Endokrinológia

Hormonálne žľazy v ľudskom tele produkujú hormóny, čo sú molekulárne látky, ktoré v malých množstvách prenikajú do krvi, putujú do buniek a vo vnútri buniek spúšťajú určité reakcie. Hormóny zabezpečujú aj niečo ako chemickú komunikáciu medzi bunkami a drobnými orgánikmi v samotnej bunke. A tak tu je zdvojená úloha regulátora aktivít v bunkách, ale aj výmena informácií chemickou komunikáciou.

Hormonálne látky majú na starosti koordináciu vývojových zmien, ako sú bunkové delenie, rast a diferenciácia (vrátane histogenézy a organogenézy). Riadenie metabolizmu, dýchania, vylučovania, pohybu, rozmnožovania a zmyslového vnímania závisí od chemických signálov, ktoré vytvárajú a vylučujú špecializované bunky endokrinného systému.

Celkovo problematika hormonálnej sústavy človeka je mimoriadne komplikovaná a náročná oblasť medicíny. Z pohľadu alternatívnej medicíny a liečiteľstva je vždy vhodné pacienta poslať na vyšetrenie hormonálnej sústavy a nespoliehať sa iba na veštecký odhad stavu hormonálnych žliaz. Aj liečiteľovi sa bude lepšie niektorá hormonálna žľaza liečiť, pokiaľ bude mať exaktné – vedecké testy stavu hormonálnych žliaz.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

V oblasti liečiteľstva nie je príliš veľa prostriedkov na liečbu hormonálnej sústavy a hlavne nemôže liečiteľ liečiť celkové zlyhanie hormonálnej žľazy alebo abnormálnu produkciu niektorej hormonálnej žľazy. To patrí výhradne do rúk lekárov. Liečiteľ môže byť aktívny pri intuitívnom odhade stavu hormonálnych žliaz ešte pred lekárskym vyšetrením. Veštecký výkon na diaľku do ľudského organizmu umožňuje odhadnúť, aká je produkcia hormonálnych žliaz a to v dlhodobom časovom rozpätí. Liečiteľ musí ovládať techniku čítania magnetických zápisov danej osoby v magnetickom poli planéty Zem. Veštec môže odhadnúť spotrebu hormónov bunkami, nadprodukciu hormónov, rozkolísanosť hormónov v ľudskom tele.

Možnosť liečby liečiteľom je skôr v rovine preventívnych zásahov a zásahov po určitých lekárskych zákrokoch ako je chemoterapia a ožarovanie, kedy sa často blokuje hormonálna činnosť. Liečiteľstvo má aj málo prostriedkov na liečbu porúch hormonálnej sústavy či už v podobe byliniek, alebo vyrobených preparátov. Snáď oblasť klimaktéria a štítnej žľazy dávajú určité možnosti pre liečbu liečiteľom alebo lekárnikom.

Sila zásahu liečiteľa je v tom, že dokáže v spolupráci s pacientom, ktorý je v období 40. a 50. roku života, dosiahnuť v jeho tukových bunkách vhodné genetické zmeny a tak tukové bunky môžu postupne začať produkovať hormonálne látky priamo v modifikovaných bunkách. Vie sa v lekárskych kruhoch o spontánnej tvorbe estrogénu v prípade žien v štádiu klimaktéria. V tomto prípade ide zo strany liečiteľa o vedome riadený proces takejto tvorby. Samozrejme, tento efekt sa nedá dosiahnuť u každej osoby. Je tu potrebná trvalá účasť pacienta, kde základom je umývanie s jadrovým mydlom, kúpanie v Solfatane a podobne. Liečený klient sa vyhráža svojmu brušnému mozgu v tenkých a hrubých črevách vlastnou smrťou, ktorú spácha v jaskyni. Sú to špecifické terapie vhodné hlavne pre ľudí orientovaných do svojho vnútorného sveta a vyžadujú mnohoročné trvalé snaženie a vytvorenie aj neurónových centier v mozgu. Takáto liečba vytvorí na dlhé obdobie produkciu dostatočného množstva hormónov mimo samotné hormonálne žľazy.

