ASMR – o čom to je?

Som známy s tým, že dlhodobo cvičím všetko okolo duchovna a ezoteriky a takisto moji ezoterickí priatelia to cvičia so mnou spoločne. Cvičenia trvajú mnoho rokov. A ako sa hovorí, objemujeme rôzne cvičenia.
To postupne vedie k tomu, že budeme mať v neurónoch centrá pre takéto techniky. V mozgu sa pre určitú techniku vytvorí neurónový automat, ako sa to udialo pri nácviku písania alebo čítania, prípadne pri zautomatizovaní nejakej športovej činnosti.

Zároveň hľadáme v ľudskom tele oblasti a miesta, ktoré s daným cvičením súvisia. Dané miesto sa snažíme opísať cez medicínsku anatómiu a medicínske výrazy a nie si to nazvať, ako nám to chutí. Napríklad čakra a podobne. Potom si nebudeme rozumieť a to nechceme. Tak nejako to bolo v prípade ASMR. Tak to nikto z nás na začiatku nevedel. Cvičili sme to a hľadali logiku, kde to je a o čom to je.

Samozrejme, sme postupne cvičili a pribrali do ASMR všetko, čo by mohlo s týmto systémom súvisieť. Pomohla aj Wikipédia a celosvetové skúsenosti a poznatky. Teda asi toto si môžete prečítať na Wikipédii: ASMR znamená subjektívny zážitok z „eufórie nízkej triedy“ charakterizovaný „kombináciou pozitívnych pocitov a zreteľným statickým pocitom brnenia na pokožke“. Najčastejšie je vyvolaná špecifickými zvukovými alebo vizuálnymi stimulmi a menej často zámernou kontrolou pozornosti. https://en.wikipedia.org/wiki/ASMR

A určite si popozerajte aj rôzne webové stránky a naberte teoretické skúsenosti. A dôležitý je aj zber techník okolo ASMR. Osobne uplatňujem aj veštecké napojenie na diaľku k osobám, čo tieto systémy ASMR prirodzene praktizujú a majú ich radi. Často tieto osoby podrobím skúmaniu, aké to majú vlastné poruchy a čudesnosti vo svojom tele.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Terapeut, liečiteľ, ezoterik, reikista na diaľku.
Potrebujete odborne poradiť okolo ASMR?
Neváhajte a kontaktujte ma.
Odpoviem každému.
Vstupná konzultácia je bezplatná.
Povedzte svoj názor na danú vec.
sasapueblo@meditacia.sk

Doporučujem preštudovať si na Wikipédii o zmysloch a ich otočení do sledovania svojho vnútra. Teda zrak, čuch, chuť sluch a aj končeky prstov. Rozhodujúcu úlohu bude hrať sluch. Ide o jednoduché techniky koncentrovania sa napríklad na oblasť uší. Jednak si vedieť dobre predstaviť, ako to v uchu vyzerá a funguje. Dotyk vlastných uší prstami a usilovať sa sluch využiť aj inak, ako iba počúvanie zvukov z vonkajšieho sveta. Uši a ušné bubienky sa dajú využiť aj na počúvanie bioenergií vo vnútri tela. Kde je v tele veľa energie, tam počuť hukot. A kde je málo, tam je ticho. Stať sa vešteckým senzibilom.

Je tu ešte aj ďalší potenciál a to zablokovanie sluchu. Môžete si dať aj štuple do uší a zrazu máte chuť aktívnejšie robiť. U osôb s hluchotou je typické nahradiť to pohybom a priestorovou aktivitou. ASMR sa snaží využiť ďalšiu schopnosť a to niečo ako negatívny vzťah k zvuku. Jednoducho ho začať odmietať. Tento stav potom vedie k silnej aktivite nervstvo okolo uší a zasahuje akupunktúrne dráhy a body. Sú totožné s nervovými dráhami v koži.

