Choroby pľúc a dýchacích ciest

Anatómia pľúc a čo o nej treba vedieť
Je rozumné si niečo prečítať o pľúcach a vedieť, ako to v nich funguje. Vedieť si vizualizovať, ako sa menia choré pľúca na zdravé je už liečba. Tento druh liečby je podporný a vizualizácia musí byť robená každý deň po mnoho rokov. Takéto vizualizácie vás motivujú, aby ste bojovali a robili tie správne kroky na uzdravenie pľúc.

Pokiaľ máte pľúca zdravé a máte cez 50 rokov, tak si treba uvedomiť, že stratili už svoju výkonnosť a pokiaľ ich nebudete cvičiť, tak postupne stratia schopnosť dostať do krvi, a teda aj celého tela dostatok kyslíka. A to už beží starnutie na plný plyn a treba ho vhodnými zásahmi maximálne spomaliť. Treba si uvedomiť, že v staršom veku prestávame behať a pohybujeme sa pomalšie. Ale celkovú kapacitu a všetky bunky pľúc využívame pri behu a nie pomalom pohybe. A to v staršom veku dávame doslova súhlas organizmu, aby postupne likvidoval bunky a nakoniec aj časti tela. A práve dychovými cvičeniami a vhodnými terapiami dosahujeme to, že organizmus nebude tak rýchlo pľúca likvidovať. A nemyslite si, že v staršom veku sa organizmus bude o pľúca vzorne starať. To je veľký omyl. V staršom veku vám organizmus odovzdal pľúca a keď sa nebudete starať, tak nebudú funkčné a postupne zaniknú.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Dychové cvičenia
Základom starostlivosti o pľúca a pľúcne bunky je pohyb a športovanie. Ale aj priamo dychové cvičenia rôzneho druhu, ktoré nútia pľúca, aby poriadne dýchali a udržiavali si vhodnú schopnosť nabrať kyslík. Zoberte si iba tak pre zábavu balón a nafúkajte ho. Koľko sa do neho zmestilo vzduchu na jedno nadýchnutie a jednu kapacitu pľúc? A potom mesiac postupne robte dychové cvičenia a uvidíte, o koľko viacej dostanete vzduchu z pľúc na jedno vydýchnutie. Alebo keď máte doma mladšiu osobu, tak nech ona fúka do balóna vzduch a zistíte, ako vaše pľúca ochabli a nie sú schopné prijímať kyslík. A keď nie je v tele dosť kyslíka, tak staroba beží jedna radosť. Bez kyslíka nie je v tele poriadna chémia.

Hustota alveoliek v pľúcach a ich stav
Alveolky to sú tie bunky, ktoré dokážu do sebe dostať kyslík, vtlačiť ho do krvi a červené krvinky ho potom naberú a transportujú do tela. Odovzdajú ho bunkám tela a zoberú kysličník uhličitý a cez žily ho dostanú k alveolkám. Tento mechanizmus pri chorobných stavoch funguje zle a staroba je stav, keď počet alveoliek nestále klesá a slabne aj ich aktivita. A tak sa o pľúca treba starať, aby alveolky ubúdali pomalšie a boli dosť funkčné. No nepôjde to iba tak samé od seba. Napríklad v pľúcach je taký systém, že keď máte normálny pohyb alebo sa nehýbete, tak neustále dýchate tou istou oblasťou pľúc. Ale počas niekoľkých rokov psychotréningu sa naučíte dýchať nielen určitou časťou pľúc, ale doslova celými pľúcami, ako keby ste bežali. Jednoducho cvičením a koncentráciou do pľúc a neurónov v mieche si pozmeníte pohybové vzorce dýchania. Viacero cvičiacich počas niekoľkých rokov začali dýchať v kľude celými pľúcami a aj v staršom veku dostanú do tela dostatok kyslíka na rozdiel od tých, čo nerobia dychové cvičenia.

Hladké svalstvo a v akom stave sa nachádza
Malo by vás zaujímať, v akom stave máte v prvom rade svaly vo vnútri pľúc. Hovoríme o hladkých svaloch a precvičujú sa dychovými cvičeniami, ale aj aerosolovými terapiami.

