Alternatívne možnosti diagnostikovania rakovinových stavov

Alternatívna medicína alebo liečiteľstvo ponúka aj určité možnosti preventívnej diagnostiky onkologických rizík. V prvom rade ide o vešteckú diagnostiku, kde sa zisťuje posun buniek jednotlivých orgánov v tele. Veštecký výkon porovnáva odklon buniek daného orgánu od štandardných ľudských buniek k zvieracím bunkám.

Teda počas delenia sa bunky postupne podobajú viacej zvieracím bunkám a to kravským, prípadne vtáčím alebo muším. A posun pri delení buniek smerom k hmyzím bunkám je už dosť nebezpečná tendencia a je potrebné preventívne zasiahnuť.

Pokiaľ sa počas diagnostiky genetických zmien pri rozmnožovaní a delení buniek zistí, že to smeruje k úplne neznámym a netradičným zmenám, treba zvýšiť starostlivosť o zdravie.

Pokiaľ terapeut veštec objaví už bežiacu rakovinu v daných oblastiach tela, tak to vníma vnútorným zrakom ako žiariace miesta a v hlave sa mu objavujú onkologické obrázky smerujúce do danej oblasti tela, kde rakovina beží. Ale to už musí mať takýto terapeut naštudované onkologické obrázky.


SAŠA PUEBLO PORADENSTVO
Pokiaľ chcete so mnou komunikovať,
pošlite mi e-mail na adresu:
sasapueblo@meditacia.sk
Pokiaľ chcete, aby som vašu žiadosť
spracoval rýchlejšie, tak prosím vyplňte si základný
dotazník – ten si nájdete tu:
https://cimax.sk/lieky/zakladny-dotaznik
Mojou snahou je odpovedať do jedného dňa.
Nasleduje bezplatné vypracovanie zdravotného profilu.

Bežiace rakovinové stavy napríklad sprevádza hromadenie cukru v daných oblastiach výskytu aktívnych onkologických stavov a to sa dá veštecky diagnostikovať.

Pri vešteckej diagnostike je možné preskúmať stav hormonálnej sústavy a určiť, či jednotlivé hormóny a ich chemické zloženie vykazuje potenciálne nebezpečenstvo doslova takto cez hormonálne látky prikázať telu, aby tvorilo onkologické bunky. Ďalšia možnosť je veštecky diagnostikovať hormonálne žľazy a stanoviť napríklad rozkolísanosť jednotlivých hormónov. Keď niektoré hormóny sú produkované v príliš veľkom množstve a niektoré v príliš malom množstve, tak je tu hrozba tvorenia cýst, myómov a polypov a následne ich zvrhnutie na onkologické bunky.

Pri vešteckej diagnostike je možné zdiagnostikovať stav celého imunitného systému a zistiť, či je v poriadku. Diagnostikuje sa stav kostnej drene, stav tvorby bielych krviniek, stav detskej žľazy slúžiacej na kódovanie bielych krviniek, stav lymfatického systému, stav bunkovej imunity pri vstupe do bunky. Stav všetkých vstupov do organizmu ako sú slinné žľazy, nosné mandle, krčné mandle, lymfatická mriežka, lymfatické špongie. Zisťuje sa kvalita žalúdočných a tráviacich žliaz a ich schopnosť dezinfekcie. Zisťuje sa imunitný systém príušnicových žliaz v uchu, celkovo kože, konečníka a pohlavnej žliazky v pošve.

Veštecky sa dá zisťovať aj to, aké mikroorganizmy sa nachádzajú v ľudskom tele, ktoré sú potrebné pre organizmus a či sa náhodou pri delení nestali pre organizmus toxické a nevhodné a treba ich vymeniť. Prípadne, kde v organizme sa nachádzajú nevhodné mikroorganizmy a ako dokážu klamať a manipulovať s bielymi krvinkami. Výhodou pri vešteckej diagnostike je, že odhalí aj menšie množstvá nevhodných mikroorganizmov v ľudskom tele a nemusia byť premnožené a vytvárať akútne stavy v celom organizme.

Vešteckú diagnostiku možno použiť aj po úspešnej onkologickej liečbe a zistiť, ktoré časti tela treba preliečiť a dať do poriadku a hlavne ako dať do poriadku celý imunitný systém, lebo pokiaľ sa do poriadku nedá celková imunita, tak je tu stále riziko, že sa daná osoba môže stať druhýkrát onkologická.

Mozog veštca je trénovaný na takúto diagnostiku, ako keby dokázal operovať s časticami, ako keby doslova ostreľoval choré miesta, takto z nich získaval informácie a potom k nim priraďoval onkologické obrázky. Celkovo veštecká diagnostika a alternatívne liečby sú najúčinnejšie pred samotným prepuknutím onkologického ochorenia alebo po úspešnej liečbe lekármi ako doliečenie imunitného systému.

Treba si uvedomiť schopnosť veštecky orientovaných liečiteľov, do akej hĺbky a rozsahu sú schopní realizovať veštecké výkony. Je dobré, keď veštecky orientovaný liečiteľ je aj vzdelávaný do problematiky onkologických ochorení a aj vie, aké sú možnosti lekárov. Veštecké techniky pri diagnostikovaní onkologických ochorení je dobré vedieť robiť do celého ľudského organizmu a mali by smerovať do úrovne buniek, vnútra buniek a je super, keď dokážu intuitívne zoskenovať aj úroveň bielkovín a v nich aminokyselín a prvkov.

Samozrejme, že je vynikajúce, keď sa robia lekárske vyšetrenia, kde je skoro jednoznačné, aký je stav buniek a či sú zhubné a nezhubné. Veštecká diagnostika je vždy iba odhad a nie medicínska istota.

Všetko o rakovine
http://www.123rakovina.sk/diagnostika-rakoviny/
Diagnostika rakoviny
http://www.lecba-rakoviny.cz/novinky/diagnostika-rakoviny-38…

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.