Ucho a ľudské ušnice, akupunktúra a akupunktúrne body, reflexné body, akupresúra a ušný bubienok.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ucho
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akupunktura
https://en.wikipedia.org/wiki/Acupressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Eardrum

Techniky, ktoré pomáhajú k prieniku do nervstva v tele
Počúvanie tichého hlasu alebo šepotu.
Počúvanie tichých, opakujúcich sa zvukov, ako je napríklad otáčanie strán knihy.
Pozorovanie niekoho, kto pripravuje jedlo.
Žuvanie, drvenie, sŕkanie jedla.
Počúvanie poklepávania prstov a nechtov na podložku.
Pohyby rúk, hlavne pred tvárou.
Počúvanie dvoch zvukov z dvoch zdrojov pri sebe.
Počúvanie fúkania, výdychu do mikrofónu.

Takýto negatívny postoj odmietania môžete použiť pri zraku z očných buliev, chuti z jazyka, odmietanie zvuku pri ušiach a bubienku. Odmietanie vôní na nosnej sliznici. Odmietanie určitých dotykov cez prsty. Všetko techniky na výborný prienik cez zmysly do nervovej sústavy v koži a potom celom tele. A v tom je ASMR výborná technika.

A tak doporučujem, aby ste k takýmto cvičeniam pridali aj ďalšie techniky. Dole vám na tieto možnosti dávam webové adresy.

ALLAN CHUMAK
Chumakove vystúpenia spravidla nasledovali zostavené vzorce. Najprv uviedol chorobu, ktorú mal program riešiť, napríklad alergie a poruchy dýchania. Túto chorobu možno vysvetliť ako narušenie vnútornej harmónie tela. Zvyšok programu by pozostával z pohybov rúk podobných reiki. Chumak povedal, že tieto pohyby rúk boli určené na prekalibrovanie energie tela a na vyliečenie choroby.
https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Chumak
Zbierka videí
https://www.youtube.com/watch?v=wLxccU81j2Y&list=PL2bV_…
BOB ROOS – ASMR umelec
https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Ross
Videá na Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=oh5p5f5_-7A
ASMR ŠEPKANIE
https://www.youtube.com/watch?v=IMwwBwi43qM&list=PL2bV_…
ASMR YOUTUBE
https://www.youtube.com/results?search_query=ASMR%C2%A0
ASMR NO TALKING
https://www.youtube.com/results?search_query=asmr+no+talking…

A tu je ďalšie pokračovanie. Keď zvládate koncentráciu cez zmysly do nervstva a rozbehli ste techniky ASMR, tak je potom čas cez nervovú sústavu preniknúť vo vašom tele k jedinečným objektom a systémom tela. Dole nižšie tieto systémy popisujem.

PRSNÉ ŽĽAZY
Prsné žľazy sú po celom tele a aj u mužov. U mužov sú mliečne žľazy miniatúrne a v oblasti prsníkov. Ale pozor, nielen tam. Počas embryonálneho vývoja v matke dieťa prechádza zvláštnym obdobím, kde sú vo všetkých častiach embrya mliečne žľazy. A je jedno, či sa potom narodí chlapec alebo dievča. U dievčat a potom rozvinú prsníky a ostatné drobné mliečne žľazy sa otvoria počas tehotenstva. Mohli by sme to nazvať aj naštartovanie tehotenskej chémie. Po ukončení laktačného obdobia a kojenia dieťaťa sa mliečne žľazy u matky uzavrú a nepracujú poriadne. A tu môže liečiteľ zasiahnuť a dať ich do aktivity. Tak isto je niečo podobné u mužov. Drobné mliečne žľazy sú zablokované a liečiteľ ich vie uviesť do aktivity a bunky dostanú jedinečnú výživu. V staršom veku to vyzerá skoro ako zázrak.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prsník

DETSKÉ ŽĽAZY
Detské žľazy – (česky týmus) – sú po celom tele. Po narodení dieťaťa bude jeho vývoj závisieť od veľkosti a kvality detskej žľazy v strede hrude. Od detskej žľazy odvodzujeme energie a tie sa formujú do postavičiek s krídlami. Voláme ich anjelské sféry. Detské žľazy u detí sú prepojené medzi sebou a navzájom komunikujú po celom svete. Voláme to v ezoterike kojenecký astrál. V dospelosti sa detská žľaza pri hrudnej kosti zmenší a začne fungovať asi 100 malých detských žliaz po celom tele. Sú o veľkosti malých fazuliek. Niektorí jedinci majú aj 1000 detských žliaz. Z hľadiska kvantovej medicíny je dokázané, že detské žľazy v tele človeka tvoria mikrotubuly – mikrovlákna idúce do buniek. A tam sa rozpadávajú a živia bunky v ľudskom tele. A aj tu liečiteľ môže zasiahnuť aktivovať tieto oblasti a pomáhať živiť aj takto organizmus.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Detsk%C3%A1_%C5%BE%C4%BEaza

