Čo všetko patrí do imunitného systému?

Aby bolo jasné, čo všetko patrí do imunitného systému ľudského tela, vyzbieral som stránky o imunitnom systéme z Wikipédie ako stabilného zdroja medicínskych informácií.

Čo je to imunológia
Imunológia je veda a má vedecký prístup k danej problematike. Vedecký prístup má presne stanovené pravidlá a testovanie. Prístup liečiteľský, a teda alternatívny, sa opiera o poznatky z praxe a skúsenosti jednotlivcov. Pokúsili sme sa o prístup, kde skúmame jednotlivé prípady, postupy a vyživovacie doplnky mimozmyslovo pomocou vešteckých techník. Máme snahu to robiť seriózne.
Imunológia (en)
http://en.wikipedia.org/wiki/Immunology
TRANSLATE GOOGLE
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…

Autoimunita je stav, pri ktorom niektoré zložky imunity reagujú na vlastné štruktúry organizmu a spravidla ich poškodzujú
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autoimunita
http://sk.wikipedia.org/wiki/Autoimunitn%C3%A1_choroba

Alergia je prehnaná, neprimeraná reakcia imunitného systému organizmu na látky, s ktorými sa bežne stretávame v našom prostredí
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alergie

Zoznam autoimunitných chorôb (en)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_autoimmune_diseases
TRANSLATE GOOGLE:
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Čo je to imunitný systém a ako funguje
Prehľad o tom, čo je to imunitný systém, kde sa nachádza v ľudskom tele. Aj to môže prispieť k liečbe, pokiaľ chorá osoba spozná svoj imunitný systém a vie ho podporiť rozumovo, ale aj vizualizáciou, ako má správne fungovať. Chorá osoba sa dokonca dokáže postupne naučiť trvalo sa koncentrovať do svojho imunitného systému a nútiť ho, aby fungoval správne.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Imunitn%C3%BD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Imunitn%C3%AD_syst%C3%A9m

Bunka
Aj samotná bunka alebo skupina buniek má schopnosť kontrolovať sa a brániť nevhodnej prítomnosti vírusov a baktérií. A musí dobre rozoznávať, ktoré mikroorganizmy potrebuje a ktoré sú škodlivé. Prípadne bunka vytvorí mechanizmy, ako fungovať v harmónii s niektorým vírusom. Aj to je možné.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bunka_%28biol%C3%B3gia%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%88ka
Bunková membrána
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bun%C4%9B%C4%8Dn%C3%A1_membr%C3…
Komplement ako súbor asi 40 biomolekúl na povrchu buniek a slúži v rámci imunitného systému
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komplement_%28biologie%29

Slinné žľazy
Prvým vstupom imunitného systému je ústna dutina a nesporne sliny a obsah ich látok, ktoré môžu dezinfikovať nevhodné mikroorganizmy. Samozrejme, je lepšie, keď do úst nevstupujú nevhodné mikroorganizmy. Choroba špinavých rúk ako žltačka hrozí vždy. A tak isto napríklad sa ľudia často nakazia aj plodmi z lesa, ktoré si nepoumývajú.
Slinná žľaza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slinn%C3%A1_%C5%BEl%C3%A1za
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slina

Mandle – krčné, nosné
Ďalší prvok ochrany ľudského tela sú nosné a krčné mandle. Sekréty, ktoré sa tu tvoria, sú výsledkom aktivity aj bielych krviniek
Mandle
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mandle_%28org%C3%A1n%29
Mandle ako súčasť lymfatického systému
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lymfatick%C3%BD_syst%C3%A9m

Žalúdok
Žalúdok a žalúdočné šťavy sú súčasťou systému dezinfekcie nevhodných mikroorganizmov. No je jasné, že nie so všetkými mikroorganizmami si žalúdočné šťavy poradia. Napríklad zlatý stafilokok odolá aj žalúdočným šťavám.
Žalúdok
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDal%C3%BAdok
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDaludek
Žalúdočné kyseliny (en)
http://en.wikipedia.org/wiki/Gastric_acid
TRANSLATE GOOGLE:
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…

Enzýmy z pankreasu
Pankreas a jeho šťavy sú do určitej miery stavané na dezinfekciu, aj žlč z pečene má dezinfekčné a ochranné vlastnosti.
Enzým
http://sk.wikipedia.org/wiki/Enz%C3%BDm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Enzym
Pečeň
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pe%C4%8De%C5%88
Žlč
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDl%C4%8D

Hormonálne žľazy
Pôsobia nepriamo na celkovú imunitu v organizme. Napríklad pri nestabilnej hormonálnej sústave a jej rozkolísaní dochádza k tomu, že bunky v tele sa vo väčšej miere nekontrolovateľne delia a vytvárajú cysty, polypy a myómy. Ide hlavne o osoby po 40. roku života a viacej u žien. Teda tu si môžete uvedomiť, že úlohou imunity je strážiť aj to, ako sa delia a ako často sa delia bunky v ľudskom tele. Je tu vlastne dvojitá úloha imunitného systému a to je kontrola mikroorganizmov v tele a kontrola, aby sa bunky chovali štandardne a nedelili sa, ako sa im zachce.
Endokrinná sústava
http://sk.wikipedia.org/wiki/Endokrinn%C3%A1_s%C3%BAstava
Prehľad hormonálnych žliaz
https://cimax.sk/blogy/article37-Hormonalne-azy-preh-ad
https://cimax.sk/blogy/article36-Hormonalna-sustava

Detská žľaza
Je to špecifický orgán v ľudskom tele. V detskom veku je mimoriadne veľká a obsadzuje celú oblasť krku a časť pľúc. Neskoršie zaniká a zostávajú iba drobné kúsky v oblasti hrudnej kosti. Naďalej má za úlohu kódovanie bielych krviniek. No u niektorých jedincov môže bežať kódovanie bielych krviniek aj v kostnej dreni. Často ide z detskej žľazy základ astmy a to sú silné energie z tejto oblasti a spôsobujú nepriamo dusenie v pľúcach, kde pľúcne bunky zle naberajú kyslík. Aj keď medicína takéto vysvetlenie neakceptuje. Samozrejme astmu a dusenie môžu spôsobovať aj iné skutočnosti ako migréna, stres, klimaktérium, slabé srdce a podobne.
Brzlík
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
http://en.wikipedia.org/wiki/Thymus
TRANSLATE GOOGLE:
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…
Astma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astma
http://en.wikipedia.org/wiki/Asthma
TRANSLATE GOOGLE:
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…

Kostná dreň
Nachádza sa skoro vo všetkých kostiach. Po 20. roku červenú kostnú dreň nenájdete v kostiach rúk a nôh, je tam žltá kostná dreň. Ale v zásade kostná dreň tvorí skoro všetky dôležité prvky imunitného systému, celú paletu bielych krviniek.
Kostná dreň
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kostn%C3%A1_dre%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostn%C3%AD_d%C5%99e%C5%88

Lymfatické riečište
Lymfatické riečište začína v oblasti krku a rozkroku a to lymfatickými špongiami. Tu začína lymfatický systém a tu sa premosťuje aj na cievy a žily. No v lymfatickom systéme prúdi iba krvná plazma a nie červené krvinky a preto je vlastne číro biela. Na lymfatickom riečišti sú drobné lymfatické uzliny a tie likvidujú nevhodné mikroorganizmy v tele. Ale čo menej vedia ľudia a často aj lekári, je systém lymfatickej mriežky, ktorý ide od úst, cez dýchaciu trubicu, žalúdok, tenké aj hrubé črevá. Lymfatická mriežka je schopná tvoriť špeciálne chemické látky. Keď sa niekde na povrchu tráviacej a dýchacej trubice objavia extra nebezpečné vírusy, tak ich zabíja a to chemicky aj s bunkami. Človek má pocit, že mu niečo spálilo hrdlo alebo časť žalúdka. Je to v poriadku.
Lymfatický systém
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lymfatick%C3%BD_syst%C3%A9m
Lymfatická uzlina
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADzn%C3%AD_uzlina
Lymfa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lymfa

Koža
Celkový komplex ochrany organizmu voči mikroorganizmov zvonka, či už lymfatický systém v nej, potné žľazy, mazové žľazy, biele krvinky v cievach a žilách, ale aj samotné bunky kože.
Koža
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEa
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%BEe
Dermatológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dermatologie

Príušné žľazy
Nachádzajú sa v uchu a tak isto majú dezinfekčnú funkciu
Zápal príušných žliaz
http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pal_pr%C3%ADu%C5%A1n%C3%…
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADu%C5%A1nice

Slezina
Po vytvorení funkčnej kostnej drene tvorba krvných elementov v slezine zaniká a objavuje sa, až keď je v organizme krvotvorných elementov málo. Pokiaľ v staršom veku už nie je dosť kostnej drene a kvalitných červených krviniek, tak je možné silou vôle a vizualizáciou spustiť funkciu sleziny, aby produkovala zložky krvi, ako to bolo počas detstva. Pozor na stavy leukémie; mimozmyslovo sme skúmali množstvo prípadov a tam práve nevhodné mikroorganizmy pozmenili činnosť sleziny a liečba je paradoxne likvidácia sleziny. Samozrejme, nie všetky prípady leukémie majú tento priebeh. Treba to individuálne posúdiť.
Slezina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slezina
http://en.wikipedia.org/wiki/Spleen
TRANSLATE GOOGLE
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…
Mnoho cicavcov má drobné slezinky – ako štruktúry zvané haemal uzlinky po celom tele, predpokladá sa, že majú rovnakú funkciu ako pravá slezina. Keď niekto príde v mladšom veku o slezinu, tak je veľký predpoklad, že sa tieto mikro slezinky zobudia. A tu je veľká šanca pre samoliečbu a liečiteľstvo, pomôcť chorej osobe, aby aktivizovala tieto drobné slezinky, ktoré sú v organizme iba v podobe skupiny kmeňových buniek a nemožno ich nájsť ako malé orgániky.

