Reakcie ľudí na emulgátory v potravinách a kozmetike sú rôzne. Niekomu emulgátory nebudú vadiť a jeho telo sa ich bude zbavovať dobre. Niektoré osoby budú na emulgátory citlivejšie a to znamená, že im môžu určitým spôsobom škodiť. Môžu byť na emulgátory alergickí a po užití môžu vyvolať nepriaznivú reakciu niekdeČítaj viac

Potravinársky priemysel má svojich producentov základných surovín pre výrobu potravín. Už samotní veľkovýrobcovia potrebujú pre produkciu potravín množstvo rozličných chemických látok: hnojivá, postreky, lieky pre zvieratá. Napríklad už hotové kŕmne zmesi obsahujú rôzne stabilizačné látky. Celkovo čistota a ekológia potravín je boľavá téma. Toxíny sa šíria oceánmi, ovzduším a prenášajúČítaj viac

Máme tu celkovo problematiku toxínov v ľudskom tele. Položme si pár otázok: Ako sa do tela dostanú z vonkajšieho prostredia? Ako ich organizmus zachytí a zlikviduje? Ako sa tvoria toxické látky v organizme pri biologických pochodoch? Ako pečeň toxíny ukladá a ako ich likviduje? Ako telo tvorí zásoby určitých látokČítaj viac