Pri užívaní hormónov štítnej alebo nadobličkovej žľazy je dobré optimalizovať užívanú dávku a vhodne ju rozložiť. V liečiteľstve je možnosť liečiť hormonálnu žľazu a alebo prinútiť organizmus, aby vytvoril genetické náhrady za už slabo alebo nestabilne fungujúce hormonálne žľazy a to celkovo. Vyžaduje to určité koncentračné cvičenia na brušný mozog v stene tenkých a hrubých čriev. Tu je množstvo drobných neurónových zhlukov navzájom pospájaných nervstvom, tzv. brušný mozog. Osoba sa musí naučiť vyhrážať sa brušnému mozgu vlastnou likvidáciou a nie túžbou vyzdravieť. A mať predstavy nad obrázkami jaskýň. Jednoducho nespochybňuje sa predstava, že pokiaľ organizmus nevybuduje v tele a to najčastejšie vo svaloch a tukových bunkách náhrady, tak končíte so životom. Vo chvíli tohto vyhrážania to je bez pochybností. Sugeratívne schopnosti. Takýto dlhotrvajúci tlak celé mesiace až rok vedie k modifikácii svalových a tukových buniek a môže nastať produkcia hormónov v týchto oblastiach. Samozrejme, že to sprevádza množstvo rôznych liečivých techník ako je kúpanie sa v sírovom Solfatane, umývanie tela jadrovým mydlom na pranie po celý zbytok života. Aplikuje sa na celé telo asi dvakrát do týždňa. Efekt je v tom, že v jadrovom mydle sú jemné čiastočky rozvarených kostí a loja, čo podporuje zmeny v tukových bunkách. Robili sme veštecký prieskum osôb, ktoré celý život opracovávali kosti napríklad na gombíky. Táto činnosť mala výrazný vplyv na ich dlhovekosť. Samozrejme, nie všetko závisí na jadrovom mydle. Liečiteľ riadi intuitívne tento proces a individuálne predpisuje, čím sa má konkrétna osoba liečiť. Výhodou takejto liečby je trvalý vnútorný zdroj produkcie hormónov a to rovno v tele danej osoby. Takto v tuku a vo svaloch možno dosiahnuť aj produkciu asi 1000 enzymatických látok na údržbu.


Tuková bunka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tukov%C3%A1_bunka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tukov%C3%A1_bu%C5%88ka
http://en.wikipedia.org/wiki/Adipocyte

Čo sú to genetické zmeny a ktoré sú vhodné a ktoré nie?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Genetika
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetics
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cytogenetika

Vhodné genetické zmeny je možné robiť vyhrážaním sa brušnému mozgu, ale nemožno neuróny brušného mozgu nútiť, kde geneticky vhodnú zmenu realizujú. V zásade brušný mozog realizuje vhodné zmeny napríklad v okostici na povrchu kostí, potom vo svaloch alebo v tuku. Najviac zmien robí práve v tukových bunkách. Výnimočne genetické zmeny a náhrady môže realizovať aj v pľúcach, v žalúdočnej stene a hrubých črevách. Špeciálne gentické zmeny sa realizujú v bielej mozgovej hmote a to hlavne hormóny pre riadenie celého systému hormónov, pre intelektuálnu prácu. V zásade vyhrážanie a k tomu vhodné iné doplnkové liečby môžu viesť k náhradám za jednotlivé hormonálne žľazy, detskú žľazu, obličky, všetku tvorbu hormonálnych látok (asi 10 miliónov látok), všetku tvorbu údržbových enzýmov asi 1000 a desiatku koenzýmov. Tak isto náhrady tráviacich enzýmov.

Znovu upozorňujem, že toto je výsledok alternatívneho výskumu liečiteľov a nemožno ho brať ako medicínsky výskum. Nemá všetky náležitosti štandardov medicínskych postupov. No napriek tomu sme sa snažili o čo najväčší stupeň serióznosti týchto bádaní. Bohužiaľ, pri veštecko – intuitívnom prieskume nemožno predkladať empirické dôkazy. Ale snažili sme sa vedecké prístupy kopírovať a rešpektovať.

Zdroj foto: http://www.wikipedia.org/Zoznam ďaľších článkov: