Diagnostika neurónov – C 85

Chcem Vás poprosiť o diagnostiku mozgu, neurónov, nervstva a likvoru. Ďakujem.

Saša Pueblo: Ide o špeciálnu diagnostiku, ktorá má za cieľ posúdiť stav neurónov v celom systéme tela. Ide o oblasti ako veľký mozog, mozoček, stredný mozog, miecha, brušný mozog, celý nervový systém a tak isto drobné gangliové neuróny pripojené na nervový systém. Treba si uvedomiť, že aj nerv je vlastne dobre dlhý neurón. Diagnostika sa zaoberá aj nervovými zakončeniami a v akom stave sú v celom tele. Diagnostika posudzuje aj stav 4. vývojových etáp neurónov a to embryonálnu, ľudského plodu, do 5. roku života a v 20. roku života. Často sa stáva, že niektoré z týchto vývojových etáp sú málo funkčné alebo odstavené. Osoba má 50 rokov a má k dispozícii iba časť neurónov a nervstva z 20. roku života a mohla by mať spustené aj ostatné skoršie vývojové etapy. Často sú v latentnom spánku. Toto je tvrdenie z nášho vešteckého bádania a skúmania a názory lekárskej vedy môžu byť odlišné. Zo slušnosti k vede na to upozorňujem. Veštecké bádanie a testovanie nie je plne totožné s vedeckými praktikami a zostane trvalo iba orientačné.

Osoba sa môže mentálne usilovať o toto, že dostatočne zaktivizuje a začne naplno využívať všetky 4 vývojové etapy vo svojom tele. Samozrejme to aktívne využitie sa nestane z noci na ráno a vyžaduje niekoľkoročné koncentračné úsilie a tlak na neuróny, aby vytvorili nové spoje a nové aktivity. Diagnostika mozgu smeruje aj k veľmi dôležitej oblasti a to je výživa mozgu. Dovolím si tvrdiť, že v tomto smere sa medicína nepozerá dostatočne zodpovedne k výžive neurónov v ľudskom tele. Chápem, že dnešná medicína je hlavne akútna medicína. Verme, že sa tu pohnú ľady a výžive mozgu sa bude venovať väčšia pozornosť. Mozog na svoju činnosť potrebuje iontované minerály a tie už trávenie v staršom veku neprodukuje. Potom tu máme likorové dutiny a tvorbu špeciálnych živín a v staršom veku už nie sú k dispozícii. Ale zato sa nachádzajú v prasacom mozgu a vo vyživovacích doplnkoch z prasacieho mozgu. A tak isto neuróny potrebujú koloidné minerály a chelátové minerály na ich obnovu. Iba som chcel upozorniť na dôležitosť správneho vyživovania neurónov ako tej najlepšej prevencii voči príliš rýchlemu odumieraniu neurónov v ľudskom tele.

Diagnostika neurónov
Iontové minerály pre výživu mozgu a jeho fungovanie: Zatiaľ dostatok cez
trávenie.
Chelátové minerály: zatiaľ cez trávenie dostatok.
Likvorové živiny: už určitý nedostatok a doporučujem tabletky, ale aj
mozočky prasačie a tak zabrániť nečinnosti buniek v likvorových dutinách a
medzerách.
Vitamín B 8: dlhodobo dostatok a v poriadku.
Stav likvorových tekutín: v norme.
Stav likvorových dutín: zatiaľ funkčné, ale potrebujú údržbu. Vo vnútri
likvorových buniek je neporiadok a chaos. Nízka výkonnosť. Mozočky prasacie
na kožu, ale aj jedenie upravia likvorové bunky.
Stav neurónov: ešte dobrých 70% aktívnych. Nektrotické – odumreté 1 % a 29%
zle udržované a málo aktívne. Výnimka sú niektoré časti mozočku a aktívnych
iba 60 %.
Biomarker: nie je prítomný a odumieranie a riedenie množstva neurónov
minimálne.
Pri narodení a počas detstva množstvo neurónov štandardné.
Nervové zakončenia, tak isto asi 30 nervových zakončení je nejasná a fungujú
a 5 % z celku nekrotické.
Bioenergia z mitochondrií vo svaloch: už nepokrýva celé telo a slabšie
napätie, ako by bolo treba – využiť reiki bunky na chrbte a nechať reiki
mierne bežať trvalo.
Pulznosť mozgu: veľmi chaotická a nesynchronizovaná a cvičenie
psychovolkmenom doporučujem.
Funguje na nervstve z detstva a dospelácky systém nervového systému je
používaný iba čiastočne a nie všetko. Mentálne treba chcieť a zatlačiť aby sa
začali niektoré oblasti používať.
Záver: Zatiaľ v norme a doporučujem lepšiu výživu cez likvor.

Saša Pueblo

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.