Weby o hormonálnych žľazách
http://sk.wikipedia.org/wiki/Endokrinol%C3%B3gia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Endokrinologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Endocrinology
http://www.bedekerzdravia.sk/?main=article&id=129
http://www.endokrinni-system.cz/home
http://www.hormone.org/Public/endocrinologist.cfm
http://www.endocrinology.org/
http://www.umm.edu/endocrin/
http://www.zdravi4u.cz/view.php?cisloclanku=2007040601

Hormonálna liečba
Čo riadia a regulujú hormóny
http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=6&file=hormonalna

Hormonálna liečba prostaty
http://www.prostate-cancer.org.uk/media/11668/hormonetherapy…

Hormonálna liečba pomáha ženám s rakovinou prsníka na celom svete
http://www.pfizer.sk/showdoc.do?docid=3518&forceBrowser…

Hormonálna liečba kortikoidmi
http://www.bedekerzdravia.sk/?main=article&id=328

Hormonálna liečba padania vlasov
http://www.mojevlasy.sk/?page_id=17

Hormonálna substitučná liečba pri klimaktériu
http://www.gynda.sk/gynekologia/hormonalna-liecba-v-klimakte…
http://www.clinic24.eu/clanky/30/hormonalna-substitucna-tera…

Alternatívne liečby hormónmi a celkovo alternatívna liečba
http://rng.nazory.eu/hormony

Prírodná alternatívna liečba
http://www.mojezdravie.sk/balancer.html

Prírodná liečba endometriózy
http://www.fertility.sk/sk_SK/riesenie-problemov/alternativn…

Klimaktérium a hormonálna liečba
http://sk.wikipedia.org/wiki/Klimakt%C3%A9rium
http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/bezpecnostne-opatren…

Rednutie kostí
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osteopor%C3%B3za
http://www.servier.sk/informacie-pre-pacientov/osteoporoza-r…
http://www.zdravazona.com/osteopor%C3%B3za-nestr%C3%A1cajte-…
http://www.energy.sk/SK/default.asp
http://www.osteoporoza.sk/pacienti/cojeosteo/
http://www.osteoporoza.cz/

Pokiaľ máte záujem hlbšie sa zoberať endokrinológiou, môžete použiť  vyhľadávaciu lištu Google na vyhľadanie vhodných stránok pomocou dole uvedených slov a získať tak ďalšie informácie.

{banner zone=adsense-vyhladavanie}”Endokanabinoidy, Porphyria variegata, Albright syndróm, Endokrinné žľazy, Myopatia, Glucagonoma, Hyperkalcémia, Hyperkalciúrii, Hyperchloremická acidóza, Hyperkaliémia, Laktátová acidóza, Makulárna amyloidóza, McCune-Albright syndróm, Metabolická acidóza, Metabolická alkalóza, Mnohopočetné endokrinné neoplázie typu 1, Nádory endokrinné, pankreas, mnohopočetné endokrinné neoplázie Typ I, polyglandulárny autoimunitný syndróm, Pomas Wermer syndróm, Hyperparatyreóza, Hypotyreóza, Anaplastický karcinóm štítnej žľazy, Autoimunitné ochorenie štítnej žľazy, De Quervain štítnej žľazy, Struma, Hashimoto štítnej žľazy, Hurthle adenokarcinóm, Nedostatok jódu, Mliečny alkalický syndróm, Karcinómom prištítnych teliesok, Pseudohypoparathyroidism, Akromegálie, Diabetes insipidus, Nedostatok rastového hormónu, Substitúcia rastového hormónu u starších mužov, Hyperprolaktinémia, Hypopituitarizmus (Panhypopituitarism), Kallmann syndróm, choroby hypofýzy, Prolaktín ”

Zdroj foto: http://www.wikipedia.org/

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.