Pľúca majú povrch 100 m2
Celkom pekné číslo. Ale v zásade ide o povrch buniek, na povrchu buniek je bunková blana a cez túto bunkovú blanu sa musí dovnútra alveoliek dostať kyslík a von kysličník uhličitý. To je každému jasné. Už menej je jasné to, že aby tieto plyny išli cez bunkovú blanu dnu a von je treba mať v tele dostatok B vitamínov, potom dostatok vanádu ako základu inzulínu, a teda dostatok cukrov a kyslíka pre vlastné fungovanie alveoliek. Potom je treba, aby na bunkovej blane boli ióny a tiež niečo ako prvky ako je železo, meď a aj vápnik viazané na aminokyseliny. Jednoducho horor to písať a ešte tomu rozumieť. Toto všetko je na povrchu alveoliek, pokiaľ je v trávení človeka všetko v poriadku. A pokiaľ máte 50 rokov, tak trávenie je málokedy v takom stave, že by bolo týchto látok v tele dostatok. A tak si uvedomte, ako vplýva dobre fungujúce trávenie na zdravotný stav pľúc.

Čistenie vdychovaného vzduchu a tvorba hlienu v pľúcach
Do pľúc sa dostávajú okrem vzduchu aj čiastočky prachu a je potrebné, aby sa ich pľúca zbavovali a robia to hlavne cez hlieny, ktoré obsahujú toxicitu. Hlieny vykašleme, ale sa dostávajú do dýchacej trubice a odtiaľ buď do pľúc alebo žalúdka. Je to prirodzené. Hlien môže byť výsledok aktivity bielych krviniek, ktoré zabili nevhodné mikroorganizmy v pľúcach. Čistenie pľúc a aktivita bielych krviniek funguje dobre, pokiaľ je ochranná vrstvička na alveolkách. Pokiaľ táto vrstvička chýba a nefunguje dobre imunitný systém, tak pľúca sa zanášajú prachom a do systému prenikajú nevhodné mikroorganizmy.

Prietok krvi pľúcami a dostatok kyslíka v krvi a celkovo v tele
Treba si uvedomiť, ako je dôležité, aby cievy, žily a v nich kolujúca krv cirkulovali okolo alveoliek. Na to má vplyv práve aj celkový stav srdca a srdce zase závisí od kvality krvi. Pod kvalitou krvi rozumieme, aby sa krv nezahusťovala, aby bola krvná plazma dostatočne kvalitná. Krvná plazma je priezračná tekutina a produkuje ju hlavne pečeň. Potom musí byť v krvi dostatok niečoho ako nitroglycerínu, aby krv mohla odovzdať živiny a aj kyslík bunkám. Teda stav v pľúcach ovplyvňuje aj stav srdca a stav krvi a jej zložiek.

Vzájomné vzťahy pľúc, obličiek a mechúra
Treba si uvedomiť aj mechanizmus, ktorý je skrytý a nemožno ho spozorovať bežnými zmyslami. Ale skúste si zapamätať, že pokiaľ chcete mať zdravé pľúca, musíte sa starať aj o zdravotný stav mechúra a naopak.

Neuróny riadiace dýchanie v pľúcach
Na dýchanie je v neurónoch vytvorený automat a vlastne človek dýcha bez toho, aby vynakladal nejaké úsilie. Ale iná situácia nastáva v prípade chorobných stavov a keď pľúca nedýchajú automaticky. A kde je tento automat na dýchanie? Najväčšia časť sa nachádza v mieche a nie je dobré, aby sa tento mechanizmus poškodil, prestal poriadne fungovať. A dokonca je dobré trénovať tieto neuróny, aby sa v prípade choroby alebo staroby tieto neuróny naučili dýchať napríklad povrchom celých pľúc.

Miesta nefunkčných tkanív v pľúcach
Pokiaľ sa niekto nestará o svoje pľúca a tie chorľavejú, alebo sú od narodenia slabé, alebo je tu hlboká staroba je rozumné si dávať pľúca kontrolovať a poriadne sa o ne starať. Keď tak nespravíte, tak postupom rokov sa v pľúcach bude objavovať viac a viac nefunkčných oblastí a bude klesať počet alveoliek a to nie je dobré.

Celková starecká ochabnutosť pľúc
Mali by ste si dobre uvedomiť, že pokiaľ sa niekto v staršom veku nebude o svoje pľúca poriadne a aktívne starať, tak nemôže počítať s dobrým dýchaním a dostatkom kyslíka v krvi. A pokiaľ sa niekto nestará o svoje pľúca, nemôže počítať s vitalitou počas starnutia. To jednoducho nejde. Pokiaľ sú pľúca dlhodobo choré, tak musíte ich liečiť celé roky a vydržať. Celkovo nedostatok starostlivosti o pľúca vytvára hlavne v staršom veku veľa rizík pre zdravie.

