh klimaktéria môže byť rozdielny. Môže mať mimoriadne dramatický priebeh a ohroziť zdravie alebo poškodiť psychiku. Klimaktérium môže trvať mnoho rokov a ženy si môžu vypestovať líniu strachu a hysterickej reakcie na všetko, čo sa podobá na klimaktérium. Nerovnováha hormónov často vedie k tvorbe polypov a myómov v maternici. Menej rizík z klimaktéria je v prípade užívania hormónov a ešte lepšie je, pokiaľ dotyčná osoba začne prirodzene produkovať v tukových bunkách hormón estrogén a k tomu aj ďalšie ženské hormóny. V liečiteľstve je možné týmto procesom vypomôcť a usmerniť ich.

Gynandria – prebytok mužských hormónov u žien aj počas klimaktéria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gynandrie

Liečba vaječníkov, ale aj klimakterického obdobia
http://anitram.wordpress.com/2010/09/12/klimakterium-a-bylin…
http://www.lekarsky.herba.sk/lekarsky-obzor-7-8-2009/alterna…
http://www.zoznamtovaru.sk/klimakterium/8389823/
http://radynavody.sk/menopauza-klimakterium-clanok
http://www.novonordisk.sk/documents/article_page/document/HR…
http://www.azdistribuce.cz/detail.php?zbozi=1581703&gcl…
http://www.najlekaren.eu/138-klimakterium
http://klimakterium.heureka.sk/
http://www.najlekaren.eu/138-klimakterium?p=2
http://lekarenstupava.sk/index.php?act=list&step=produk…

MELBROMENOX
http://www.biopurus.sk/biopurus/eshop/0/0/5/5-Melbromenox
MENOFLAVON
http://www.mojalekaren.sk/menoflavon-60-tob/
MENOFEM
http://www.docsimon.sk/tovar/menofem-tbl-30x-20mg
MEDAMENOX
http://www.lekarna.cz/medamenox-tbl-30/
VALOKLIM
http://www.mojalekaren.sk/valosun-valoklim-50ml-klimakterium…
ESTROMENOX
http://www.biopurus.sk/biopurus/eshop/0/0/5/4-Estromenox
SARAPIS
http://www.mojalekaren.sk/sarapis-balicek-30-60-tbl-darcek/
FYTOKLIMAN
http://www.docsimon.sk/tovar/leros-fytokliman-20x-1-5g
KLIMENOL
http://www.mojalekaren.sk/klimenol-30-cps/
ESTROVONE
http://www.docsimon.sk/tovar/swiss-estrovone-izoflavony-tbl-…
HRT
http://www.superlekaren.sk/index.cfm?module=Catalog&pag…

Semenníky
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEovacia_s%C3%BAstava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozmno%C5%BEovac%C3%AD_soustava
http://en.wikipedia.org/wiki/Reproductive_system

Testosterón
http://sk.wikipedia.org/wiki/Testoster%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Testosteron

Čo je to andropauza a ako sa prejavuje
http://en.wikipedia.org/wiki/Andropause

Starnúci muž a andropauza
http://www.urologia.sk/starnuci-muz-a-andropauza
http://www.andropauza.eu/
http://www.samo-lecba.cz/muzi/andropauza-a–pokles-hladiny-t…

Hormonálne liečby a to hlavne testosterónovými prípravkami
http://biocare.sk/eshop/produkty/endokrinny-system
http://novyobchod.ekokvalit.com/product_info.php/products_id…
http://www.bodybuilding-forum.sk/gynekomastia-t1470.html
http://www.steroidy-genesis.sk/
http://www.fitclub.cz/Anabolizery/Tribulus–testosteron-boos…
http://testosteron.sk/
http://www.fitexpres.sk/sport-a-vyziva/tri-suplementy-ktore-…
http://www.steroidy-genesis.sk/skuska/testosterone-undecanoa…
http://www.homegym.sk/sport/sportova-vyziva/pvl-nutrients/pv…

Zdroj foto: http://www.wikipedia.org/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.