Hormonálna sústava

Hormonálna sústava produkuje hormonálne látky a to priamo do krvi. Určitou výnimkou je pankreas pod žalúdkom, ktorý produkuje látky do tráviaceho systému tenkého čreva a do krvi a to napríklad inzulín a iné látky na riadenie hladiny cukru v krvi. Centrálna riadiaca žľaza je hypofýza. V blízkosti hypofýzy je epifýza a je zodpovedná za sexuálny vývoj a celkovo za sexuálne aktivity človeka. Epifýza je úzko spojená u mužov na semenníky a u žien je premostená na žlté teliesko, vaječníky.

Amigdala je zodpovedá za celkový vývoj a rast mladého organizmu. Štítna žľaza sa nachádza v oblasti hrdla a vedľa nej sú príštítne telieska. Pod žalúdkom je pankreas. Ďalej sú v tele dve nadobličkové žľazy, ktoré sú na vrchole každej z dvoch obličiek. Nasledujú semenníky u mužov a vaječníky u žien.

Každú hormonálnu žľazu tvorí určitá skupina špecializovaných buniek na produkciu špecifických hormónov. Každá hormonálna žľaza tvorí určitú skupinu hormónov a je potrebné, aby sa hormóny produkovali aj v požadovanom množstve a v požiadavke správneho zastúpenia jednotlivých hormónov. Je potrebné pochopiť, že hypofýza potrebuje na produkciu určitých hormónov toxické látky v tele. A teda v tele je potrebné celkovo udržiavať určitú vhodnú hladinu toxínov aj kvôli pečeni. Pečeň a hypofýza produkujú látky z toxínov v krvnom riečišti. A tak je potrebné mať určitú úroveň toxínov. Vegetariáni a vegáni by mali napríklad z dôvodu určitej hladiny toxínov piť vlastný moč v zmysle urinoterapie.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Pokiaľ je v danej hormonálnej žľaze rozkolísaná hladina tvorby hormónov, teda nie sú tu optimálne objemové pomery, tak to môže viesť k tvorbe nezhubných nádorov. Závažné prípady disharmónie tvorby hormónov spôsobuje nevhodná tvorba hormónov v semenníkoch a vaječníkoch.

Nedostatok hormónov v tele môže spôsobiť poškodená chemická aktivita bunkových jadier, ktoré požadujú neadekvátne a mnohonásobné množstvá hormónov. Takouto zmätočnou spotrebou hormónov ničia životnosť buniek hormonálnych žliaz a tento stav treba liečiť.

Hormonálna sústava ženy sa mení v momente otehotnenia. Nastupuje tehotenská chémia a zmena a úprava hormonálnych látok produkovaných hormonálnymi žľazami. Tak isto nástupom laktačného obdobia u kojacich žien sa znovu mení produkcia v hormonálnych žľazách. V období 40. až 50. roku života prichádza k zmene činnosti hormonálnych žliaz a celkovo hormonálna činnosť sa spomaľuje a produkcia klesá. Bunky hormonálnych žliaz sa už nedelia a ťažie údržbujú a je tu staroba. U žien prichádza klimaktérium a u mužov andropauza. Teda je tu staroba a hormóny možno dodať do tela z prírodných látok, zo syntetických látok, ale je možné, že v tele niektorých osôb prebehnú vhodné genetické zmeny a hormóny sa produkujú v svalovine alebo v tukových bunkách. Niektoré osoby ani po 40. roku života nestrácajú potenciál tvoriť dostatok hormónov a to vďaka špecifickej poruche – schopnosti obnovovať aj do veku 70 až 80 rokov. Ale to je skôr výnimočné.

Čo sa týka štítnej žľazy, tak tu často u žien zasahuje fenomén psychiky a používanie štítnej žľazy ako prostriedok na posilňovanie psychických pochodov. U mužov výnimočne. V prípade pankreasu je tiež silný psychický faktor a to množstvo stresu a nečakaných stresových situácií ako smrť milovanej osoby, dopravná nehoda, totálna vyčerpanosť. Štítnu žľazu môže poškodzovať nedostatok jódu v tele a ide o chorobu – struma štítnej žľazy a teda jej zväčšovanie.