Astma, alergie a stav pľúc
Mimoriadne riskantné stavy pre pľúca sú rôzne druhy alergií ako na prach alebo roztoče. Mimoriadne rizikové sú astmatické stavy z detskej žľazy okolo hrudnej kosti. Z tohto miesta môže vytekať niečo ako bioenergia, ktorá môže brániť normálnemu dýchaniu.

Imunitný systém, stav pľúc a onkologické ochorenia
Pre pľúca je potrebné sa starať aj o dobrý imunitný systém a jeho výbornú vitalitu. Napríklad sa počas celého života mierne potierať živicou. V prípade starnutia je prírodná živica mimoriadne dôležitý fenomén, ktorý udržuje imunitný systém v aktívnej kondícii. Samozrejme, dobrý imunitný systém je aj ochrana pred onkologickými ochoreniami pľúc.

Anatomická časť
Dýchacia sústava
http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDchacia_s%C3%BAstava
Nosová dutina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nosov%C3%A1_dutina
Hrtan
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hrtan
Priedušnica – dýchacia trubica do pľúc z hrtanu
http://sk.wikipedia.org/wiki/Priedu%C5%A1nica
Prieduška – rozvetvenie dýchacích ciest
http://sk.wikipedia.org/wiki/Priedu%C5%A1ka
Priedušnička – dýchacie cestičky o veľkosti 1 milimetra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Priedu%C5%A1ni%C4%8Dka
Pľúca
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C4%BE%C3%BAca
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADce
Pľúcny mechúrik – alveolka a je ich asi 300 miliónov u dospelej osoby
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C4%BE%C3%BAcny_mech%C3%BArik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plicn%C3%AD_skl%C3%ADpek
Obrázky, videá, animácie a 3D objekty pľúc a dýchacej sústavy
http://www.cimax.sk/lieky/anatomia-dychacia-sustava

Chorobné stavy
Pľúcne choroby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%ADce#Choroby
Stuhnutie pľúc
http://sk.wikipedia.org/wiki/Konsolid%C3%A1cia_p%C4%BE%C3%BA…
Zápal pľúc
http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pal_p%C4%BE%C3%BAc
Pľúcna embólia. Krvné usadeniny sa uložia v cievach a žilách
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C4%BE%C3%BAcna_emb%C3%B3lia
Anglickom jazyku spracované informácie okolo chorôb pľúc
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonary_embolism
Celkovo respiračné choroby dýchacieho systému
http://en.wikipedia.org/wiki/Respiratory_disease
Bakteriálne choroby pľúc a môžu sa vyskytnúť aj netradičné mikroorganizmy a tu si o nich niečo prečítať
http://en.wikipedia.org/wiki/Bacterial_pneumonia
Rakovina pľúc a to všetko okolo tohto ochorenia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karcinom_plic
Výnimočné ochorenie pľúc a to je tuberkulóza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuberkul%C3%B3za
Astma a ochorenie pľúc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astma

Astmatické alebo alergické rekcie pľúc
Treba rozlíšiť, z čoho astma vzniká, či je to alergická reakcia, alebo je to bioenergetická aktivita detskej žľazy. Prípadne môžu byť pozostatky detskej žľazy priamo v pľúcach. Tak isto dusenie a kašľanie môže mať aj iné príčiny, vychádzajúce z iných chorobných stavov v pľúcach.

Astma a ochorenie pľúc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astma
http://sk.wikipedia.org/wiki/Priedu%C5%A1kov%C3%A1_astma
Pľúca
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C4%BE%C3%BAca
Astma ako alergická rekcia imunitného systému
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alergia
Imunitný systém
http://sk.wikipedia.org/wiki/Imunitn%C3%BD_syst%C3%A9m
Astma a detská žľaza – v češtine sa to volá brzlík
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brzl%C3%ADk
Obrázok detskej žľazy
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Illu_thymus.jpg

Astma a mikroorganizmy
Antiseptiká a dezinfekcia ľudských buniek a tkanív
http://sk.wikipedia.org/wiki/Antiseptikum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antiseptikum

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.