HORMONÁLNE ŽĽAZY
Každá hormonálna žľaza ľudského tela má okolo seba na danom mieste drobné náhradné žľazy a aj tie sa dajú upraviť a uviesť do chodu. Zaujímavé pri chorobnom stave alebo starobe.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soustava_%C5%BEl%C3%A1z_s_vnit…

PRÍUŠNICOVÉ ŽĽAZY
Príušnicové žľazy sú po celom tele a nie iba okolo uší. Sú to drobné fazuľky a sú všade v tele asi tak 100 – 200 ks. Sú dôležité pre udržanie rastu buniek a ich obnovu. A často ich organizmus v staršom veku jednoducho zablokuje.
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADu%C5%A1nice

PROSTATICKÁ ŽĽAZA
Bunky prostaty, ale aj maternice sú po celom tele. V ezoterike hovoríme o práne a pránickej žľaze, ktorá má jedinečnú úlohu pri výžive tela. U osôb starších ako 100 rokov dokáže aj z minima stravy vyrobiť super výživu. Často to využívajú jogínski askéti pri hladovaní. Roky nejedia nič, no pijú čaj, minerálky, vodu a to im môže stačiť. Prípadne iba vlastný moč. A tiež si natierajú na telo rôzne mastičky. Neklamú nás. Iba presnejšie popisujem udalosti. Aj tak je ich výkon obdivuhodný.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Predstojnica
https://sk.wikipedia.org/wiki/Maternica

TUKOVÉ BUNKY
Tukové bunky pod kožou, okolo svalov a okolo orgánov a v kostiach. Tukové bunky majú pri sebe tukový váčik a obsahuje tuk, ale aj liečivé látky. Tukové bunky okolo pupku sa môžu zobudiť a produkovať nešpecifické kmeňové bunky. Teda kmeňové bunky vhodné pre všetky orgány tela. Tukové bunky sú vlastne historicky staré neurónové bunky. Boli skôr v ľudskom tele ako neuróny a dokážu sa zmeniť na fabriky produkujúce živiny do buniek. Dôležité v staršom veku, keď už trávenie je stále horšie a horšie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tukov%C3%A1_bu%C5%88ka
https://en.wikipedia.org/wiki/Adipocyte

KMEŇOVÉ BUNKY
Prehistorické štruktúry skrývajúce kmeňové bunky. Zakrnené orgány ako zbytky aktívnych orgánov z minulosti ako zakrnený chvost na konci kostrče, prípadne iba bunky z tohto chvosta. Takýchto štruktúr máme v tele asi 30. A je zaujímavé, že obsahujú skryté kmeňové bunky. Každý z nás má v orgánoch určité počty kmeňových buniek a z nich sa tvoria za určitý čas normálne bunky. Niektoré dlhoveké osoby majú kmeňových buniek viacej ako bežná osoba. A preto sa ich orgány v starobe výrazne nezmenšujú. Osoby, čo nemajú takýto potenciál, môžu meditáciou a koncentráciou na predhistorické štruktúry aktivovať v nich kmeňové bunky a tie zase dajú rast nových bunkám v orgánoch.
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_vestigiality
https://apoort.net/esoterika/reiki-cakra/#vestigiality
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kmenov%C3%A1_bu%C5%88ka

NEURÓNY
Ganglión – možné náhrady za poškodené časti mozgu. V tele sú špecifické zhluky neurónových buniek a nervových buniek. Vytvárajú také mini hniezdočka. A pokiaľ má osoba poškodenia neurónov v mozgu, tak sa gangliové bunky môžu zväčšiť, je ich viac a dokážu nahradiť chýbajúce neurónové bunky v ľudskom tele.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ganglion
https://en.wikipedia.org/wiki/Ganglion