V prípade hypofýzy hlavne pri užívaní rôznych drog u narkomanov prichádza k trvalému poškodeniu a často nie je možné hypofýzu preliečiť. U niektorých jedincov poškodí hypofýzu aj jedna dávka drogy a vtedy ide o jedincov precitlivených na chemické látky. Výnimočne aj užívanie bežných liekov môže narušiť produkciu hormónov.

Hormonálna činnosť je mimoriadne rozbúrená v období puberty, niektoré deti sú z dôvodu nadprodukcie hormónov hyperaktívne a ťažko zvládateľné.

Je tu možnosť sa na hormonálnu sústavu pozrieť aj z hľadiska vývoja od úrovne embrya cez plod a pokračovať v rovine dieťa, dospelá osoba, klimaktérium a andropauza, staroba. U embrya je hormonálna činnosť zabezpečovaná na začiatku tehotenstva matkou a až asi v 3. mesiaci vývoja sa objavuje hypofýza a postupne vznikajú aj ďalšie hormonálne žľazy. Špecifická je detská žľaza pri hrudnej kosti, ktorá bude postupne mohutnieť a po narodení bude silnieť a počas detstva a dospievania sa bude zmenšovať. Dospelá osoba má z nej iba drobné kúsky. Plod má v oblasti pripojenia na pupočnú šnúru takzvanú zabezpečovaciu žľazu a v prípade zlyhávania a výpadku systémov matky vie reagovať.

Hormonálna sústava človeka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Endokrinn%C3%A1_s%C3%BAstava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_%C5%BEl%C3%A1z_s_vnit%…
http://en.wikipedia.org/wiki/Endocrine_system

Čo sú to hormóny, kde sa nachádzajú a ako sa delia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Horm%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hormon
http://en.wikipedia.org/wiki/Hormone

Pohlavný hormón
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%AD_hormon

Zoznam hormonálnych porúch a ich klasifikácia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Choroby_%C5%BEliaz_s_vn%C3%BAto…

Sexuálne hormóny
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sex_hormones?usel…

Orientačný zoznam porúch hormonálnych žliaz popísaný zjednodušene a dostatočne rozumne:

Nadprodukcia niektorých hormónov.

Nedostatočná produkcia jedného alebo viacerých hormónov.

Hormonálna žľaza má celkovo zníženú produkciu hormónov.

Hormonálna žľaza má celkovo zvýšenú produkciu hormónov.

Hormonálna žľaza má rozkolísanú produkciu hormónov. Niektoré sa produkujú viacej a niektoré menej.

Zlyhala úplne jedna žľaza ako štítna žľaza, vaječníky, semenníky, nadobličky.

Bunky abnormálne požadujú vysoké dávky hormónov a nútia hormonálne žľazy k nadprodukcii.

V tele je nedostatok toxínov a hypofýza nemá z čoho produkovať hormonálne látky.

V tele sa časť hormónov tvorí v geneticky prirodzene modifikovaných bunkách.

Chemické zloženie napríklad hypofýzy sa pozmení užívaním drog.

Precitlivenosť niektorej hormonálnej žľazy na užívanie liekov a podobne.

Bujnenie buniek v samotnej hormonálnej žľaze.

Poškodenie niektorej hormonálnej žľazy mikroorganizmami.

Poškodenie hormonálnych žliaz chemoterapiou a ožarovaním.

Zmeny kvality a kvantity hormónov z dôvodu genetických porúch alebo poškodenia chromozómov, bielkovín a aminokyselín v samotných bunkách niektorej hormonálnej žľazy.

Rôzne iné ochorenia v organizme, ktoré nepriamo poškodia alebo inak obmedzia aktivity hormonálnych látok.

Zmeny hormonálnej činnosti z dôvodu ukončovania životnosti a schopnosti obnovy buniek hormonálnych žliaz alebo ich obnovy v prípade, že sa geneticky zmenia na trváce a nie deliace sa bunky.

Zmeny hormonálnej sústavy z dôvodu starnutia a to hlavne v období 40. a 50. roku života. Starnutie je celkovo o trvalom úbytku hormonálnych látok v ľudskom tele.

Zdroj foto: http://www.wikipedia.org/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.