Diagnostika neurónov – C 89

Daná osoba je po 60. roku života a má záujem, aby sa udržala v dobrej kondícii, aby netrpela do budúcna Alzheimerom.

Saša Pueblo: Diagnostika prechádza neuróny ľudského tela a v akom stave sa nachádzajú. Poškodené a znetvorené orgániky vo vnútri neurónov už vlastne nikto nedá do poriadku. Aj keď lekárska farmácia tvrdí, že rané štádiá Alzheimera sa dajú liečiť. Bohužiaľ, tento optimizmus som po množstve diagnostík pacientov s Alzheimerom stratil. Ešte horšie je, keď nájdem vo vnútri neurónových buniek kovové zlúčeniny. Vo vnútri neurónov sú niečo ako rýchlo sa tvoriace a zanikajúce „pavučiny“ a odborne sa volajú mikrotubuly. A keď sú tieto zdevastované a pasívne, je už zle nedobre. Táto diagnostika sa venuje aj vyživovacím pomerom neurónov.
A tu je po 50. roku života množstvo problémov – jednoducho výživa je nedostatočná a to je často základ devastácie neurónov v ľudskom tele. Neuróny nedostanú požadované živiny a nájdu si iný spôsob výživy, ale aj vnútorného poškodenia.

Diagnostika neurónov

Iontové minerály: Ich tvorba cez trávenie nefunguje, ale nahradili ste si to tým, že máte doma niečo ako soľnú jaskyňu. Máte dostatok iontov pre neuróny a medzibunkový priestor.
Chelátové minerály: Trávenie neprodukuje a užívate ich cez kožu. Chelátových minerálov je dostatok.
Koloidné minerály: dostatok, užívate pravidelne na jazyk koloidné minerály z Utahu a teda dostatok na údržbu aminokyselín v neurónoch.
Stav likvorových dutín: Zostala funkčná asi polovica a reparujú sa. Sú potrebné pre špeciálne vyživovanie neurónov.
Likvorové živiny: mali ste hlboký nedostatok. Užívate prasacie mozočky na telo, ale aj neurotropín – výťažky z prasacieho mozgu. A tak teraz máte trvalo dostatok týchto špeciálnych živín.
Vitamín B 8: trávenie neprodukuje, ale užívate náhradný a to čistý B 8 a to rovno cez kožu a tak v tele dostatok.
Tvorba kortizolu: celkovo v norme a hovorí o tom, že neurónovo – nervový systém je dostatočne stabilný a funguje koordinovane.
Tvorba neuropeptidov: je výborná a hovorí o tom, že neurónový systém je pripravený znášať ďalšiu záťaž počas života a to veľmi dobre.
Stav neurónov celkovo: Počas detstva štandardný stav neurónov. Vo vašom veku je aktívna iba polovica z pôvodných neurónov, čo nie je dobre. Časť neurónov pre intelekt a vzdelanosť už bola presmerovaná na fungovanie tela. 20 % aktivity smerom k Alzheimerovi už sú v plnom prúde a to nie je dobré.
Bioenergia celkovo: Vďaka tomu, že cvičíte a otvorili ste si pod nosným svalstvom kostrové svaly špeciálnymi cvičeniami, je bioenergia tela dostatočná. A čiastočne využívate aj reiki systém a to je otvorenie špeciálnych energetických buniek v okolo chrbtice.
Biomagnetizmus: Vďaka tomu, že ste sa začali preliečovať prístrojom TENS – slaboprúd a prístrojom magnetizér – je cítiť návrat magnetického potenciálu tela.
Železo v mitochondriách: Je dostatok balastického železa v mitochondriách a to hlavne svalov.
Pulznosť neurónov: Vďaka tomu, že ste začali používať psychowolkmen, tak sa zlepšuje a neuróny sú schopné spoločne reagovať na zmenu pulznosti.
Stav transmiterov – prenášačov vzruchu: Dobre funguje v nervových bunkách a dráhach, ale nefunguje vo veľkom mozgu. Značné poškodenia a riziko Alzheimera je vysoké. Mali by ste toto varovanie brať vážne a neskrývať postupnú stratu intelektu, výrazových prostriedkov a logického myslenia.
Schopnosť neurónov sa koncentrovať na určitý priestor: Príliš slabé ukazovatele a skenujete 4 metre kubické a máte jeden decimeter kubický.
Schopnosť mozgu vnímať detaily a koľko: nejakých 10 položiek a ideálne je do 100. Jedineční jedinci až do 500 bodov.
Stav sivých neurónov: vo veľkom mozgu slabá aktivita.
Stav bielych neurónov: v mozgu slabá aktivita.
Stav nervových neurónov: dobrá aktivita.
Stav nervových zakončení: minimálne polovica vykazuje slabú aktivitu a určité poškodenia.
Stav neurónov mozočku: mimoriadne slabé výkony a chaos myšlienkový. A celkovo oblasť značne riziková.
Stav neurónov miechy: 20 % nefunkčných, ostatné v poriadku.
Stav zmyslových neurónov: dovnútra vyhodnocujú veci dobre, ale vonkajší svet skenujú zahmlene a nejasne.
Stav vnútra neurónov: postupné ukladanie kovových prvkov už beží naplno a to nie je dobre.
Orgániky v neurónoch: čiastočné asi tak 30 % znetvorenie už je všade prítomné. A objavujú sa aj nové nevhodné útvary vo vnútri buniek.
Rezistencie neurónov: žiadne som nezistil.
Mikrotubuly a ich rýchlosti: v neurónoch rýchlosť fungovania dostatočná, ale v mozgu je značne spomalená a čiastočne znetvorená a to nie je dobre. Tendencie k Alzheimerovi sú prítomné.
Biomarker a rýchlosť odumierania neurónov: stredne rýchle odumieranie neurónov je prítomné.
Pri narodení: štandardná výbava neurónov.
4 neurónové etapy: sú realizované v tele počas dospievania už vnímať, že do nich vedome prenikáte a chcete ich aktivizovať.
Záver: Začínajúce štádiá Alzheimera tu máme v plnom rozbehu. Treba to riešiť, pokiaľ v staršom veku nechcete prísť o intelekt a schopnosť vnímať seba a okolie.

Saša Pueblo

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.