Toxíny, ktoré prenikli do krvi, putujú k bunkám a môžu sa usadiť vo vnútri buniek. Toxíny môžeme nájsť aj zabudované do orgánikov vo vnútri buniek.

Z vonkajšieho prostredia môžu to tela vstúpiť toxíny, ktoré sú v ovzduší a prienik je možný cez pľúcny systém a odtiaľ do krvi a z krvi do bunkových štruktúr.

Toxíny môžu vstúpiť do tela aj priamo cez kožu a to hlavne ako tekutá látka. Z kože putujú toxíny do krvného obehu a odtiaľ do vnútorných štruktúr buniek.

Toxíny sa do tela môžu dostať aj ako súčasť liekov, ktoré prenikli do tela cez infúziu a to rovno do žilného systému a odtiaľ krvou do buniek.

Toxíny sa do tela môžu dostať ako súčasť injekcie vpichnutej do svalu a zo svalu môžu znovu krvou cez cievy a žily prenikať do buniek. Prienik toxínov je možný aj do lymfatického systému a odtiaľ do buniek tela.


Toxíny môžu priamo v tele produkovať tam žijúce mikroorganizmy a to hlavne v celom tráviacom trakte. Teda toxíny neprenikajú do tela bežnými cestami a tvoria sa priamo v tele a odtiaľto sa šíria potom do buniek tela.

Toxíny môžu produkovať aj samotné bunky a orgány tela a potom sa tieto toxíny ukladajú v bunkách. Najčastejšie toxíny tvorí v tele pečeň, hormonálne žľazy a tukové bunky. Samozrejme, aj iné organy môžu byť zdrojom toxínov.

Toxíny v tele produkujú prirodzene všetky živé bunky a ich štruktúry. Pokiaľ nie sú toxíny z tela dostatočne účinne a efektívne likvidované, tak to môže viesť k toxicite organizmu.

Toxínmi v tele sa môžu stať aj zásoby užitočných látok a to v prípade, že sú neprimerané a predimenzované. Aj vtedy môžeme hovoriť toxicite.

Ako sa toxíny ukladajú v ľudskom tele
V ľudskom tele je nutné, aby sa vytvárali určité zásoby užitočných látok pre prípad, že by sa dlhšiu dobu do organizmu nedostali. V tomto prípade je pečeň najaktívnejší orgán. Pečeň tvorí užitočné zásoby potrebných látok. Dokonca ukladá aj toxické látky pre prípad ich nedostatku. V tele sa ukladajú určité zásoby cukru. V tele sa vytvárajú určité zásoby vápnika, železa, ale aj iných skupín prvkov. Tukové orgány a tukové bunky zhromažďujú a tvoria liečivé látky ako potrebné zásoby v prípade núdze.

Ale rôzne toxické látky sa v tele môžu ukladať v každej bunke a to hlavne z toho dôvodu, že ich telo nedostatočne likviduje. Napríklad inak užitočný lepok sa v staršom veku ukladá v bunkách a upcháva ich.

Treba si uvedomiť, že ľudské telo pre svoje správne a zdravé fungovanie potrebuje určitú hladinu toxických látok a to na výrobu potrebných látok v tele.

Napríklad pri vegetariánstve a vegánstve je často prítomný nedostatok toxických látok a telo nemôže produkovať užitočné látky z týchto toxických látok. Užitočné látky v tele človeka tvorí pečeň, hormonálna žľaza hypofýza, ale aj nadobličková žľaza a aj hnedý tuk je schopný meniť toxíny na užitočné a dokonca liečivé látky.

V ľudskom tele môžu aj svaly uložiť vo svojich bunkách látky potrebné k pohybu.

Je potrebné, aby v ľudskom tele a to rovno v bunkách boli uložené určité zásoby potrebných prvkov a chemických látok a to hlavne vápnika – Ca, železa – Fe a iných prvkov. Tak isto vitamínov a enzýmov. Problém je v tom, v akom množstve sa majú v tele ukladať a kedy ich množstvo v tele je škodlivé a už ubližuje a nepomáha. A teda je potrebné tieto zásoby zredukovať alebo inak vhodne upraviť.

Napríklad rádioaktívne prvky sa viažu priamo do vnútra buniek. Teda stanú sa súčasťou bielkovín a aminokyselín, ktoré sú základný materiál na výstavbu buniek. Takto podobne sa môžu viazať všetky rôzne toxické látky z liekov a toxíny zo spotrebnej chémie. Sem patria aj toxické látky z potravín ako sú napríklad éčka – E. Toxíny sa môžu viazať aj z liekov a tak isto z nevhodných mikroorganizmov. Dokonca aj samotné telo a napríklad poškodené a choré hormonálne žľazy môžu produkovať toxické látky a tie sa viažu na bunkové štruktúry. A napríklad aj tukové bunky sú schopné sa geneticky zmeniť a produkovať nevhodné chemické látky, ktoré sa ukladajú v tele človeka. Napríklad aj staroba je dôvod na ukladanie toxínov, pretože v starobe ľudské telo už nepotrebuje spracovať množstvo toxínov alebo sú už nefunkčné mechanizmy schopné likvidovať, spracovávať a odstraňovať ich z tela. V staršom veku sa do tela dostávajú toxíny rýchlejšie. Napríklad je v tomto zmysle rizikové práve hrubé črevo. V prípade zlého dýchania je v tele málo kyslíka a príliš veľa kysličníka uhličitého.

Najhoršie viazanie toxínov je, keď sa stanú súčasťou deliacich sa buniek a toxíny spôsobia genetické mutácie a onkologické riziká a ochorenia. Samotné onkologicky zmutované bunky posielajú do tela mimoriadne rizikové toxické látky, aby si nové zhubné bunky obsadili priestor v tele a paralyzovali imunitný systém.Zoznam ďalších článkov: