Čo sú to toxíny?

Do ľudského tela sa môžu priamo dostať toxické látky v podobe syntetických látok alebo aj prírodných jedov. Hovoríme tu o otravách jedmi. Otrava jedovatými hríbmi, otrava oxidom uhoľnatým pri kvasení vína. Akútna otrava môže byť spôsobená jedovatými plodmi alebo bylinkami, pri nevhodnom podaní určitého lieku, uštipnutím jedovatým hadom.

Ide v zásade o akútne otravy a patria do rúk lekárov. Tieto jedy preniknú do tela vo vysokej koncentrácii a rýchlom časovom slede.

No do organizmu môžu prenikať niektoré jedy v menších dávkach a dlhodobo. Ako príklad môže byť fajčenie alebo práca s azbestovými výrobkami a to mnoho rokov. Teda jedovaté látky idú to tela v menších dávkach, v tele sa môžu usádzať a zväčšovať množstvo tejto škodlivej látky.

Jedovaté toxíny sa môžu tvoriť priamo v tele a to napríklad ich môžu tvoriť poškodené hormonálne látky, nevhodné mikroorganizmy alebo poškodené orgány ako obličky alebo pečeň.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

V zásade platí, že ktorákoľvek užitočná látka pre živý organizmus človeka sa za určitých okolností môže stať toxínom. A či je toxická pre organizmus, bude rozhodovať jej koncentrácia a jej celkové množstvo v tele. Napríklad pre alergickú osobu na včelí jed je jedno pichnutie včely životu ohrozujúca udalosť. Pretože v tele alergickej osoby sa vytvorí premrštené množstvo ochrannej látky – antigénu a jedovatá je tu protilátka a nie včelí jed.
Pre osobu, ktorá znáša včelí jed a má na určité malé množstvo jedu dobrú reakciu, je včelí jed liečivý na oblasť kĺbov alebo inú oblasť, lebo tu vyvolá liečivé rekcie.

Organizmus potrebuje hromadiť biologický vápnik v dostatočnom množstve. Pokiaľ má organizmus poruchu a vytvára enormné zásoby vápnika, tak toto množstvo vápnika je už pre organizmus nebezpečné, a teda toxické, lebo mu začína ubližovať a to tým, že napríklad sa jeho ukladanie prenesie rovno do ciev a žíl.

Pri všetkých chemických rekciách v ľudskom tele vznikajú užitočné, ale aj toxické látky. Ľudský organizmus má byť schopný nevhodné toxické látky spracovať napríklad v pečeni. Niektoré toxické látky v určitom množstvo uložiť do zásob v pečeni alebo v tukových bunkách a spracovať ich neskoršie. Organizmus pomocou moču, stolice a potu sa vie zbavovať určitého množstva toxických a jedovatých látok.

Toxíny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toxin
Jedy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jed
Toxicita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toxicita
Otrava organizmu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Otrava
Toxikológia ako vedný obor zaoberajúci sa pôsobením jedov na živý organizmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Toxikologie
Protijed ako látka s opačným účinkom na daný jed
http://cs.wikipedia.org/wiki/Protijed
Antigén ako protilátka vytvorená v organizme proti iným látkam
http://sk.wikipedia.org/wiki/Antig%C3%A9n

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.