Slepé črevo
O slepom čreve sa často hovorí ako o niečom, čo nemá význam v ľudskom tele. Tak tento názor určite nezastávam. Slepé črevo má v sebe bunky, ktoré sú schopné chrániť ľudské telo pred nebezpečnými mikroorganizmami. A na hrubom čreve sa individuálne nájdu aj ďalšie drobné výrastky a vypuklinky. Vešteckými metódami sme sa zamerali na ženy, ktoré prevádzajú najstaršie remeslo – prostitúciu. Prešli sme ich mimozmyslovými technikami poriadne veľa a skoro u všetkých sme na hrubom čreve nachádzali drobné výrastky a vypuklinky. Máme na mysli z vonkajšej strany hrubého čreva. Každý výrastok ako keby chránil organizmus pred niektorým nebezpečným mikroorganizmom. Opierame svoje zistenia aj o pokusy so zvieratami vo svete, kde boli zvieratá nakazené nebezpečnými vírusmi a potom im transplantovali z iného psa práve ďalšie slepé črevo a vírus bol zlikvidovaný. V zásade by bolo treba v medicínskom výskume skúmať tieto fenomény hlbšie. Náš veštecký výskum je orientačný a naznačuje, že napr. silou vôle by sa dalo prinútiť hrubé črevo, aby vytvorilo viacej výrastkov na svojom povrchu a chránilo telo voči zvlášť nebezpečným mikroorganizmom. To, čo tu prezentujem, nie je medicínsky overené a je to názor a skúsenosti veštecky orientovaného liečiteľstva.
Slepé črevo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slep%C3%A9_st%C5%99evo
http://en.wikipedia.org/wiki/Cecum
TRANSLATE GOOGLE
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…

Žliazky v pošve
Špeciálna oblasť v ľudskom tele, chráni prostredie pošvy a maternice
Ženské ohanbie
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDensk%C3%A9_ohanbie

Zápal v tele, či už akútny, alebo mikrozápal rovno v bunke
Treba sa naučiť, že veľké, ale aj malé zápalové procesy v tele sú veľmi často príčinou práve aktivity bielych krviniek alebo iných zložiek imunitného systému.
Zápal
http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pal

Biele krvinky – ich prehľad
Spoločne sme sa dopracovali do momentu, kde by sme sa mali zaoberať tým, čo všetko je kostná dreň schopná vyprodukovať v oblasti ochrany organizmu voči mikroorganizmom, ale aj voči vlastným bunkám, ktoré by sa nevhodne delili alebo už podelili. Teda si to skúste aspoň pozrieť a postupne preniknúť hlbšie do tohto sveta vo vnútri človeka. Na tomto mieste asi platí skúsenosť, že je jednoduchšie spoznať kozmos ako to, čo sa deje v ľudskom tele.
Biela krvinka (en)
http://en.wikipedia.org/wiki/White_blood_cell
TRANSLATE GOOGLE:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fen.wiki…|sk&tbb=1&ie=UTF-8

HEMATOLOGICKÝ ATLAS
http://www.hematologyatlas.com/

Granulocyt – druh bielej krvinky. 50 – 60 % všetkých bielych krviniek v krvi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Granulocyt
http://en.wikipedia.org/wiki/Granulocyte
TRANSLATE GOOGLE:
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…

Monocyt – druh bielej krvinky. 10 % z celkového počtu bielych krviniek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Monocyt
http://en.wikipedia.org/wiki/Monocyte
TRANSLATE GOOGLE:
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…

Lymfocyt – druh bielej krvinky. T lymfocyty, B lymfocyty a NK bunky strážia bunky v tele a likvidujú vírusy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lymfocyt
http://en.wikipedia.org/wiki/Lymphocyte
TRANSLATE GOOGLE:
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…

Makrofágy – niečo ako biela krvinka, ktorá má množstvo koordinačných funkcií, čo a kde sa musí spraviť v oblasti imunity v organizme
http://cs.wikipedia.org/wiki/Makrof%C3%A1g
Antigén – protilátka voči niečomu nežiaducemu v organizme. Antigén ako schopnosť organizmu rozpoznať vlastné a cudzie látky a objekty v ľudskom tele
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antigen
http://sk.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%A9n
Imunoglobíny – protilátky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protil%C3%A1tka
http://en.wikipedia.org/wiki/Antibody
TRANSLATE GOOGLE:
http://translate.google.com/translate?hl=sk&sl=auto&#03…
Zoznam imunoglobínov a ako ich v organizme vytvoriť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_imunitn%C3%BDch_s%C3%A9r…
Interferóny ako bielkoviny, ktoré produkuje organizmus na svoju ochranu. Biomolekuly fungujúce proti vírusom, produkujú ich bunky na svojom povrchu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Interferony

Ďalšie kombinácie pojmov na zamyslenie
Imunitný systém iných organizmov
Imunitný systém onkologickej bunky
Receptory rozpoznávajúce mikroorganizmy
Mechanické bariéry
Chemické bariéry
Špeciálne bunky
Proteínová reakcia na povrchu bunky
Sila vrodeného imunitného systému
Adaptabilnosť imunitného systému
Imunologická pamäť

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.